Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
yardim eder misiniz lutfen?
1.       Johnk
468 posts
 08 Dec 2013 Sun 01:57 pm

merhaba herkes

 

turkce´de nasil soylebilirsin.....do you remember?

2.       Abla
3647 posts
 08 Dec 2013 Sun 03:12 pm

Quote: JohnK

do you remember?

Hatırlıyor musun/musunuz?

3.       AlphaF
5677 posts
 08 Dec 2013 Sun 03:23 pm

Say, you have met someone you know from the past but have not seen for a long time.

 

WHİCH QUESTİON WOULD BE POLITE TO USE IN TURKISH ?

- BENİ TANIDINIZ MI ?

- BENİ HATIRLADINIZ MI ?

 Edited (12/9/2013) by AlphaF

4.       Johnk
468 posts
 08 Dec 2013 Sun 05:46 pm

tessekur ederom Abla

5.       Whiteout
20 posts
 08 Dec 2013 Sun 10:13 pm

Hi First of all you didn´t have to seperate "de" in Turkce´de, you simply type Turkcede.Second, your question is little complicated as they don´t use "are you remembering" in Turkish,however if you are seeking a mode a mode translation for a legal intend or so, "do you remember" translates to "hatirlar misin?" not to "hatirliyor musun?".For every day translation yes you may say "hatirliyor musun" for" do you remember" but certainly not the correct translation.Take care

6.       gokuyum
5049 posts
 09 Dec 2013 Mon 03:20 am

 

Quoting Whiteout

Hi First of all you didn´t have to seperate "de" in Turkce´de, you simply type Turkcede.Second, your question is little complicated as they don´t use "are you remembering" in Turkish,however if you are seeking a mode a mode translation for a legal intend or so, "do you remember" translates to "hatirlar misin?" not to "hatirliyor musun?".For every day translation yes you may say "hatirliyor musun" for" do you remember" but certainly not the correct translation.Take care

 

No you have to seperate de with an apostrophe. Because Türkçe is a proper noun. So Türkçe´de is correct.Edited (12/9/2013) by gokuyum

7.       Whiteout
20 posts
 10 Dec 2013 Tue 05:07 am

No I insist,Turkce, Turkcede, Turkceden, Turkceye,Turkcenin shouldn´t be ever written seperately.It is called "ismin bes hali" and usually you learn in 2nd grade that you never seperate them.However in correct Academic Turkish you don´t use Turkcede nasil dersin anyway. You should say Turkce nasil dersin,grammatically Turkce nasil dersin is correct way to ask. Please refer to Wikipedia to see how it should written "Turkcede."Take care.

8.       gokuyum
5049 posts
 10 Dec 2013 Tue 05:50 am

 

Quoting Whiteout

No I insist,Turkce, Turkcede, Turkceden, Turkceye,Turkcenin shouldn´t be ever written seperately.It is called "ismin bes hali" and usually you learn in 2nd grade that you never seperate them.However in correct Academic Turkish you don´t use Turkcede nasil dersin anyway. You should say Turkce nasil dersin,grammatically Turkce nasil dersin is correct way to ask. Please refer to Wikipedia to see how it should written "Turkcede."Take care.

 

Yeah I guess you are right about Türkçe. Thank you for insisting

 TDK says you cant seperate a suffix coming after a derivational afffix. ANd it is -çe in Türkçe. 

But I dont agree with you about not seperating these case suffixes always. Read the first item.

 

Kesme İşareti ( ’ )

1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılırKurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nın, Mehmet Emin Yurdakul’dan, Kâzım Karabekir’i, Yunus Emre’yi, Ziya Gökalp’tan, Refik Halit Karay’mış, Ahmet Cevat Emre’dir, Namık Kemal’se, Şinasi’yle, Alman’sınız, Kırgız’ım, Karakeçili’nin, Osmanlı Devleti’ndeki, Cebrail’den, Çanakkale Boğazı’nın, Samanyolu’nda, Sait Halim Paşa Yalısı’ndan, Resmî Gazete’de, Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ni, Eski Çağ’ın, Yükselme Dönemi’nin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’navb. 

“Onun için Batı’da bunlara birer fonksiyon buluyorlar.” (Burhan Felek)

       1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. (Atatürk)

       Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır: Hisar’dan, Boğaz’dan vb.

       Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır: Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi... Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre... vb.

      Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır: Yunus Emre’nin (1240?-132, Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu) vb.

      Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır: Avrupa Birliği’ne üye ülkeler...

      UYARI: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz: Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızdaki liman vb.

UYARI: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112’nci Birleşiminin 2’nci Oturumunda; Mavi Köşe Bakkaliyesinden vb. 

UYARI: Başbakanlık, Rektörlük vb. sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Başbakanlığa, Rektörlüğe vb. biçimlerde yazılır. 

UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün vb.

UYARI: Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, Şahap; Bosna-Hersek; Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Halidi, Şahabı; Bosna-Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağıbiçiminde son ses yumuşatılarak söylenir.

UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrıl­maz.

2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur: Nihat Bey’e, Ayşe Hanım’dan, Mahmut Efendi’ye, Enver Paşa’ya; Türk Dil Kurumu Başkanı’na vb.

3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de, TV’ye vb.

4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci madde, 2’nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik, 657’yle vb.

5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur: Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir. Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu’nun veri tabanının Genel Ağ’da hizmete sunulduğu gün olan 12 Temmuz 2010 Pazartesi’nin TDK için önemi büyüktür.

6. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:

      Bir ok attım karlı dağın ardına

Düştü m’ola sevdiğimin yurduna

İl yanmazken ben yanarım derdine

Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan)

Şems’in gözlerine bir şüphe çöreklendi: “Dostum ne’n var? Her şey yolunda mı?” (Elif Şafak)

Güzelliğin on par’etmez

Bu bendeki aşk olmasa (Âşık Veysel)

7. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur: a’dan z’ye kadar, Türkçede -lık’la yapılmış sözler.

cosmopolite liked this message
9.       Whiteout
20 posts
 12 Dec 2013 Thu 04:24 am

Thank youI didn´t get a chance to read your entire last post, however after reading the first paragraph I started going crazy lol. I am sorry I have a mind that works like a scanner in many languages to find written errors.Unless Turk Dil Kurumu screwed up one of the best created languages in Indu European languages family since the time I studied Turkish, there are way too many errors even in the first paragraph.On the other hand, you are right about not not seperating some of the nouns with an aphostrophy.Just it is naturally coming to me while I am typing or reading, I don´t even remember the rules unless I see the mistake or mistakes. Sounds strange I knowGood luck,but there are too many to fix.Rose

10.       gokuyum
5049 posts
 12 Dec 2013 Thu 04:48 am

 

Quoting Whiteout

Thank youI didn´t get a chance to read your entire last post, however after reading the first paragraph I started going crazy lol. I am sorry I have a mind that works like a scanner in many languages to find written errors.Unless Turk Dil Kurumu screwed up one of the best created languages in Indu European languages family since the time I studied Turkish, there are way too many errors even in the first paragraph.On the other hand, you are right about not not seperating some of the nouns with an aphostrophy.Just it is naturally coming to me while I am typing or reading, I don´t even remember the rules unless I see the mistake or mistakes. Sounds strange I knowGood luck,but there are too many to fix.Rose

 

I dont agree with some explanations of TDK too. I think that a suffix coming after a proper noun must be seperated including Türkçe I dont understand why we seperate suffixes after some proper nouns and why we dont after others. But when we write an article, it is expected from us to obey the rules that TDK set. So I have no other option than obeying themEdited (12/12/2013) by gokuyum
Edited (12/12/2013) by gokuyum

Abla liked this message
Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
T-E
og2009: ... BA┼×LICA TAR─░HSEL SORUN ve ... Bil...
E-T: You have to consider the effect it wi...
tunci: I think ... ... or ... ki┼čilere ... would be more relevant w...
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
og2009: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Abla: My Try: ... önce yapmak istedi─čim ┼čeylerin ... bir ┼čey.
E-T: They are in it for the money, and not...
Abla: My Try: Para ... ... ... de─čil. Esas sebepleri bu.
E-T: I don┬┤t think they know all the fact...
Abla: Durumun ... ... ... ... ve toplant─▒ ... ... olacak kimbilir.
muhtemelen olas─▒l─▒kla belki galiba herha...
mrdr: ... and ... are similiar the meaning is ... You can use them ....
To have your
denizli: Thankyou!
T-E: rahmet vs minnetle anyioruz
gokuyum: Maybe it can be translated as "We remember him with mercy and ...
10 Kas─▒m
og2009: I think scientific criticism is useful for people.
E-T I am more of a listner than talker
Leo S: harp00n, you used "kendi ... but could we have used "kendim hakk─...
Turkish spelling and pronunciation guide
qdemir: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked
Berk

Story by erdinc