Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Language

Language

Add reply to this discussion
Advanced turkısh test
1.       nifrtity
1806 posts
 17 Sep 2012 Mon 01:37 am

sure I cant solve it

-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “baş” kelimesi “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır.” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Gelecek haftanın başında sınav var.
B) Her şeyin başı sağlık.
C) Adam dağın başında ev yapmış.
D) Bu kurumun başı bensem, benim dediğim olacak.


2-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acımak” kelimesi “Ameliyattan on gün sonra bile ameliyat yerim acıyordu.” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Son anda acıyıp onu işten çıkarmadım.
B) Bilgisayarın bozulmasına değil, emeğimin silinip gitmesine acıdım.
C) Sünnet olurken çok acıdı mı?
D) Sel felaketinde evsiz kalanlara çok acıdık.


3-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aç” kelimesi “Afrika’daki açlara kayıtsız kalamayız.” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Tok, açın halinden anlamaz.
B) Bilgiye aç bu gençlere yardımcı olmalıyız.
C) Onun, yetim hakkı yiyecek kadar aç olduğunu bilmiyordum.
D) Öğrenmeye aç öğrencileri gördükçe “İyi ki bu mesleği seçmişim.” diyorum.


4-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açık” kelimesi “Bahtın açık olsun evladım.” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Şansın açık olsun.
B) Hala bir genç kız gibi açık elbiseler giymesi mahallede yadırganıyordu.
C) Pazar günü olduğu için açık bir dükkan bulmak çok zordu.
D) Yol açık olduğu için kısa sürede gelebildik.


5-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açık” kelimesi “Her türlü eleştiriye açık bir insandı.” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Kadın açık mavi bir bluz giyiyordu.
B) Yeniliklere açık bir müdürdü.
C) Tren yolu şehrin epey açığından geçiyordu.
D) Bodrum açıklarında batan tekne hala bulunamadı.


6-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açıklık” kelimesi “Bu konu henüz açıklığa kavuşmuş değil.” cümlesin-dekiyle aynı anlamda kullanılmış-tır?
A) Binaların ortasında çocukların oynayabileceği bir açıklık bırakılmıştı.
B) İki bina arasında oluşan açıklığı kapatmalıyız.
C) Bu konuya bir açıklık getirebilir misiniz?
D) Ağaçların arasındaki açıklıkta voleybol oynayarak eğleniyorduk.


7-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “dek” sözcüğü getirilemez?
A) Bugüne - - - - böyle güzel yemek bir hiç yemedim.
B) Akşama - - - - onunla beraberdim.
C) Bu - - - - kötü bir film seyretmemiştim.
D) Bu yılın sonuna - - - - yeni bir zam olmayacak.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “denli” sözcüğü getirilemez?
A) O - - - - güzel konuşuyor ki şaşarsın.
B) Bu - - - - sinirlenmen sağlığını bozabilir.
C) Ne - - - - yalancı olduğunu bilemezsin!
D) Şu ana - - - - yeni bir gelişme yok.


9-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “değin” sözcüğü getirilemez?
A) O - - - - beğendim ki anlatamam.
B) Bu iş nereye - - - - böyle gidecek?
C) O ana - - - - hiçbir yanlışını görmedim.
D) Bu işin sonuna - - - - gideceğim.


10-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “beri” sözcüğü getirilemez?
A) 1993’ten - - - - Özbekistan’a gitmedim.
B) Üniversiteye gideli - - - - bizi küçümsüyor.
C) Babası gittiğinden - - - - yüzü gülmüyor.
D) Sabah - - - - yağmur yağıyor.


11-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “böyle” sözcüğü getirilemez?
A) - - - - giderse iflas ederiz.
B) Bundan - - - - sana para vermeyeceğim.
C) Daha önce - - - - demiyordun ama.
D) - - - - kadar büyük bir şey olmalı.


12-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “çeşit” sözcüğü getirilemez?
A) Bu - - - - şeylere hazırlıklı olmalıyız.
B) Bunun - - - - şeyleri pek beğenmem.
C) Ne - - - - şeyler seversin.
D) Mağazanızda fazla - - - - yok.


13-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “dâir” sözcüğü getirilemez?
A) İstanbul’a - - - - bir çok efsane vardır.
B) Geleceğe - - - - endişelerim var.
C) Toplantının gündemi - - - - sorular sordu.
D) Aşkımıza - - - - ne varsa kafamdan sildim.


14-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “dolayı” sözcüğü getirilemez?
A) Size yapılanlardan - - - - özür dileriz.
B) Sen - - - - bana da kızgın.
C) Yaptıklarından - - - - utanmalısın.
D) Oğlum işimden - - - - benden utanıyor.


15-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “gibi” sözcüğü getirilemez?
A) Arabayı gelin - - - - süslemişsiniz.
B) Ana - - - - yar olmaz, Bağdat - - - - diyar olmaz.
C) Herkesi kendin - - - - sanma.
D) Bu - - - - kötü konuşma.


16-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “nazaran” sözcüğü getirilemez?
A) Düne - - - - bugün daha iyiyim.
B) Ona - - - - sen daha sakinsin.
C) Biraz okudum, buna - - - - çok iyi anladım.
D) Biz Avrupa’ya - - - - gerideyiz.


17-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kendi” kelimesinin çıkarılması, anlatımda bozukluğa yol açmaz?
A) Kendi için olduğu kadar, ailesi için de çalışıyordu.
B) Kendi gibi dengesiz birini bulmuş sonunda.
C) Burada herkes kendi fikrini söyleyebilir.
D) Kendi de bizim gibi yokluk görmüş biri.


1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “onu” kelimesi çıkarılırsa cümlenin anlatımı bozulur?
A) Herkes Ayşe’yi çok seviyor, onu görebilmek için balkona çıkmasını bekliyordu.
B) Kediler bulunduğu evi sahiplenir, onu kendi evi olarak görürler.
C) Belki o bunu bilmiyordu, ama hepimiz onu çok seviyorduk.
D) Adam arabasını çok seviyor, onu hiç kimseye kullanması için vermiyordu.


19-) Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisinden yazım yanlışı yoktur?
A) Başını hafifce kaldırdı.
B) Adam yavaşca kapıyı açıp içeri girdi.
C) Bütün fikirlerini açıkca beyan etti.
D) Bütçesine uygun ucuzca bir ev buldu.


20-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Yusuf benim iyi bir iş bulmama sebep oldu.
B) İyi bir patron işçileri ile yakından ilgilenmelidir.
C) İbrahim işinden arta kalan zamanlarda müzikle ilgileniyor.
D) Özür dileriz, bu tip işlerle ilgilenmiyoruz.


2.       Abla
3647 posts
 17 Sep 2012 Mon 07:10 pm

Quote:nifrtity

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “denli” sözcüğü getirilemez?
A) O - - - - güzel konuşuyor ki şaşarsın.
B) Bu - - - - sinirlenmen sağlığını bozabilir.
C) Ne - - - - yalancı olduğunu bilemezsin!
D) Şu ana - - - - yeni bir gelişme yok.

 

May I have some help with this please?

3.       harp00n
3993 posts
 17 Sep 2012 Mon 09:28 pm

 

Quoting Abla

 

 

May I have some help with this please?

 

The answer is D

 

nifrtity liked this message
4.       Abla
3647 posts
 17 Sep 2012 Mon 09:54 pm

Quote:nifrtity

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere “denli” sözcüğü getirilemez?
A) O - - - - güzel konuşuyor ki şaşarsın.
B) Bu - - - - sinirlenmen sağlığını bozabilir.
C) Ne - - - - yalancı olduğunu bilemezsin!
D) Şu ana - - - - yeni bir gelişme yok.

 

Good I asked, I would have chosen something else. 

 

But kadar would work for all of them, wouldn´t it?

nifrtity liked this message
5.       harp00n
3993 posts
 17 Sep 2012 Mon 10:06 pm

 

Quoting Abla

 

 

Good I asked, I would have chosen something else. 

 

But kadar would work for all of them, wouldn´t it?

 

Denli means kadar. Yes, you can use kadar and it make a sense for all of them. Only, in last sentence denli breaks the meaning. Thats why we are not using denli in that kind of sentence cause, even meaning of it kadar, it doesnt make a sense.

 

nifrtity liked this message
6.       Abla
3647 posts
 17 Sep 2012 Mon 10:08 pm

denli doesn´t work in time expressions obviously. Thanks for help, harp00n.

7.       harp00n
3993 posts
 17 Sep 2012 Mon 10:13 pm

 

Quoting Abla

denli doesn´t work in time expressions obviously. Thanks for help, harp00n.

 

Yes  

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
E-T: It´s one of the things on my bu...
denizli: hmmm I ... think there are suffixes ... nor ... But I know wha...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
TLC servers hacked, all user emails & pass...
alerque: This sites entire user database seems to have been hacked, I´m ...
T-E
og2009: ...
Individually Tailored Private Turkish Less...
sumrutemur: Do you want to learn Turkish? Do you want to improve your speaking, wr...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked