Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / News articles, events, announcements

News articles, events, announcements

Add reply to this discussion
\
(81 Messages in 9 pages - View all)
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9
50.       melissa_oz
30 posts
 18 Feb 2013 Mon 02:57 pm

 

Quoting AlphaF

 

 

İSLAM Hz Muhammedin tebliğ ettiği bir dinin özel ismi olduğu gibi, felsefi anlamda insanın bütün benliğini tanrıya teslim ettiği bir varoluş anlamına gelir.

Bu iki anlam üzerinde kelime oyunlarına gerek yok..Insanlar senin karnından konuştuğunu sanacaklar. Açık konus, veya konuşma.....

 

 İslam her zaman vardı,dünyanın yaratılışından beri. Felsefeyi falan geç, Muhammedi de Tanrı bozulan düzeni onarmak için son elçi olarak gönderdi. Bu kadar basit. Muhammed büyük bir devrimciydi. Yozlaşmış düzeni tekrar onardı. Ayrıca örtünmek yahudilikte de hristiyanlıkta da vardı. Bu arada kimin karnından kimin başka yerinden konuştuğu belli sen merak etme.

 

 

 Edited (2/18/2013) by melissa_oz

51.       AlphaF
5677 posts
 18 Feb 2013 Mon 03:05 pm

 

Quoting melissa_oz

 

 

 İslam her zaman vardı,dünyanın yaratılışından beri. Felsefeyi falan geç, Muhammedi de Tanrı bozulan düzeni onarmak için son elçi olarak gönderdi. Bu kadar basit. Muhammed büyük bir devrimciydi. Yozlaşmış düzeni tekrar onardı. Ayrıca örtünmek yahudilikte de hristiyanlıkta da vardı. Bu arada kimin karnından kimin başka yerinden konuştuğu belli sen merak etme.

 

 

 

 

Ezberin bitti herhalde, işin edepsizlik kısmı başladı; ben yokum.  {#emotions_dlg.lol_fast}

 

ladybakunin liked this message
52.       melissa_oz
30 posts
 18 Feb 2013 Mon 03:09 pm

 

Quoting AlphaF

 

 

Ezberin bitti herhalde, işin edepsizlik kısmı başladı; ben yokum.  {#emotions_dlg.lol_fast}

 

 

Şaka mısın sen ? Yoksa bu mahallenin delisi sen misin ?

53.       vona
150 posts
 18 Feb 2013 Mon 04:05 pm

 

Quoting ikicihan

 

 

konuyu saptırmak istemiyorum ama bu sorunun cevabı hemen hemen bütün siyer-i nebi (peygamberin hayatını anlatan bir nevi uzun biyografik tarih) kitaplarında yazar.

peygamberimiz ve epeyi sayıda insan önceden hanif idi. hanif tevhid inancı ve hazreti ibrahim´in yolu üzere olmak, putlara ve benzeri ilkel şeylere itibar etmemek diye özetlenebilir.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hanif

 

14. yy´da başlamış edebi bir geleneği 7.yy için kaynak kabul etmek biraz zor.

Öte yandan, Hz. İbrahim yahudi neslinin atasıdır (İbrahim-> İshak -> Yakup.) Yani yahudiler İbrahim peygamberden geldiklerine inanırlar. Buradan gidince 600´lerin Mekke´sinde yine dönüp dolaşıp hanif diye yahudileri bulursun.

Bu gerçeğin, ortalama bilgi ve zekaya sahip müslümanların kafasını karıştıracağı korkusuyla aklı evveller tarafından (tıpkı şeytan ayetlerinde olduğu gibi) tevil edilmesini anlarım ama konuya aklın ve bilimin ışığında bakılıdığında yok sayılmasını anlamam.

Sonra, Hz. İbrahim´i önemsizleştirmiş, küçültmüşsün. Putlara ve benzeri şeylere itibar etmemek diye özetlediğin İbrahim´in yolu, kendisinden sonra gelen üç büyük peygamberi de belirleyen ana damardır ve üç büyük din "İbrahimi Dinler diye de anılır bazılarınca. Hatta bu durum, Hocaefendi ve hizmet tarafından, üç dinin buluşması, dinler arası kardeşlik gibi fiyakalı isimlerle pazarlanmaktadır.  

Yani Hz. İbrahim her üç dinin de ortak değeridir ki hiçbir dinin mensubu alınıp da altından geçmemezlik etmesin diye Kudüs´ün surlarını yenilerken Osmanlı, ta o yıllarda akıl edip, ana giriş kapısı üzerine ne İsa´nın, ne Musa´nın ne de Muhammed´in değil bir tek İbrahim´in adını yazmıştır.   

Sonuç olarak, Hz.İbrahim´i doğru yere oturttuğunda gerçekler hiç de senin gördüğün gibi gözükmemektedir.  

 

54.       vona
150 posts
 18 Feb 2013 Mon 05:08 pm

İslamiyet yeni bir din midir yoksa (varolan) dinin yeni adı mıdır?

 

Bu soruya vereceğin cevap durduğun yere göre değişir. Eğer Müslümansan İslam´ın Adem´den bu yana ilk ve tek din olduğuna inanırsın. Aksi halde, Allah´ın insanlara inzal edeceği din konusunda mütereddid kaldığı veya boyuna fikir değiştirdiği gibi teolojik akla ziyan bir çıkarım yapmak zorunda kalırsın. Yok, müslüman değil - mesela Yahudiysen- bu hayatında duyduğun en saçma şey olabilir. Kim bilir belki onlar da Adem´in Yahudi olduğuna inanmaktadırlar!  

İslamiyet yeni bir dindir demek daha doğrudur fakat öncesindeki iki din ile o kadar iç içedir ki bir anlamda da eskinin devamı gibi durmaktadır. Bunun böyle olması da pek anlaşılır bir durumdur. Aynı coğrafyada, aynı geleneklerin hüküm sürdüğü aynı kültür ikliminde genel kabule aykırı şeyler söylemeniz hiç de mümkün değildir; kimse arkanızdan gelmez. Mesela Yahudi mahallesinde domuz eti satamazsınız. Bu durum da erkek sünneti, kadın hicabı gibi yörenin yahudilerinden geçen bir gelenek olabilir mi? Neden olmasın?

 

55.       thehandsom
7403 posts
 18 Feb 2013 Mon 10:59 pm

 

Quoting melissa_oz

 

 

Bence ayıptan da öte nankörlük. Bu milleti emperyalistlerin elinden kurtarmış büyük bir lidere diktatör diyen beyni hurafelerle toz duman olmuş bir zihniyet. O diktatör dediğin kişi olmasaydı bu ülkede ne ezan sesi duyulurdu, ne de seni zehirleyen o hocaların bu kadar özgürce at oynatabilirlerdi. Ne dinin , ne de imanın kalırdı. Bu açıdan ,sizin deyiminizle "bu zaviyeden" , bakacak olursak İslama en büyük hizmeti M.Kemal yapmıştır. Yoksa sen ezan sesi yerine kilise çanları duyardın beş vakit. O zaman da sana şapkanın en alasını giydirirlerdi Laleler hanım. 

 

 

 

I dont agree with what Laleler is saying but she has every single right to say what she wants to say without receiving any insult!

Apart from that, telling people ´if it was not Ataturk, your name would be Mary or Jonathon´ or  ´you would still be out of your mom but you would not know who you father was ´ type of low level under the belt hitting should be criticised too. 

 Edited (2/18/2013) by thehandsom

56.       ikicihan
1127 posts
 19 Feb 2013 Tue 02:48 am

Islam inancına göre ilk insan ve peygamberden son peygambere kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberler islamı anlatmışlardır. Orijinal bozulmamış hallerinde inanç kısımları tamamen aynıdır. Uygulama kısımlarında bazı farklılıklar vardır. Mesela bir peygambere beş vakit namaz emredilmişken bir başkasına elli vakit namaz emredilmiştir. Bir şeyi kullanmak veya yemek bir peygambere yasaklanmışken bir başka peygambere ve ümmetine izin verilmiştir. Yahudilik hristiyanlık gibi isimleri biz bugünkü deforme olmuş haline isim olarak veriyoruz.

Arapların da yahudilerin de soyları hazreti ibrahime dayanır. Geriye doğru en başa gidecek olsak zaten bütün insanların soyları hazreti ademe dayanır.

İslamiyetten önce yahudilerle putperestler tartışıyorlarmış. Yahudilerin alimleri yakında bir peygamber geleceğini söylüyorlarmış. Ama peygamber geldiğinde reddetmişler, sebep de peygamberi kendilerinden yani israil oğullarından bekliyorlarmış. peygamber arapların içinden çıkınca kabul etmemişler.

Konuyla ilgili ayet.

"Hakk´ı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin." (Bakara/42)

Ayetin elmalılı tefsirindeki açıklaması:
Hakkı batıl ile karıştırıp aldatmayın; doğruyu yalanla, yanlışlarla bulayıp da bile bile hakkı gizlemeyiniz. Bu âyetin anlamı çok kapsamlıdır. İlme ve amele dair hususları kapsar. Bilgiçlerin hilelerine, yalan dolanlarına ve bozgunculuklarına, hatta ticaret ehlinin karışık işlerinden ve hakimlerin haksız hükümlerine varıncaya kadar hepsine şümûlü vardır. "İnsanları aldatmayınız, sahtekârlık yapmayınız." meâlinde bir genellemeyi ifade eder. Bununla beraber (kelâmın) sevki bilhassa ilmî değeri hedef alıyor. Nice kimseler vardır ki, ilmî gerçekleri bozarlar, kötüye kullanırlar, onları kendi gönüllerine göre evirerek çevirerek aslından çıkarırlar, bakırı yaldızlarlar, altın diye satarlar. Bu durum İsrailoğulları haberlerinde çok vardı. Bunlar, kendi yazdıkları fikirleri, te´villeri, tercemeleri, Tevrat´ın aslı ile karıştırıyorlar, seçilmez bir hale getiriyorlar ve bazan da Muhammed (s.a.v.)´e ait vasıflar hakkında yaptıkları gibi geçmiş kitaplardaki âyetleri saklıyorlardı ki, bu konuda "Yazıklar olsun o kimselere ki, kitabı elleriyle yazıp, sonra ´Bu Allah katındandır.´ derler." (Bakara, 2/79), "Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar." (Nisa, 4/46, Maide, 5/13) ve diğerleri gibi başka âyetler de vardır. Bunlar, Tevrat´ın aslını korumuyorlar, kendi yazdıkları tercemeleri: "İşte Allah´ın kitabı" diye Tevrat yerine koyuyorlardı. Ve ilmî meselelerde gerçeği takip etmeyerek kendi gönüllerine göre açıklamalarda bulunuyorlar, arzu ve şehvetlerine sapıyorlar, safsatalar yapıyorlar, arzularına tabi oluyorlardı. Bu şekilde hak fikri, hak inancı kalmıyor, aldatma, karıştırma, aldatıcılık hükümran oluyordu. İşte bütün bunlara karşı İsrailoğullarının bilginlerine genel olarak bu yasaklama hitabı söylenmiştir ki, Kur´ân´da bu konuda başka bir âyet olmayıp da yalnız bu âyet olsaydı, Kur´ân´ın terceme ve tefsiri meselesinde ve diğer ilmî vaziyette İslâm´ın tutumunu, ilmî vazifenin şeklini tayin etmek için bu âyet yeterli olurdu. Kur´ân´ın tecrid (soyutlama) meselesinin ne büyük önemi haiz olduğu, Kur´ân´ı Kur´ân, tercemesini terceme, tefsir ve te´vili de tefsir ve te´vil olarak bellemek ve belletmek bir hak görev olduğu unutulmamalı. "Farsça Kur´ân", "Türkçe Kur´ân" gibi sözlerden çekinmelidir. Çünkü milyonla terceme ve te´vil yazılır, onlar yine Kur´ân´ın hakikati olmaz, Cenab-ı Hak buyurmuştur.

57.       AlphaF
5677 posts
 19 Feb 2013 Tue 09:15 am

I dont agree with what Laleler is saying but she has every single right to say what she wants to say without receiving any insult!

(by somebody with no clue)

 

Her freedom can not be extended to a right to say whatever comes to her mind, including insults to what others hold valuable and respectable.

Hers is a freedom to choose, among everything that she can possibly say, only those that are timely, correct and good for the public. That takes some intelligence and human qualities. 

Why should she not be insulted in return, if she screws up this basic rational rule first ?

58.       thehandsom
7403 posts
 19 Feb 2013 Tue 09:35 am

 

Quoting AlphaF

I dont agree with what Laleler is saying but she has every single right to say what she wants to say without receiving any insult!

(by somebody with no clue)

 

Her freedom can not be extended to a right to say whatever comes to her mind, including insults to what others hold valuable and respectable.

Hers is a freedom to choose, among everything that she can possibly say, only those that are timely, correct and good for the public. That takes some intelligence and human qualities. 

Why should she not be insulted in return, if she screws up this basic rational rule first ?

 

Instead of  getting edgy about what people say, you should think positive and accept the fact that you have never had any right to silence anybody whatsoever anytime anywhere.

It was in the old days of republic in which some thought they can surpress people forever. They thought they have right to determine what is correct, what is good on behalf of the people. And some still think that they have right to dictate what people are allowed to say or not.

Btw There is no national rule for that. There never was. It was more like guidelines anyway. (wow.  It sounded like pirates of caribbean)

 

Abla liked this message
59.       vona
150 posts
 19 Feb 2013 Tue 02:54 pm

Quoting ikicihan

Islam inancına göre (ilk insan ve peygamberden son peygambere kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberler islamı anlatmışlardır. Orijinal bozulmamış hallerinde inanç kısımları tamamen aynıdır. Uygulama kısımlarında bazı farklılıklar vardır. Mesela bir peygambere beş vakit namaz emredilmişken bir başkasına elli vakit namaz emredilmiştir. Bir şeyi kullanmak veya yemek bir peygambere yasaklanmışken bir başka peygambere ve ümmetine izin verilmiştir. Yahudilik hristiyanlık gibi isimleri biz bugünkü deforme olmuş haline isim olarak veriyoruz. )

"İslam inancına göre" ortak parantezine aldığında yukarıdakilerin hepsi doğru. Bunu ben de önceki yazımda söyledim. Ama ortak parantezi, mesela "Hristiyan inancına göre" diye değiştirdiğinde parantezin içi boşalır. Yani bu, olaya hangi inanç zaviyesinden baktığınızla alâkalı bir durumdur.

Arapların da yahudilerin de soyları hazreti ibrahime dayanır. Geriye doğru en başa gidecek olsak zaten bütün insanların soyları hazreti ademe dayanır.

Yok, o kadar geriye gitmeyelim. Allah gecinden versin (öldüyse de Allah rahmet etsin) babanıza bir hâl olsa mirasını "hepimiz Adem´den geldik" diye tüm insanlarla paylaşmayacağınıza göre böyle demagojilere yer vermeyelim lütfen. Kaldı ki Araplar soylarını Hz. İbrahime dayandırmazlar, sadece onun Yahudilerle ilişiğini kesmek için müslüman olduğunu söylerler.


İslamiyetten önce yahudilerle putperestler tartışıyorlarmış. Yahudilerin alimleri yakında bir peygamber geleceğini söylüyorlarmış. Ama peygamber geldiğinde reddetmişler, sebep de peygamberi kendilerinden yani israil oğullarından bekliyorlarmış. peygamber arapların içinden çıkınca kabul etmemişler.

Bu sadece bir rivayet... Putperestlerle Yahudiler niye böyle bir şeyi tartışsınlar ki? Tevhid inancı olmayan putperestin yeni bir peygamber gelecek mi gelmeyecek mi tartışmasının içinde ne işi var? Tut ki orası, doğru değil ya, doğru olsun; inandıkları peygamber geldiğinde, İsrailoğulları, sırf Arap diye mi Hz. Muhammed´i reddetmişler? Hani Araplarla Yahudiler aynı soydan, İbrahim´den geliyordu?

Konuyla ilgili ayet.

"Hakk´ı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin." (Bakara/42)

Elmalılı ve diğerleri tefsirlerini kendilerine saklasınlar. Ayet, tefsire gerek görmeyecek kadar açık. Yeter ki önce 40 ve 41. ayetler okunsun. Buraya İngilizcesini koydum ki meâller üzerinde ayrıca bir tartışma olmasın. 40. ayet "Ey İsrailoğulları" diye başlar. İlginç değil mi? Kuran birçok yerinde "Ey İsrailoğulları" diye hitap eder okuyucusuna! Neden acaba? 41. ayet daha da ilginçtir, ne diyor bakalım: and believe in what I have sent down confirming that which is (already) with you, and be not the first to disbelieve in it." İster Arapçasından ister İngilizcesinden tercüme et ayetin anlamı şudur: sizde bulunan tevrat´ı doğrulayan Kuran´a inanın ve onu ilk inkar edenlerden olmayın. Şimdi 42. ayeti okuyunca anlamın ne kadar açık olduğu belli değil mi? Nereden çıkarıyorsunuz Bakara 42. ayetle Tevrat´ın bozulmuş olduğunun Kuran tarafından söylendiğini 41. ayet açık seçik Kuran için, "halıhazırda sizinle olanı (Tevrat) doğrulayan" derken ?

O Children of Israel, remember My favor which I have bestowed upon you and fulfill My covenant [upon you] that I will fulfill your covenant [from Me], and be afraid of [only] Me.
41
And believe in what I have sent down confirming that which is [already] with you, and be not the first to disbelieve in it. And do not exchange My signs for a small price, and fear [only] Me.
42
And do not mix the truth with falsehood or conceal the truth while you know (it)

 

 

60.       AlphaF
5677 posts
 19 Feb 2013 Tue 02:54 pm

 

Quoting thehandsom

 

 

Instead of  getting edgy about what people say, you should think positive and accept the fact that you have never had any right to silence anybody whatsoever anytime anywhere.

It was in the old days of republic in which some thought they can surpress people forever. They thought they have right to determine what is correct, what is good on behalf of the people. And some still think that they have right to dictate what people are allowed to say or not.

Btw There is no national rule for that. There never was. It was more like guidelines anyway. (wow.  It sounded like pirates of caribbean)

 

 

Who gives a damn about what people say ?

I am showing the rational way, to those who can understand it. That is all !

If you think freedom of expression includes the right to insult others, you should not be offended if I call you - and your admirers - the greatest idiots in this site.

 Edited (2/19/2013) by AlphaF

(81 Messages in 9 pages - View all)
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9
Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented