Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Language

Language

Add reply to this discussion
DÜNYA DİLLERİ VE TÜRK DİLİ KONUSUNDA BAZI DÜŞÜNCELER ve YAKLAŞIMLAR
1.       og2009
408 posts
 03 Dec 2012 Mon 01:44 am

Bu satırlar, Türkçe ve dünya dilleri konusunda araştırma, inceleme ya da master/PhD  çalışması
yapan arkadaşlar için bir fikir verici olabilir.

TÜRKÇE VE DÜNYA DİLLERİ

Eski dünya dilleri (ancient/dead languages) hakkında çok şey bilinmemektdir.
Eski medeniyetleri kurmuş olan insanlardan gerçekleri yansıtıcı yeterli sayıda
somut belgeler kalmamıştır.
Ancak, şu bir gerçek ki, halen dünyadaki yaşayan diller, eski dillerin
farklılaşarak dallanmasından meydana gelmiştir.
Buna göre, dil aileleri arasında akrabalıklar vardır.
Örnek olarak:
-Hint-Avrupa,
-Hami,
-Sami,
-Fin-Ogur,
-Türk (Hun) dil aileleri gibi...

 

Bilindiği gibi:
Hint-Avrupa dil ailesinin dalları aşağıdaki gibidir:
-Hint-İran,
-Baltık-Islav,
-Cermen,
-İtalik,
-Kelt,
-Yunan,
-Arnavut.

 

İtalik dil ailesinin de alt dalları şöyledir:
-İngilizce,
-Fransızca,
-İtalyanca,
-Ispanyolca,
-Portekizce,
-Romence.

 

Türk dili konusundaki gerçekler,bu konuda Türk, Rus, Macar, Fin, Fransız,İtalyan,
ve İngiliz bilim adamları ve dil uzmanlarının bilimsel toplantılarda (symposium) ortaya çıkar-
dıkları sonuçlara göre aşağıda belirtilmiştir.

 

Türk adı, etnik bir kökene değil, siyasal bir kökene dayalıdır.
sekizinci yüzyılda, Çin kaynakları, Macar ve Doğu Türkistan Uygur metinlerine göre, Türk adı, miğfer, kuvvet ve kudret anlamına gelmektedir.
Orta Asya´daki Orhun Anıtları, Türkçe yazılmıştır.
Orta Asya Türk boyları ve devletleri arasında, Ural-Altay Bölgesi´nde konuşulan dil de ilk Türkçe idi.
Türkçe, 10.500 yıllık tarihi bir geçmişe sahiptir.Milattan önce de Türkçe vardı.
Türk adı, ilk defa GÖKTÜRK Devleti tarafından kullanılmıştır.
Türkçe, Orta Asya´da doğup gelişmiş, Doğu´da ve Avrupa´da hüküm süren Hunlar tarafından kuzey Asya ve Doğu Avrupa´da yayılmıştır.

Roma İmparatorluğu´nun kökeninde olan Etrüskler vardır.Etrüsk eserleri, Göktürk Devleti´nin Türk alfabesi ve yazısıyla benzerlik taşımaktadır.

Burada özetle tarihten de söz edelim:
Bilindiği gibi, Hunlar, Avrupa´da, M.Ö.400 yılından sonra, Batı ve Doğu Roma İmparatorluğunu büyük ölçüde etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu da 1453 yılında Doğu Roma İmparatorluğu´nu (Bizans)
tarihten silmiştir.
Öte yandan, Endülüs Devleti´nin temelinde de Türkler vardır.
Bir teoriye, tarih Türklerle başlamıştır.
Sümerlerin dili ile Türkçe arasında benzerlik vardır.
Bu nedenle, Sümerlerin de Türk olduğu ifade edilmektedir.
Avrupa´da, Etrüsklerin Türk izi taşımaları nedeniyle, Latince´nin
kaynağı da Türkçe olarak tahmin edilmektedir.
Türklerin kökeni Asyalı olmalarına karşın; Türkler, evrensel kültürün ve Avrupa
uygarlığı´nın kökenindedir.
Başka bir ifadeyle, Türkleri dünya tarihinden silerseniz, o zaman dünya tarihi diye
bir şey kalmaz.
Bunu batılı bilim adamları çok iyi bilirler.

 

Eski Türkçe, M.Ö,300´de Orta Asya´dan Avrupa´ya yayılmaya
başlamıştır.Hunlar, Göktürkler, uygurlar, diğer Türk devletleri ve Oğuzlar
Türkçenin gelişmesinde büyük rol oynamıştır.Türklerin, 1071 yılında
Anadolu´ya girmesiyle birlikte, Selçuklu Devleti zamanında, Türkçe Anadolu´da
kullanılan anadil olmuştur.

Eski Türkçe, Türk (Hun) dilleri ailesi olarak, şu şekilde 3 dala ayrılmıştır:
- Orta Volga boyunda konuşulan Çuvaşça,
- Kuzey Sibirya´da konuşulan Yakutça,
- Türk-Kırgız-Tatar dilleri topluluğu.

Eski Türk dilleri topluluğu daha sonra;
-Doğu Türkçesi,
-Batı Türkçesi,
diye 2´ye ayrılmıştır.

 

Eski Türkçe, Türk (Hun) dilleri ailesi olarak, Osmanlı İmparatorluğu zamanında,
Orta ve Kuzey Asya´da, Kuzey Afrika´da ve Doğu Avrupa´da geniş coğrafya alanına yayılmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu´nda, etnik kökene bakılmaksızın,
imparatorluğun büyük çoğunluğunu temsil eden köylü sınıfı "Türk"
olarak tanımlanmış ve Türkçe iletişim dili olarak kabul edilmiştir.

 

Yeni Türkçe ise, yirminci yüzyılda, Türkiye´de Türk Dil Kurumu´nun, Türk dil uzmanlarının, Türk yazarların ve Türk Basınının büyük katkısıyla büyük bir gelişme
göstermiş ve yeniden önemli bir dünya dili olma potansiyeline kavuşmuştur.

 

Halen dünyada en çok kullanılan diller "English" ve Mandarin Chinese" olarak
ifade edilmektedir.Tabii ki, İngilizce, global bir dünya haline gelmiştir. Önceleri
çok konuşulan diller arasında gösterilen Fransızca, Almanca, Hintçe ve Ispanyolca
gibi önemli diller ulusal/özel yaşam alanında kalmıştır...

Not:Bu yazıyı, değerli çevirmen bir arkadaşımız İngilizce´ye çevirirse

memnun olurum.Böylece Türkçe bilmeyen arkadaşlarımız da yararlanmış , bir fikir sahibi olmuş olur.Edited (12/3/2012) by og2009
Edited (12/3/2012) by og2009
Edited (12/3/2012) by og2009

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
E-T: It´s one of the things on my bu...
denizli: hmmm I ... think there are suffixes ... nor ... But I know wha...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
TLC servers hacked, all user emails & pass...
alerque: This sites entire user database seems to have been hacked, I´m ...
T-E
og2009: ...
Individually Tailored Private Turkish Less...
sumrutemur: Do you want to learn Turkish? Do you want to improve your speaking, wr...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked