Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Poetry and Literature

Turkish Poetry and Literature

Add reply to this discussion
Moderators: libralady, sonunda
Ahmed Arif - Anadolu
1.       mltm
3690 posts
 18 Jan 2009 Sun 02:15 pm

I´m listening to this poem over and over. It touches me so much, but I cannot find the english translation. It should exist in fact. Maybe handsom finds the translation again.

 

http://il.youtube.com/watch?v=w5xr3a35z3c

 

Anadolu / Ahmed Arif

Beþikler vermiþim Nuh´a
Salýncaklar, hamaklar,
Havva Ana´n dünkü çocuk sayýlýr,
Anadoluyum ben,
Tanýyor musun ?

Utanýrým,
Utanýrým fýkaralýktan,
Ele, güne karþý çýplak...
Üþür fidelerim,
Harmaným kesat.
Kardeþliðin, çalýþmanýn,
Beraberliðin,
Atom güllerinin katmer açtýðý,
Þairlerin, bilginlerin dünyalarýnda,
Kalmýþým bir baþýma,
Bir baþýma ve uzak.
Biliyor musun ?

Binlerce yýl saðýlmýþým,
Korkunç atlýlarýyla parçalamýþlar
Nazlý, seher-sabah uykularýmý
Hükümdarlar, saldýrganlar, haydutlar,
Haraç salmýþlar üstüme.
Ne Ýskender takmýþým,
Ne þah ne sultan
Göçüp gitmiþler, gölgesiz!
Selam etmiþim dostuma
Ve dayatmýþým...
Görüyor musun ?

Nasýl severim bir bilsen.
Köroðlu´yu,
Karayýlaný,
Meçhul Askeri...
Sonra Pir Sultaný ve Bedrettini.
Sonra kalem yazmaz,
Bir nice sevda...
Bir bilsen,
Onlar beni nasýl severdi.
Bir bilsen, Urfa´da kurþun ataný
Minareden, barikattan,
Selvi dalýndan,
Ölüme nasýl gülerdi.
Bilmeni mutlak isterim,
Duyuyor musun ?

Öyle yýkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
Ýçerde, dýþarda, derste, sýrada,
Yürü üstüne - üstüne,
Tükür yüzüne celladýn,
Fýrsatçýnýn, fesatçýnýn, hayýnýn...
Dayan kitap ile
Dayan iþ ile.
Týrnak ile, diþ ile,
Umut ile, sevda ile, düþ ile
Dayan rüsva etme beni.

Gör, nasýl yeniden yaratýlýrým,
Namuslu, genç ellerinle.
Kýzlarým,
Oðullarým var gelecekte,
Herbiri vazgeçilmez cihan parçasý.
Kaç bin yýllýk hasretimin koncasý,
Gözlerinden,
Gözlerinden öperim,
Bir umudum sende,
Anlýyor musun ?

2.       mltm
3690 posts
 18 Jan 2009 Sun 02:19 pm

http://il.youtube.com/watch?v=5kuDqmqVJ7M

3.       thehandsom
7403 posts
 18 Jan 2009 Sun 02:27 pm

 

Quoting mltm

I´m listening to this poem over and over. It touches me so much, but I cannot find the english translation. It should exist in fact. Maybe handsom finds the translation again.

 

 

 

I tried to look for an english translation for this poem several months ago, but i could not see any..

 

Below was my attempt:

 

http://www.turkishclass.com/www.turkishclass.com/forumTitle_29768

4.       mltm
3690 posts
 19 Jan 2009 Mon 12:02 am

Thank you, before posting this, I had searched as Ahmed Arif, and couldn´t find a thread.

So, we can delete this thread.

 

I think your translation is very good, but I don´t know if any translation gives to the non turkish speakers the same taste.

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked