Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / General/Off-topic

General/Off-topic

Add reply to this discussion
Languages/Colors of People and Quranic Exegesis of Elmalili Hamdi
1.       ikicihan
1127 posts
 23 Jan 2013 Wed 04:06 am

(Sahih International translation)
And of His signs is the creation of the heavens and the earth and the diversity of your languages and your colors. Indeed in that are signs for those of knowledge. (The Noble Qur´an, 30:22)

(Diyanet Vakfı Meali)
O´nun delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) dersler vardır. (Kur´an-ı Kerim, 30:22)

 

(Elmalili Tefsiri)
Yine O´nun âyetlerindendir, göklerin ve yerin yaratılışı ki, iki bakımdan Allah´ın varlık ve sıfatının delillerindendir.

Birincisi: Maddenin böyle çeşitli cisimlerle yükseklere ve alçaklara ayrılarak tabiatın aslında çeşitlilik meydana getirilmesi, kendi kendine birbirini takibeden kanundan başka birşey olmaması gereken tabiatın üstünde hâkim olan yüce yaratıcının kudretini gösterir.

İkincisi: Göklerin ve yerin yaratılışında öyle yüksek bir sanat vardır ki, her noktası onu yaratan Allah´ın ilim ve iradesiyle sıfatının mükemmelliğini gösterir.

Ve dillerinizin, benizlerinizin (renklerinizin) değişmesi "dillerin değişmesi" deyimi, genellikle lügatların çokluğundan, lehçe ve şive gibi özel söyleyiş biçimlerinin farklılığına kadar hepsi için doğru olabilir. Arab´ın dili başka, Acem´in dili başka, Türk´ün dili başka, Rum´un dili başka, Freng´in dili başka... Her milletin dili başka başka olduğu gibi, aynı millette çeşitli kabilelerin, grupların da dillerinde başkalık vardır. Mesela Yemenlininki ile Necidlininkinin farkı olur. Hatta her şahsın bile dili diğerlerinden ayırt edilir. Renk, beniz de böyledir. Kiminin beyaz, kiminin siyah, kiminin sarı, kiminin kırmızı olduğu gibi, her şahsın benzinde bile diğerlerine göre bir özellik hissedilebilir. Sonra söylenen söze göre de renklerin bir değişmesi vardır. Şüphesiz ki bunda, bu yaratma ve farklılıkta, bilgisi olanlar için âyetler (deliller) vardır. İlim temyiz ifade eder. Temyiz ve temayüz de ayrılma ve farklıkla olur. Buna işaret için burada "âlimîn" bilgisi olanlar için buyurulmuştur. Böylece ilim ehli olan âlimler bilirler ki; ilk olarak, bütün bu çeşitlilik ve farklılık, tabiatın akışını değiştirerek farklı tabiatlar yaratan Allah Teâlâ´nın kudretini gösterir. Ve bütün bu değişiklik içinde hepsinin düzenini koruyup idare etmesi de ilim ve sanatındaki kemal (olgunluk) ve hikmetini gösterir. İkinci olarak, demek ki, dillerin ve renklerin değişmesinde hikmet vardır. Ve bu hikmetlerden birisi de "Biz sizi birbirinizle tanışasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık.." (Hucurat, 49/13) buyurulduğu üzere gelişip yayılma içinde tanışmadır. Böyle çeşitli dilleri ve ırkları içine alan bir toplum meydana getirebilmek de ancak ilimle mümkün olabilir. Demek ki bir insan ne kadar çok dil bilirse Allah Teâlâ´nın âyetleri hakkında o kadar çok bilgi edinmiş olacaktır. Ve demek ki, insanların simalarını bilmek de dilleri bilmek gibi önemli ilimlerdendir.

 

(Sahih International translation)
O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and Acquainted. (The Noble Qur´an, 49:13)

(Diyanet Vakfı Meali)

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O´ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. (Kur´an-ı Kerim, 49:13)

 

(Elmalili Tefsiri)

Ey insanlar haberiniz olsun ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Âdem ile Havva´dan veya her birinizi bir ana ile bir babadan yarattık, yani bu yönden hepiniz eşitsiniz, birbirinize karşı övünmeye veya şu kavim, bu kavim diye aşağılamaya hak yoktur. Bu sebeple bir insanlık kardeşliği vardır ki o bile öyle alay etmeye ve birbirinin etini yercesine gıybete mani olmak gerekir. Ve sizi milletler ve kabileler yaptık ki tanışasınız, yani soylarınız, atalarınızla iftihar için değil birbirinizi soyu sopu ile tanıyarak ona göre yardımlaşmanız içindir.

Elmalılı Hamdi Yazır

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
E-T: Fasten your seatbelts this is going t...
harp00n: Emniyet ... ... bu; cehenneme yolculuk olacak.
What is the difference between this 2 sent...
harp00n: Actually, there are no difference between them.
Izmir?
og2009: Thank you very much : Çok ... ederiz
Alevi song translation?
Roja: I liked this a lot, but failed to understand some parts. Could anyone ...
Learn Turkish
ani_istanbul: Small groups or 1-1 * Classes also available on ... * Qualified, ......
A┼ča─č─▒daki c├╝mlede \"istersen\"in ne an...
BlackDays: Literally it means "if you ... But we sometimes use that ... like in t...
T-E: gisganiyeah and gidiyeah
mrdr: Hi, These are regional dialect and are not good Turkish. Eko...
10 Kas─▒m
Leo S: "E─čer bir gün benim ... bilimle ters ... bilimi ... "If somed...
T-E
og2009: ... BA┼×LICA TAR─░HSEL SORUN ve ... Bil...
E-T: You have to consider the effect it wi...
tunci: I think ... ... or ... ki┼čilere ... would be more relevant w...
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
og2009: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Abla: My Try: ... önce yapmak istedi─čim ┼čeylerin ... bir ┼čey.
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented