Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
translation please
1.       daid
21 posts
 19 Feb 2014 Wed 08:56 pm

can anyone translate this poem of taşlıcalı yahya .

Tonandı ağlar ile nurdan menâra dönüp
Küşâde-hatırr idi şevk ile nehâra dönüp
Göründü halka dıraht-ı şukufezâra dönüp
Yürüdü kulları ardınca lalezâra dönüp
Tururdu hiddet ile şah-ı cihan nâra dönüp
Otağı haymelei karlı kühsâra dönüp
Müzeyyen idi bedenlerde Akhisâr’a dönüp
El öpmeye yürüdü mihr-i bi-karâra dönüp
Tutuldu gelmedi çünkim o mâh-pâre dönüp
Görenler ağladılar ebr-i nevbahâra dönüp

Bir ejderha-yı dü-serdir bu hayme-i dünyâ
Dehânına düşen olur hemişe nâ-peydâ

Getirdi arkasını yine Zâl-i devr-i zamân
Vücûduna sitem-i Rüstem ile erdi ziyân
Döküldü gözyaşı yıldızları çoğaldı figân
Dem-i memâtı kıyamet gününde oldu nişân
Giriv ü nâle vü zâr ile toldu kevn ü mekân
Akarsu gibi müdâm ağlamakta pir ü cüvân
Vücûd iline akın saldı akdı eşk-i revân
Eyâ serir-i saadette padişah-i cihân
O cân-ı âdemiyân oldu hâk ile yeksân
Diri kala ne revâdır fesâd eden şeytân

Nesim-i subh gibi yerde koma âhımızı
Hakaret eylediler nesl-i padişâhımızı

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
Grammar Textbook
qdemir: The e-book version is now $4.99 instead of $9.99 at Amazon.com till th...
TURK-ENG. .THX...
mrdr: Hi, This is more difficult than other sentence. I try to translate. ...
TUR-ENG thank you...
mrdr: Hi,It is very difficult to protect real ... I translated in Go...
Eid
bydand: Iyi Bayramlar.
T羹rk癟em kontrol edebilir misin l羹tfen?
john250: yardimin ... teekkur ederim. Hersey anladim
T羹rk癟em kontrol edebilir mis覺n l羹tfen?
john250: yard覺m覺n ... teekkur eder覺m
G繹re explained
ETurgut1974: Thank you
G繹re explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
G繹re explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
- m覺t覺 / -d覺
: ...
e to t please
mrdr: Haziran sonunda ... ... Orada olacak m覺s覺n? Seninle buluma...
T羹rkcem kontrol edebilier misin l羹tfen?
qdemir: Rica ederim.
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented