Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Poetry and Literature

Turkish Poetry and Literature

Add reply to this discussion
Moderators: libralady, sonunda
Dini bir kısım bilgiler İngilizce cevrilirse sevinirim..
1.       Poeta
109 posts
 24 Jun 2013 Mon 09:10 pm

Cennete girecek olanlar ve Katları

1.Cennet Katı - Cenneti Âliyye (Allah´a dünya hayatını yaşarken ulaşmayı dileyenler gider)
2.Cennet Katı - Cenneti Firdevs (Allah´a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidine tabi olanlar gider)
3.Cennet Katı - Cenneti Huld (Ruhu syri suluk ile Allah´a ulaşıp ermiş evliya olanlar girer)
4.Cennet Katı - Cenneti Gurafa (Fizik vücudunu Allah´a teslim edenlerin muhsin kulların gideceği kattır)
5.Cennet Katı - Cenneti Meva (Daimi zikre gelip Ulul Elbab olan kişiler bu kata gider)
6.Cennet Katı - Cenneti Naim (Nefsini Allah´a teslim edip muhlis olan kullar gider)
7.Cennet Katı - Cenneti Adn (İradelerini Allah´a teslim edenlerin gideceği kattır)

Cehenneme gidecek olanlar ve katları

1.KAT CEHENNEM > Cehennem derler ve azabı, ötekilerinden hafif, daha zariftir. Bu, Muhammed Ümmetinin âsileri için yapılmıştır.
2.KAT Sair > Hıristiyanlar onda eserdir
3.KAT sakar > Yahudiler için kararlaştırılmış ebedî duraktır.
4.KAT Cahim > Mürtedler ve şeytanlar için azabı elimdir.
5.KAT Hutame > Gayya kuyusu ondadır. Ye´cüc, Me´cüc ve kâfirlerin yeridir
6.KAT Leza > Puta tapanlar, ateşe tapanlar ve sihirbazlar için hazırdır.
7.KAT Haviye >  O, mülhitleri, zındıkları, yalancıları ve münafıkları kucaklayıcıdır. onun ateşi, harareti, azap ve şiddeti hepsinden üstündür.

2.       AlphaF
5677 posts
 25 Jun 2013 Tue 10:33 am

 

Quoting Poeta

Cennete girecek olanlar ve Katları


2.Cennet Katı - Cenneti Firdevs (Allah´a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidine tabi olanlar gider)

 

Bu sözü açarmısınız. Müslümanlardan kendine bir mürşit edimiş olanlar daha avantajlıdır mı denmek isteniyor ?

Bu söz murşitlere atfen uydurulmuş olabilir. Kuranda yeri varsa belirtin, kendi gözümle göreyim.

Yoksa, bir düzeltme gönderin lütfen.

 Edited (6/25/2013) by AlphaF

Poeta liked this message
3.       harp00n
3993 posts
 25 Jun 2013 Tue 11:25 am

Diyanete sormalısın... Bu sıralar, sorularının cevaplarını yanlış yerde arıyorsun...

Poeta liked this message
4.       AlphaF
5677 posts
 25 Jun 2013 Tue 11:59 am

Dini Hurafeler den korkarım

İlmi Yaklaşım

 

http://www.kimseduymasin.com/koseyazisi-166-AYETLI-FASULYEYE-KAYMAKAM-DESTEGI.html

 

Poeta liked this message
5.       AlphaF
5677 posts
 25 Jun 2013 Tue 12:02 pm

 

Quoting harp00n

Diyanete sormalısın... Bu sıralar, sorularının cevaplarını yanlış yerde arıyorsun...

 

Cevap filan aramıyorum...Bütün gerekli cevapları zaten bilirim..{#emotions_dlg.lol_fast}

Poeta liked this message
6.       ikicihan
1127 posts
 25 Jun 2013 Tue 12:56 pm

Cennetin ve cehennemin katları olduğu doğrudur fakat kimin nerede olacağı tartışmalıdır, dinanete de sorsan böyle der.

Mantık sırasında takvaca en üstün olanlar, Allah´a en yakın olanlar cennetin en üst katmanlarındadır. peygamberler, veliler vb. Aynı şekilde islama göre en alt seviyede olanlar da cehennemin en alt seviyesindedirler. Münafıklar gibi. İlginç olan münafığın kafirden aşağı, hatta ulaşılabilecek en düşük seviye olarak görülmesi.

 

Poeta liked this message
7.       Faruk
1607 posts
 25 Jun 2013 Tue 03:00 pm

 

Quoting AlphaF

 

 

Bu sözü açarmısınız. Müslümanlardan kendine bir mürşit edimiş olanlar daha avantajlıdır mı denmek isteniyor ?

Bu söz murşitlere atfen uydurulmuş olabilir. Kuranda yeri varsa belirtin, kendi gözümle göreyim.

Yoksa, bir düzeltme gönderin lütfen.

 

 

Hiç şüphesiz ki insanın en büyük mücadelesi kendi nefsi ile olan mücadelesidir. Ve nefsi ile mücadele etmek ve Allah´a teslim olmak için geçilmesi gereken aşamalar vardır. Bunlardan birisi de mürşide tabi olmaktır. Kuran´da da geçen “Sizden olan ulû´l-emre itaat edin” (Nisâ 59) ayetinde bahsedilen alimler insanı Allah´a yönlendiren, yol gösteren kişilerdir. Fakat mürşide bağlanmak kula kulluk etmek biçiminde algılanmamalıdır. Bir kişiye tabi olmak nefsi köreltmenin yollarından biridir. Bu Kuran´da geçtiği gibi İncil ve Tevrat´ta da geçmektedir.

Peygamberimizin bir hadis-i şerifinde dediği gibi "Şüphesiz ki, Allah her yüzyılın başında bu ümmete dinî işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir." (Ebu Davud, Melahim, 1.), her asırda dini yenileyen, yani zamanın şartlarına göre insanlara dinin esaslarını öğreten alimler gelecektir. Dini yenilemek, değişiklik yapmak veya yeni kurallar sokmak olarak algılanmasın. Dini kuralları zamanın şartlarına göre uyarlamak desek daha doğru olabilir.

Bunlar gibi veya sizi Allah´a ulaştırdığını düşündüğünüz başka veli zatlara tabi olmak nefsinizle mücadelenizde size büyük yardımcı olacağı ve bu zatların sizi Allah´a yakınlaştıracağını düşündüğünüz zaman, takva olarak yol kat edecek ve Cennet´te daha yüksek mertebelere çıkabileceksiniz diyor.

 

Poeta liked this message
8.       Abla
3647 posts
 25 Jun 2013 Tue 04:13 pm

Quote:ikicihan

Cennetin ve cehennemin katları olduğu doğrudur fakat kimin nerede olacağı tartışmalıdır, dinanete de sorsan böyle der.

Mantık sırasında takvaca en üstün olanlar, Allah´a en yakın olanlar cennetin en üst katmanlarındadır. peygamberler, veliler vb. Aynı şekilde islama göre en alt seviyede olanlar da cehennemin en alt seviyesindedirler. Münafıklar gibi. İlginç olan münafığın kafirden aşağı, hatta ulaşılabilecek en düşük seviye olarak görülmesi.

I think all these levels are mentioned in the Qur´an as well as a description of their dwellers. For instance Jannat-ul-Na´iim is mentioned in Surat Luqman verse 8: "those who believe and do righteous deeds, for them, will have gardens of bliss."

 

The most upsetting thing in this list is the destiny of the hypocritical. They are in the lowest hell, lower than idolators and pharaohs. And what I see in this world is that people are so often unaware of their hypocrisy and furthermore unable to analyse their own actions at all. I think there are only two logical ways to face this threat: to lose your faith or to fall into depression.

Poeta liked this message
9.       Poeta
109 posts
 25 Jun 2013 Tue 08:11 pm

mürşid,mürşide oğru yolu gösteren, kılavuz.
Seyri Suluk = bizzat insanın ve kalbinin, ruhunun, nefsinin ve diğer manevi cevherlerinin eğitiminden ibarettir.

Ulul elbab = Saf akıl sahipleri
mürted:İslam dininden çıkanlar
Mülhit:
Dinsiz, imansız.Doğru yoldan çıkmış.

Zındık:Müslüman olmadıkları halde müslüman görünen müminleri inandıkları dini değerlerinden soğutup,uzaklaştırmaya çalışan kişilere denir

10.       ikicihan
1127 posts
 26 Jun 2013 Wed 03:02 am

"The hypocrites will be in the lowest depths of the Fire.." (4, Surat An-Nisā:145)
http://quran.com/4/145

Ibn-i Abbas’s point of view is “Jannah has seven levels”
In a narration from Ibn-i Abbas (may Allah be pleased with him), it is stated that jannah has seven levels which are “Firdaws, Jannat al- Adn, Jannat-an Naim, Dar-ul Khlud, Jannat-ul Mawa, Dar-us Salam and Illiyyun. In each of the levels, there are degrees and grades which Mumins will have in return for their good deeds and righteousness. (Baydawi)
There are no other narrations about jannah’s being seven levels except this.

According to some scholars Jannah is eight levels
Some scholars express that jannah is eight levels which are described in the ayahs and hadiths:
Jannat al- Adn, Jannat al- Firdaws, Jannat an-Naeem, Jannat al- Mawa, Dar-ul Khuld, Dar-ul Maqaam, Dar-us Salaam, Illiyyun

“Paradise is 100 levels. If all the worlds congregate in one of them, it surrounds in all." (Thirmidhi)
Some scholars indicated that the expression of “100 levels” refers to the “grades” that exist in each level of paradise.
Some scholars stated that expression of “100 levels” refers to the plurality. Jannah isn’t one level. It is 100 levels and the distance of each level is further than the other. The dwellers will dwell in the level appropriate to their deeds. (Kutub-i Sitta)

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented