Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
397 posts
 07 Sep 2015 Mon 10:27 pm

DÜNYA SORUNLARI, PROJELER VE ÇÖZÜMLER

Herhangi bir konuyu, gerçekçi ve yeterli bir bilgiye ve bilimsel bir veriye  dayanmadan tenkit etmek, o konuda eleştiri ve çözüm yolu önerisi getirmek yapılabilecek en kolay iştir.

Tenkit etmeden, eleştiri getirmeden ve fikir ileri sürmeeden önce o konuda geniş kapsamlı ve yeterli ölçüde bilimsel ve gerçekçi bilgiye de sahibi olmak gerekir.

Son yıllarda uluslararası basında ve sosyal ağlarda çeşitli dünya meselelerine ilişkin çok sayıda araştırmalar, makaleler, yorumlar ve görüşler yayımlanmaktadır.

Örneğin çeşitli ülkelerdeki yönetim biçimleri, uluslararası boyutlardaki terör ve anarşi olayları, gelişmiş ülkelere yönelik mülteci göç ve akınları, küresel iklim değişiklikleri, evrensel hukuk gibi konular dünya gündemine getirilmektedir.

Bu dünyadaki toplumsal, politik ve diplomatik her olay ve aksiyon başlı başına hayati önem taşıyan bir proje konusudur.

Hiçbir sorun, kökenine inilmeden, kaynağına ulaşılmadan ve nedenleri ortaya çıkarılmadan çözümlenmez.

Bilindiği üzere, her türlü projenin toplumsal bir maliyeti ve faydalı bir yönü vardır.

Bir projenin hazırlanmasında; öncelikle  bilgi ve deneyim sahibi politika yapıcılar,  küresel ve ulusal aktörler, kritik yol analistleri, tanınmış bilim insanları, uzman akademisyenler, uzman toplum bilimciler, uzman siyaset bilimciler, sivil toplum kuruluşları ve tüm toplum kesimlerini oluşturan temsilcilerin geniş tabanlı ve demokratik katılımlı ittifakı, koalisyonu ve iş birliğine ihtiyaç duyulur ve nihai projeler bu çerçevedeki değerlendirmeler sonucuna göre uygulamaya konulur.

Önceden bilimsel ve geniş kapsamlı gerçekçi araştırmalara dayanmadan uygulamaya konulan projelerin dünyaya yüklediği sosyolojik maliyetler ağır olur.

ÖG

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
Leo S: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Leo S: It´s one of the things on my bucket list.
E-T: They are in it for the money, and not...
Leo S: They are in it for the money,not for altruistic ... they main ...
E-T: I don´t think they know all the fact...
Leo S: I ... think they know all the facts of the case and during the course ...
E-T: You have to consider the effect it wi...
Leo S: You have to consider the effect it will have on your loved ones
muhtemelen olasılıkla belki galiba herha...
mrdr: ... and ... are similiar the meaning is ... You can use them ....
To have your
denizli: Thankyou!
T-E: rahmet vs minnetle anyioruz
gokuyum: Maybe it can be translated as "We remember him with mercy and ...
10 Kasım
og2009: I think scientific criticism is useful for people.
E-T I am more of a listner than talker
Leo S: harp00n, you used "kendi ... but could we have used "kendim hakkÄ...
Turkish spelling and pronunciation guide
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: Now with audio.
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked
Berk

Story by erdinc