Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
to english plz
1.       Silvis
23 posts
 30 Apr 2014 Wed 11:13 pm

Hem sen onlara, hem daha fazlasına lâyıksın.

2.       Abla
3643 posts
 30 Apr 2014 Wed 11:17 pm

You are worth them and you are worth even more.

 

(My Try.)

tunci and Silvis liked this message
3.       Silvis
23 posts
 30 Apr 2014 Wed 11:21 pm

şükr-ü küllîdir ne demek ???

4.       harp00n
3989 posts
 01 May 2014 Thu 12:10 am

Quoted from www.sozluk.net

AKL-I KÜLLÎ Kâinatta görülen umumi ahenk. Her şeyi kavrayan akıl.  
HUSUF-İ KÜLLÎ Ayın tamamen tutulması.  
İCAZET-İ KÜLLÎ Vaktiyle Osmanlı serdarlarına ve sefirlerine müsâlaha, muahede akdi ve sair işler hakkında verilen mezuniyet. Tam salâhiyet demektir. Bu salâhiyeti alan kumandan veya sefir, üzerine aldığı işi merkezden sormaya ihtiyaç kalmadan maslahatın icabettirdiği ve kendi aklının erdiği vechile yapıp bitirirdi.  
KÜSUF-U KÜLLÎ Güneşin tamamının tutulması.  
LAFZ-I KÜLLÎ Man: Mânâsı umumi ve herkesçe müşterek olan lâfız. "İnsan" gibi.  
Lİ-KÜLLİ Hepsi. Tamamı. Hepsi için.  
MENZİL-İ KÜLLÎ Mahrekin en son noktasına kadar olan mesâfe.  
ŞÜKR-Ü KÜLLÎ Umumi nimetler için yapılan şükür.(Eğer desen: "Şu küllî hadsiz ni´metlere karşı, nasıl şu mahdut ve cüz´î şükrümle mukabele edebilirim?"Elcevab: Küllî bir niyetle, hadsiz bir itikad ile... Meselâ nasılki, bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile, bir padişahın huzuruna girer ve görür ki, herbiri milyonlara değer hediyeler, makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş. Onun kalbine gelir: "Benim hediyem hiçtir, ne yapayım. " Birden der: "Ey seyyidim! Bütün şu kıymetdar hediyeleri kendi nâmıma sana takdim ediyorum. Çünki: Sen onlara lâyıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir mislini sana hediye ederdim. " İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyyetinin derece-i sadakat ve hürmetlerine alâmet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o biçarenin o büyük ve küllî niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikad liyakatını, en büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de: Aciz bir abd namazında Ettahıyyâtü lillâh der. Yâni: Bütün mahlukatın hayatlariyle sana takdim ettikleri hediye-i ubudiyetlerini, ben kendi hesabıma, umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi, onlar kadar tahiyyeler sana takdim edecektim. Hem, sen onlara, hem daha fazlasına lâyıksın. İşte şu niyyet ve itikad, pek geniş bir şükr-ü küllidir. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri, onların niyyetleridir. S.)

5.       elena990
3 posts
 01 May 2014 Thu 03:51 am

Sanda bebeğim seni seviyorumm aşkım

Can translate this for me pls

6.       elenagabriela
2040 posts
 01 May 2014 Thu 08:00 am

 

Quoting elena990

Sanda bebeğim seni seviyorumm aşkım

Can translate this for me pls

 

I love you my love, my beautiful Sanda

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
E-T: You have to consider the effect it wi...
Abla: My Try: ... olan etkisini dikkate ...
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
Leo S: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Leo S: It´s one of the things on my bucket list.
E-T: They are in it for the money, and not...
Leo S: They are in it for the money,not for altruistic ... they main ...
E-T: I don´t think they know all the fact...
Leo S: I ... think they know all the facts of the case and during the course ...
muhtemelen olasılıkla belki galiba herha...
mrdr: ... and ... are similiar the meaning is ... You can use them ....
To have your
denizli: Thankyou!
T-E: rahmet vs minnetle anyioruz
gokuyum: Maybe it can be translated as "We remember him with mercy and ...
10 Kasım
og2009: I think scientific criticism is useful for people.
E-T I am more of a listner than talker
Leo S: harp00n, you used "kendi ... but could we have used "kendim hakkÄ...
Turkish spelling and pronunciation guide
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: Now with audio.
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented