Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
394 posts
 07 Sep 2015 Mon 10:27 pm

DÜNYA SORUNLARI, PROJELER VE ÇÖZÜMLER

Herhangi bir konuyu, gerçekçi ve yeterli bir bilgiye ve bilimsel bir veriye  dayanmadan tenkit etmek, o konuda eleştiri ve çözüm yolu önerisi getirmek yapılabilecek en kolay iştir.

Tenkit etmeden, eleştiri getirmeden ve fikir ileri sürmeeden önce o konuda geniş kapsamlı ve yeterli ölçüde bilimsel ve gerçekçi bilgiye de sahibi olmak gerekir.

Son yıllarda uluslararası basında ve sosyal ağlarda çeşitli dünya meselelerine ilişkin çok sayıda araştırmalar, makaleler, yorumlar ve görüşler yayımlanmaktadır.

Örneğin çeşitli ülkelerdeki yönetim biçimleri, uluslararası boyutlardaki terör ve anarşi olayları, gelişmiş ülkelere yönelik mülteci göç ve akınları, küresel iklim değişiklikleri, evrensel hukuk gibi konular dünya gündemine getirilmektedir.

Bu dünyadaki toplumsal, politik ve diplomatik her olay ve aksiyon başlı başına hayati önem taşıyan bir proje konusudur.

Hiçbir sorun, kökenine inilmeden, kaynağına ulaşılmadan ve nedenleri ortaya çıkarılmadan çözümlenmez.

Bilindiği üzere, her türlü projenin toplumsal bir maliyeti ve faydalı bir yönü vardır.

Bir projenin hazırlanmasında; öncelikle  bilgi ve deneyim sahibi politika yapıcılar,  küresel ve ulusal aktörler, kritik yol analistleri, tanınmış bilim insanları, uzman akademisyenler, uzman toplum bilimciler, uzman siyaset bilimciler, sivil toplum kuruluşları ve tüm toplum kesimlerini oluşturan temsilcilerin geniş tabanlı ve demokratik katılımlı ittifakı, koalisyonu ve iş birliğine ihtiyaç duyulur ve nihai projeler bu çerçevedeki değerlendirmeler sonucuna göre uygulamaya konulur.

Önceden bilimsel ve geniş kapsamlı gerçekçi araştırmalara dayanmadan uygulamaya konulan projelerin dünyaya yüklediği sosyolojik maliyetler ağır olur.

ÖG

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TURK-ENG. .THX...
Poeta: Ey ... en çok ... aln覺m覺n yaz覺s覺, ahiretimin meyvesi ... Du...
Eid
bydand: Iyi Bayramlar.
T羹rk癟em kontrol edebilir misin l羹tfen?
john250: yardimin ... teekkur ederim. Hersey anladim
Grammar Textbook
qdemir: You can preview at ...
T羹rk癟em kontrol edebilir mis覺n l羹tfen?
john250: yard覺m覺n ... teekkur eder覺m
G繹re explained
ETurgut1974: Thank you
G繹re explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
G繹re explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
- m覺t覺 / -d覺
: ...
e to t please
mrdr: Haziran sonunda ... ... Orada olacak m覺s覺n? Seninle buluma...
T羹rkcem kontrol edebilier misin l羹tfen?
qdemir: Rica ederim.
Assistance with parsing the sentence synta...
S.S.K. La: 襤f you think this is even remotely ... to ... listen to Ramiz ... poe...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented