Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Language

Language

Add reply to this discussion
2 correct LÜTFEN
1.       ulak
173 posts
 18 Mar 2012 Sun 03:36 pm

My translation :

´Bu gerçekten çok kötüymiş/fenaymış,´  onun öldüğünden ( ölümünden)  emin olması için birkaç kere onu  çimdikleyerek , diye söyledi zavallı delikanlı. ´ Ve bu nasıl birden olmuş ! Sadece birkaç saat önce o çok sağlıklımış (demir gibi görünüyordu). O benim en yeni mantarlı yemeğimden (yemeğimin) hatta üç büyük tabağı (tabağını yemek yedi,ve o bana bunun nasıl iyi olduğu  söyledi. 

 O, birkaç dakika acı olarak (acı acı ağlamaktan sonra, çünkü o teyzeyi çok sevdi ,o  onu dışarıya götürdü ve o bahçede  onu gömmedi (toprağa verdi ).

  Ertesi gün, o onun( teyzesinin) eşyalarını düzeltirken ( düzelttiğinde/ toparlıyorken) , ona gönderildi Glosspan Teyzesinin el yazısınıyla bir zarf buldu (bir zarfe rastladı ). O bunu açtı ve iki elli dolar kağıt para ile bır mektup ( bundan ) çıkardı. Mektup dedi :

Sevgili oğlum, senin on üç gün yaşındandan beri (yaşındantır/ on üç gün yaşında olduğundan beri) asla dağın aşağıya  gitmediğini biliyorum , ama ben ölür ölmez sen bir çift ayakkabıyı (ayakkabılarını ) ve temiz bir gömleği giymelisin (giymen gerekiyor ) ve köye aşağıya yürü(melisin) ve doktoru bul(malısın). Doktora bir ölüm belgisi sana vermesini sor.

ENGLISH ORIGINAL

 ´This is really too bad," the poor boy said ,pinching her several times to make sure that she was dead. "And how sudden! Only a few hours ago she seemed in a very  best health. She even ate three large portions of my newest mushroom dish and told me how good it was."

  After crying bitterly for several minutes, because he had loved his aunt very much, he crried her outside and burried her in the garden.

  The next day ,while he was tidying up her things,he found an envelope that was adressed to him in Aunt Glosspan´s handwriting. He opened it and took out two fifty-dollar notesand a letter. The letter said:

  Darling boy, Iknow that you have never been down the mountain since you were thirteen days old ,but as soon as Idie you must put on a pair of shoes and a clean shirt and walk down into the village and find the doctor. Ask the doctor to give you a death certificate.

 Edited (3/18/2012) by ulak
Edited (3/18/2012) by ulak
Edited (3/19/2012) by ulak [i cant get rid of two smilies]
Edited (3/21/2012) by ulak

2.       ulak
173 posts
 19 Mar 2012 Mon 10:08 am

Please someone take a look to my work . your generosity will be very much appreciated.{#emotions_dlg.flowers}Im very curious to know the correct forme of this stuctures. is it a total disaster ?

When  both subject and object are 3 person is my phrase confuse? and with yasinda did I put too many suffix ?  etc .

maybe the theme is a little strange ,(is a fragment from Roald Dahl), well is not a love letter....maybe next time{#emotions_dlg.rolleyes}

Sir_Robalot liked this message
3.       ulak
173 posts
 21 Mar 2012 Wed 07:23 pm

Çok üzgünum. Bana hiç kimse yardım etmiyor.   Cry Neden ? Bana ışık verin, yol gösterin , lütfen ! Karanlıkta beni bırakmayin ! 

4.       tunci
7149 posts
 21 Mar 2012 Wed 11:21 pm

 

Öldüğünden emin olmak için onu birkaç kez çimdikleyen çocuk [delikanlı] " Bu gerçekten çok kötü [vahim]" dedi. " Aniden nasıl oldu!" Daha birkaç saat önce sapasağlam görünüyordu. Üç büyük tabak en yeni mantar yemeğimden bile yemiş ve  bana yemeğin çok güzel olduğunu söylemişti.

 

 ´This is really too bad," the poor boy said ,pinching her several times to make sure that she was dead. "And how sudden! Only a few hours ago she seemed in a very  best health. She even ate three large portions of my newest mushroom dish and told me how good it was."

ulak liked this message
5.       tunci
7149 posts
 21 Mar 2012 Wed 11:35 pm

After crying bitterly for several minutes, because he had loved his aunt very much, he carried her outside and burried her in the garden.

Birkaç dakika acı acı ağladıktan sonra teyzesini çok sevdiği için onu dışarı taşıyıp bahçeye gömdü.

ulak liked this message
6.       tunci
7149 posts
 21 Mar 2012 Wed 11:52 pm

 

The next day ,while he was tidying up her things,he found an envelope that was adressed to him in Aunt Glosspan´s handwriting. He opened it and took out two fifty-dollar notesand a letter. The letter said:

Ertesi gün teyzesinin eşyalarını toparlarken kendisine hitaben Glosspan Teyze´nin elyazısıyla yazılmış bir zarf buldu. Zarfı açıp içinden iki tane 50 dolar banknot ve bir mektup çıkardı. Mektupta şöyle diyordu ;

 

 

ulak liked this message
7.       tunci
7149 posts
 22 Mar 2012 Thu 12:06 am

 

Darling boy, I know that you have never been down the mountain since you were thirteen days old ,but as soon as I die you must put on a pair of shoes and a clean shirt and walk down into the village and find the doctor. Ask the doctor to give you a death certificate.

Sevgili oğlum, biliyorum ki sen on üç günlükten beri hiç dağın aşağısına inmedin. Ama ben vefat eder etmez ayağına bir çift ayakkabı ve temiz bir gömlek giyip köye in. Bir doktor bul ve ondan sana bir ölüm belgesi vermesini iste.Edited (3/22/2012) by tunci [changed the first sentence]

ulak liked this message
8.       ulak
173 posts
 22 Mar 2012 Thu 01:40 am

Sağ ol , tunci!  Bana büyük iyilik yaptın. Sana minnettarım.  {#emotions_dlg.flowers}

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
E-T: It´s one of the things on my bu...
denizli: hmmm I ... think there are suffixes ... nor ... But I know wha...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
TLC servers hacked, all user emails & pass...
alerque: This sites entire user database seems to have been hacked, I´m ...
T-E
og2009: ...
Individually Tailored Private Turkish Less...
sumrutemur: Do you want to learn Turkish? Do you want to improve your speaking, wr...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked