Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Language

Language

Add reply to this discussion
-si?
(20 Messages in 2 pages - View all)
[1] 2
1.       sakine
26 posts
 20 Oct 2012 Sat 02:46 pm

I´m wondering about this ending. 

Türk kahvesi = coffee of Turkish? Or what does -si mean?

 

Teşekkür ederim

2.       tunci
7149 posts
 20 Oct 2012 Sat 03:26 pm

 

Quoting sakine

I´m wondering about this ending. 

Türk kahvesi = coffee of Turkish? Or what does -si mean?

 

Teşekkür ederim

 

-(s*)i, the possessive suffix for the third person singular.

"s" is a buffering letter as the word ends with vowel we buffer it with "s" for the third person singular.

Yes you can say " coffee of Turkish" as the coffee is possessed by Turkish.

 

 

3.       ninacath
7 posts
 20 Oct 2012 Sat 03:33 pm

Hi Sakine

you asked about the ending Sİ on Kahvesi

Türk kahve-S-İ

S is a buffer letter

İ is the 3rd person ending  he/she/it..

the two words together are  in a relationship

Turkish Coffee

think of it as saying ...Türk its coffee

you have the same ending on many things

 you need the buffer S if the word ends in a vowel  if the word ends in a consonant just harmony related ending     (İ Ü I U)

Kent otobüsÜ     town its bus   ends in consonant so no buffer S is needed

 

Bulaşık makineSİ   washing its machine

El cantaSI           hand its bag

 

hope this helps

 

 

 

4.       Abla
3647 posts
 20 Oct 2012 Sat 04:11 pm

Quote:sakine

Türk kahvesi

 

In your example talk is about coffee. Kahve is the main word or the governing word of that compound. Türk adds something to the meaning, modifies or specifies it.

 

Point 1:

 

If the modifier is an adjective no changes happen in the main word of the phrase. Note that what is an adjective in Turkish grammar is not always translated into English with an adjective:

 

                             kaybolan cüzdan ´the lost wallet´

                             bahçeli bir ev ´a house with a garden´

                             sokaktaki kedi ´the cat which is in the street´

                             mavi gözler ´blue eyes´

 

Point 2:

 

If the modifying word is a noun (like in your example, sakine) the governing word is marked with a possessive suffix. If it has no real owner in the context (like okul çanta|m ´my school bag´ ) the modifier is marked as the owner and in that case it is sg or pl 3rd (okul çanta|sı ´school bag´ ).

 

The modifying noun may be in either genitive or nominative form. This is sometimes difficult for a learner to grasp but as a general rule genitive denotes a real possessive relation between the modifier and the main word as nominative ties them together on a more abstract level. Thus,

 

                               evin bahçe|si ´the garden of the house´

                               gül bahçe|si ´rose garden´

 

It is not quite this simple. For more detailed information look here:

 

http://www.turkishclass.com/turkish_lesson_35

 

(Your question is quite short and I am not sure if you wanted to know why the suffix is there or why it looks like it does. Anyway, this is my share as another learner, I hope a native will check the examples.)

 Edited (10/20/2012) by Abla
Edited (10/20/2012) by Abla

trip liked this message
5.       gokuyum
5049 posts
 20 Oct 2012 Sat 08:24 pm

 

Quoting ninacath

Hi Sakine

you asked about the ending Sİ on Kahvesi

Türk kahve-S-İ

S is a buffer letter

İ is the 3rd person ending  he/she/it..

the two words together are  in a relationship

Turkish Coffee

think of it as saying ...Türk its coffee

you have the same ending on many things

 you need the buffer S if the word ends in a vowel  if the word ends in a consonant just harmony related ending     (İ Ü I U)

Kent otobüsÜ     town its bus   ends in consonant so no buffer S is needed

 

Bulaşık makineSİ   washing its machine

El cantaSI           hand its bag

 

hope this helps

 

 

 

"s" is not a buffer letter. It is the part of the suffix. Only buffer letter in Turkish is "y"

 

Abla liked this message
6.       gokuyum
5049 posts
 20 Oct 2012 Sat 08:35 pm

Here is an explanation if you want:

Prof.Dr. Muharrem Ergin´in Türk Dili adlı eserinden aktarıyorum, hocamız kaynaştırma ünsüzleri yerine yardımcı konsonant terimin kullanmaktadır:

" Türkçe´de iki tane yardımcı konsonant(ünsüz) vardır. Bunlardan biri ´y´ biri ´n´ dir. Konsonant olarak asıl umumi yardımcı ses ´y´dir. iki vokal (ünlü arasına daima ´y´ yardımcı sesi getirilir: ana-[y]a bilgi[y]i... misallerinde olduğu gibi. ´ ise yalnız iyelik ekleri ve aitlik eki ile isim çekim ekleri arasında kullanılan yardımcı sestir. ... Kendisinden sonra gelen isim çekim eki vokal ya da konsonantla(Ünsüzle) başlayabilir.
eli [n]den kendi-si (n)e..."

Prof. Dr. Muharrem Ergin Türkçe´nin en eski devirlerinden beri kullanılan bu ünsüzleri yardımcı ünsüz olarak almış, diğerlerine değinmemiştir. Bunun sebebi diğer kaynaştırma ünsüzlerinin belli bir dönemden sonra yalnızca özel konumlarda kullanılmasındandır. Şöyle ki "s" kaynaştırma ünsüzü yalnız 3. teklik kişi iyelik ekinden önce kullanılır. çiçeğin koku- (s)u odanın kapı(s)ı örneklerinde olduğu gibi. Ancak su ve ne kelimeleri kural dışıdır. Çünkü bu sözcüklere 3. teklik kişi iyelik eki getirildiğinde "y" ünsüzü kullanılır. Bunun sebebi su kelimesinin Eski Türkçe´de sub olmasıdır. ne kelimesinde ise ne(y)i ve ne(s)i kullanımları da vardır. "ş" ünsüzü ise yalnız üleştirme sayı sıfatlarında kullanılır. iki(ş)er altı(ş)ar gibi.

 

Note: n´ye de zamir n´si denir. Tam bir kaynaştırma harfi değildir çünki kısıtlı bir kullanım alanı vardır.Edited (10/20/2012) by gokuyum
Edited (10/20/2012) by gokuyum
Edited (10/20/2012) by gokuyum

7.       tunci
7149 posts
 20 Oct 2012 Sat 10:07 pm

 

Quoting gokuyum

Here is an explanation if you want:

Prof.Dr. Muharrem Ergin´in Türk Dili adlı eserinden aktarıyorum, hocamız kaynaştırma ünsüzleri yerine yardımcı konsonant terimin kullanmaktadır:

" Türkçe´de iki tane yardımcı konsonant(ünsüz) vardır. Bunlardan biri ´y´ biri ´n´ dir. Konsonant olarak asıl umumi yardımcı ses ´y´dir. iki vokal (ünlü arasına daima ´y´ yardımcı sesi getirilir: ana-[y]a bilgi[y]i... misallerinde olduğu gibi. ´ ise yalnız iyelik ekleri ve aitlik eki ile isim çekim ekleri arasında kullanılan yardımcı sestir. ... Kendisinden sonra gelen isim çekim eki vokal ya da konsonantla(Ünsüzle) başlayabilir.
eli [n]den kendi-si (n)e..."

Prof. Dr. Muharrem Ergin Türkçe´nin en eski devirlerinden beri kullanılan bu ünsüzleri yardımcı ünsüz olarak almış, diğerlerine değinmemiştir. Bunun sebebi diğer kaynaştırma ünsüzlerinin belli bir dönemden sonra yalnızca özel konumlarda kullanılmasındandır. Şöyle ki "s" kaynaştırma ünsüzü yalnız 3. teklik kişi iyelik ekinden önce kullanılır. çiçeğin koku- (s)u odanın kapı(s)ı örneklerinde olduğu gibi. Ancak su ve ne kelimeleri kural dışıdır. Çünkü bu sözcüklere 3. teklik kişi iyelik eki getirildiğinde "y" ünsüzü kullanılır. Bunun sebebi su kelimesinin Eski Türkçe´de sub olmasıdır. ne kelimesinde ise ne(y)i ve ne(s)i kullanımları da vardır. "ş" ünsüzü ise yalnız üleştirme sayı sıfatlarında kullanılır. iki(ş)er altı(ş)ar gibi.

 

Note: n´ye de zamir n´si denir. Tam bir kaynaştırma harfi değildir çünki kısıtlı bir kullanım alanı vardır.

 

It is still "buffering consonant " kaynaştırma ünsüzü" which is used for 3´th singular person.

8.       tunci
7149 posts
 20 Oct 2012 Sat 10:34 pm

 

In fact , there are different views on "buffering consonants"  and there is not total agreement over this issue among linguists. And they called them different names.

 

Araştırmacılar, /y, ş, s, n/ ünsüzlerini 1. bağlama ünsüzü, 2. bağlantı ünsüzü, 3. bağlayıcı ünsüz, 4. bağlayıcı ses, 5. doldurma sesi, 6. geçiş sesi, 7. geçiş ünsüzü, 8. kaynaştırma harfi, 9. kaynaştırma sesi, 10. kaynaştırma ünsüzü, 11. koruma sesdeşi, 12. koruma sesi, 13. koruma ünsüzü, 14. yardımcı konsonant, 15. yardımcı ses, 16. yardımcı ünsüz gibi nüanslı terimlerle karşılamışlardır.

******************************

/ş, s, n/ ünsüzlerinin tarihi kaynaklarına işaret eden araştırmacılar, genel olarak, üleştirme ve ilgi eklerinden önce beliren /ş/ ve /n/ ünsüzlerinin, beş-er>be-şer; ben-in> be-nin şeklindeki hecelenişlerden bulaşma olduğu noktasında birleşmişlerdir.

******************************

Kişi iyelik ekinden önce görülen /s/ ile zamir /n/‟si olarak bilinen /n/ seslerinin kaynakları konusunda ise en net açıklamayı Talat Tekin yapmıştır. Talat tekin‟e göre, /s/, Ana Türkçede daha çok ünlü ile biten akrabalık adlarına eklenen bir çokluk eki kalıntısı; 3. kiĢi iyelik eklerinden sonra türeyen /n/, Ana Türkçedeki 3. kişi zamiri *in‟in kalıntısı; işaret zamirlerinden sonra türeyen /n/, bu zamirlerin tarihi süreçte düşmüş olan son sesidir. Yine Tekin‟e göre, zamir türeten -ki‟den sora türeyen /n/, ki‟nin parçasıdır. Kendi zamirinden sonra türeyen /n/ ise sözcüğün sonundaki /i/‟nin iyelik eki sanılmasından kaynaklanmıştır. /n/‟lerin geçtiği bu bağlamlar, {-(s)I(n)}; bun-u, bun-un, bun-ca…; {-ki(n)} Şeklinde gösterilmelidir.

******************************

Türkiye Türkçesinde, sadece su ve ne sözcüklerinden sonra ilgi ekinin, -(n)in yerine -(y)in şeklinde gelmesi konusunda; su ‟dan sonra gelen /y/ köke aittir, sözcük, suy-un veya heceleme gereği su-yun şeklinde ayrılmalıdır gibi açıklamalar yapılmış ancak ne-(y)in yapısı açıklanmamıştır.

******************************

 

9.       trip
297 posts
 21 Oct 2012 Sun 07:55 am

Abla, I liked your answer here very much. This clears up some questions I had been having also. Here is another question, for whoever would like to answer:

I want to say something like: Orhan Pamuk´s "The Black Book." 

So, would I set this up with "-in" on the end of Pamuk?: Orhan Pamuk´ın.

And then how would I render the name of the book? Would the quotation marks come off? So: Orhan Pamuk´ın Kara Kitabı.

Or is there some completely different way to do this?

10.       si++
3785 posts
 21 Oct 2012 Sun 09:42 am

 

Quoting gokuyum

 

"s" is not a buffer letter. It is the part of the suffix. Only buffer letter in Turkish is "y"

 

 

Yes. Right. I also mentioned it several times in forums here.

 

It´s not a buffer letter but part of the suffix. Probably -s- has dropped over time after closed syllables (those that end with a consonant).

(20 Messages in 2 pages - View all)
[1] 2
Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
E-T: It´s one of the things on my bu...
denizli: hmmm I ... think there are suffixes ... nor ... But I know wha...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Grammar Textbook
qdemir: Buy now from amazon.com and save $5.91.
TLC servers hacked, all user emails & pass...
alerque: This sites entire user database seems to have been hacked, I´m ...
T-E
og2009: ...
Individually Tailored Private Turkish Less...
sumrutemur: Do you want to learn Turkish? Do you want to improve your speaking, wr...
Short English>Turkish plz
Tazx1: Please can a Native speaker of Turkish translate the following sentenc...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked