Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Language

Language

Add reply to this discussion
Short Story-Bu bebek başka bebek!
(43 Messages in 5 pages - View all)
[1] 2 3 4 5
1.       Kelowna
375 posts
 02 Nov 2013 Sat 03:58 pm

Bu bebek başka bebek!
Nasrettin Hoca´nın karısı öldüğü zaman tekrar evlenmiş. Yeni karısı, bir dulmuş. Onunla evlendikten bir hafta sonra, onun bir çocuğu olmuş. Hoca hemen çarşıya koşar biraz kağıt birkaç kurşun kalem ile çocuk kitapları satın alır. Bu şeylerle eve döner ve onları yanına koyar.Karısı şaşırıp kalmış. "Ne yapıyorsunuz" demiş. "Bebek, onları daha uzun bir süre kullanamayacak. Neden bu kadar acele ediyorsunuz?""Siz tamamen yanılıyorsunuz," diye cevap vermiş kocası. "Bizim bebeğimiz, alelade bir bebek değil. Dokuz ay yerine bir haftada geldi. Anlıyorsunuz ya, bundan iki hafta sonra okuyup yazmağı öğrenir duruma gelecek."
words in story
  acele = hurry - alelade = ordinary, usual -dul = widow -durum = condition - ev = home

koy- = to place - okumak yazmak = to read and write - yanıl- = to be mistakenEdited (11/2/2013) by Kelowna
Edited (11/2/2013) by Kelowna
Edited (11/2/2013) by Kelowna

tunci liked this message
2.       tunci
7149 posts
 02 Nov 2013 Sat 04:16 pm

 

Quoting Kelowna

Bu bebek başka bebek!
Nasrettin Hoca´nın karısı öldüğü zaman tekrar evlenmiş. Yeni karısı, bir dulmuş. Onunla evlendikten bir hafta sonra, onun bir çocuğu olmuş. Hoca hemen çarşıya koşar biraz kağıt birkaç kurşun kalem ile çocuk kitapları satın alır. Bu şeylerle eve döner ve onları yanına koyar.Karısı şaşırıp kalmış. "Ne yapıyorsunuz" demiş. "Bebek, onları daha uzun bir süre kullanamayacak. Neden bu kadar acele ediyorsunuz?""Siz tamamen yanılıyorsunuz," diye cevap vermiş kocası. "Bizim bebeğimiz, alelade bir bebek değil. Dokuz ay yerine bir haftada geldi. Anlıyorsunuz ya, bundan iki hafta sonra okuyup yazmağı öğrenir duruma gelecek."
Glossary red words in story
  acele = hurry - ağırlık = weight - ahmak = stupid, foolish - alelade = ordinary, usual
alış- = to get accustomed to - arkadaş = friend -asılı = hung - asla = never -aynı = same
  ayrıl- = to separate; to break-up - bakın- = to look around -Baksanıza! = Look here!
  bebek = baby -bir ağızdan = in unison, ´from one mouth´ - birlik = together
  boy = length; alongside - çal- = to ring, to sound; to steal - çamaşır = laundry
çarşı = market - çek- = to pull - çömlek = pot - dal- = to submerge; to dive
  davet et- = to invite - delik = hole - delikanlı = youth - dene- = to try, to attempt
  devam et- = to continue - diğer = other -dul = widow -durum = condition - düş- = to fall
  düşün- = to think - düzel- = to be straightened out -ertesi = the next [day, week, etc.]
  eşek = donkey =ev = home - gece yarısı = midnight - geçen = the past [day, week, etc.]
  gömlek = shirt -gözetle- = to keep an eye on - hal = condition -harca- = to spend
hareket et- = to move - hayvan = animal -  hediye = gift -  heyecan = excitement
  hırsız = thief - içki = alcoholic beverage - ikram = offer - inkar et- = to go against, to refute
  inan- = to believe - insan = person - ip = line, string - kay- = to slip - kız- = to get angry
  kocaman = huge - kork- = to fear; to be scared - koy- = to place - kötü = bad
  köylü = villager - kürk = fur; fur coat - kurşun = bullet - kurşun kalem = pencil (lead)
 kurtar- = to rescue - merak = worry; curiosity - nasihat = advice - nehir = river
 okumak yazmak = to read and write - ödünç al- = to borrow -ömür = life -  palto = coat
sabah = morning - sadece = only - say- = to count - sefer = time - sırt = back - silah = gun
 sofra = table set for food -sohbet et- = to chat -soğukkanlı= calm and in control
 sök- = to take apart - söylen- = to complain; to mumble - söz = word; promise
 süre = period of time - şaka = joke, trick - şaşır- = to get confused; to be surprized
 şükret- = to give thanks - tane = piece [counter] -  Tanrı = God -  tarla = field
  tart- = to weigh - taşın- = [here] to mull over something - tavuk = chicken - tek = only [one]
  tepsi = pan; baking dish -terk et- = to abandon -vaki ol- = to happen -vur- = to hit, to strike
  yabancı = foreign; foreigner -yanıl- = to be mistaken -yine = again -yorul- = to get tired
  yükle- = to load -zannet- = to assume, suppose -ziyafet = feast

 

Bu bebek başka bebek!
Nasrettin Hoca karısı öldükten sonra tekrar evlenir. Yeni karısı bir duldur. Onunla evlendikten bir hafta sonra, ondan bir çocuğu olur. Hoca hemen çarşıya koşup biraz kağıt birkaç kurşun kalemle  çocuk kitapları satın alır. Bunlarla eve döner ve onları yanına koyar.Karısı şaşırıp kalır. "Ne yapıyorsunuz ? Bebek, onları daha uzun bir süre kullanamayacak. Neden bu kadar acele ediyorsunuz? der Hocaya. 

- "Siz tamamen yanılıyorsunuz," diye cevap verir Hoca. "Bizim bebeğimiz, alelade bir bebek değil. Dokuz ay yerine bir haftada geldi. Bu gidişle iki hafta sonra da okuma yazmayı söker "

 

 

Note : Kelowna, I just done some touches on  your text in order to make it sound more natural. Hope you don´t mind. 


Kelowna liked this message
3.       Kelowna
375 posts
 02 Nov 2013 Sat 04:55 pm

I have a question on a correction:

 

Hoca hemen çarşıya koşup biraz kağıt birkaç kurşun kalemle  çocuk kitapları satın alır.

Teacher immediately runs to the mall


Hoca hemen çarşıya koşar biraz kağıt birkaç kurşun kalemle  çocuk kitapları satın alır.

Teacher immediately rushes/hurries to the mall

can you explain why koşup is the better choice

thanks

4.       tunci
7149 posts
 02 Nov 2013 Sat 05:09 pm

 

Quoting Kelowna

I have a question on a correction:

 

Hoca hemen çarşıya koşup biraz kağıt birkaç kurşun kalemle  çocuk kitapları satın alır.

Teacher immediately runs to the mall


Hoca hemen çarşıya koşar biraz kağıt birkaç kurşun kalemle  çocuk kitapları satın alır.

Teacher immediately rushes/hurries to the mall

can you explain why koşup is the better choice

thanks

 

By using this gerund of junction [ -ip,ıp,up,üp ]  I just wanted to make these two actions - one immidiately following the other- flow better in the text. That´s just sounded better to me. Edited (11/2/2013) by tunci

Kelowna liked this message
5.       Kelowna
375 posts
 02 Nov 2013 Sat 05:12 pm

 

Quoting tunci

 

 

By using this gerund of junction [ -ip,ıp,up,üp ]  I just wanted to make these two actions - one immidiately following the other- flow better in the text. That´s just sounded better to me. 

 

thank you

6.       tomac
975 posts
 03 Nov 2013 Sun 12:55 am

I have a question about the last sentence of Kelowna´s text:

 

bundan iki hafta sonra okuyup yazmağı öğrenir duruma gelecek.

 

What does "şeyi öğrenir duruma gelecek" mean? Does it mean that he/she will have learned something (for example, after two weeks, he/she will have some basic level of knowledge about it) or that he/she will be learning this?

TheNemanja liked this message
7.       tunci
7149 posts
 03 Nov 2013 Sun 12:50 pm

 

Quoting tomac

I have a question about the last sentence of Kelowna´s text:

 

bundan iki hafta sonra okuyup yazmağı öğrenir duruma gelecek.

 

What does "şeyi öğrenir duruma gelecek" mean? Does it mean that he/she will have learned something (for example, after two weeks, he/she will have some basic level of knowledge about it) or that he/she will be learning this?

 

In fact, that is not very clear, since  in the text " öğrenir durumda olacak  " tells us that as if the person will still be learning "reading and writing " or " he/she will have earned the ability to learn how to read an write " 

 

It is better to use " past " 

İki hafta sonra okuma-yazmayı sökmüş olur. [olacak]

İki hafta sonra  okuma-yazmayı öğrenmiş olur. [olacak]

 

He/She will have learnt how to read and write in two weeks.

 

or just simple tense referring the future ---> 

 

İki hafta sonra okuma-yazmayı söker.

He/She will learn how to read and write in two weeks.

 

 Edited (11/3/2013) by tunci
Edited (11/3/2013) by tunci
Edited (11/3/2013) by tunci

TheNemanja liked this message
8.       tunci
7149 posts
 03 Nov 2013 Sun 12:51 pm

 


Edited (11/3/2013) by tunci

9.       sufler
358 posts
 03 Nov 2013 Sun 01:38 pm

 

Quoting tunci

 

It is better to use " past " 

İki hafta sonra okuma-yazmayı sökmüş olur. [olacak]

İki hafta sonra  okuma-yazmayı öğrenmiş olur. [olacak]

 

 

 

Why is it better to use sökmek instead of öğrenmek in this sentence? Frankly I didn´t even know the first verb before

TheNemanja liked this message
10.       tunci
7149 posts
 03 Nov 2013 Sun 02:04 pm

 

Quoting sufler

 

 

Why is it better to use sökmek instead of öğrenmek in this sentence? Frankly I didn´t even know the first verb before

 

"öğrenmek" means just "to learn something"  as you know. The verb " sökmek" is used with the verb  " to read"  meaning  "to gain the ability of how to read and write, finally gaining the skill of writing and reading after alot of effort". Most of the time we use this phrase to refer the children at school  who finally gain the ability of  how to read and write.

 

 

 " Note that this is not a primary meaning of that verb. The primary meanings of that verb are quite different --->

1.       denest

2 withdraw

3 knock down

4 rip off

5 remove  İnşaat

6 rip

7 read  [fiil]

 

 

Okuma-yazmayı sökmek - to gain the ability of reaing and writing.

 

It is just more precise and suitable using sökmek instead of öğrenmek in this case. 

(43 Messages in 5 pages - View all)
[1] 2 3 4 5
Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
E-T: It´s one of the things on my bu...
denizli: hmmm I ... think there are suffixes ... nor ... But I know wha...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Grammar Textbook
qdemir: Buy now from amazon.com and save $5.91.
TLC servers hacked, all user emails & pass...
alerque: This sites entire user database seems to have been hacked, I´m ...
T-E
og2009: ...
Individually Tailored Private Turkish Less...
sumrutemur: Do you want to learn Turkish? Do you want to improve your speaking, wr...
Short English>Turkish plz
Tazx1: Please can a Native speaker of Turkish translate the following sentenc...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked