Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Language

Language

Add reply to this discussion
What does \"g繹re\" mean?
1.       Elif-Erguclu
12 posts
 19 Sep 2016 Mon 03:19 am

Merhaba

Could someone please explain to me what "göre" means? I hear it alot in the middle of the sentences.

 

Teekkürlar 

 

2.       JNQ
465 posts
 19 Sep 2016 Mon 08:43 am

It means ´according to´.

http://tureng.com/en/turkish-english/g%C3%B6re

 

Meanings of "göre" in English Turkish Dictionary : 33 result(s)

Turkish English
göre according to prep.
göre accord n.
göre for all adv.
göre agreeably adv.
göre accordingly adv.
göre pursuant adv.
göre as to prep.
göre on prep.
göre under prep.
göre in compliance with prep.
göre as regards prep.
göre pursuant to prep.
göre by prep.
göre in respect to prep.
göre after prep.
göre in prep.
göre considering prep.
göre according to prep.
göre in pursuant of prep.
göre as per prep.
göre with respect to prep.
göre in reference to prep.
göre for prep.
göre per prep.
göre in accordance with prep.
göre upon prep.
göre with regard to prep.
göre in respect of prep.
göre according as conj.
göre in comparison with
göre by the fact
göre in view of
göre secundum

Meanings of "göre" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
bakas覺na göre avantajl覺 bir durumda olmak have an advantage over someone v.
belirli bir düzene göre yerletirmek dispose of v.
dierlerine göre daha kötü durumda olmak be at the bottom of the heap v.
-e göre belirlemek determine according to v.
-e göre hareket etmek act upon v.
-e göre yaamak live up to v.
ihtiyaca göre düzenlemek/ayarlamak customize v.
nizam覺na göre tanzim etmek echelon v.
vezne göre okumak scan v.
ya覺na göre hareket etmek act one´s age v.
yerine göre giyinmek fix up v.
ahlak sorunlar覺n覺 kendine göre yorumlayan kimse casuist n.
budiznm inan覺覺na göre dierlerine yard覺m etmek için kendi ayd覺nlanmas覺n覺 erteleyen kii bodhisatta n.
ibrani takvime göre dokuzuncu ay覺n alt覺s覺nda kutlanan kutsal gün shabuoth n.
kaynaklar覺n fütursuzca/göz göre göre/alenen harcanmas覺/heba edilmesi flagrant waste of resources n.
nabza göre erbet verme tact n.
önceden tahmin edip ona göre davranma anticipation n.
takan kiinin s覺cakl覺覺na/hislerine göre renk deitiren yüzük mood ring n.
tarihe göre tan覺mlama tipology n.
vergi deerlendirmesi için gelire göre yap覺lan ayr覺m bracket n.
alfabe s覺ras覺na göre alphabetical adj.
cetvele göre hesaplanm覺 tabular adj.
metre sistemine göre metrical adj.
metreye göre metric adj.
orana göre proportional adj.
sa aya覺n覺 sol aya覺na göre daha iyi kullanan right-footed adj.
sol aya覺n覺 sa aya覺na göre daha iyi kullanan left-footed adj.
yerine göre contingent (up)on adj.
(birine) göre in one´s view adv.
an覺lan s覺raya göre respectively adv.
bak覺a göre in perspective adv.
buna göre hereunder adv.
deerine göre on her merits adv.
-e göre to the degree adv.
hangi s覺raya göre in what order adv.
iddialara göre supposedly adv.
isteine göre at one´s pleasure adv.
kendi takdirine göre at its sole discretion adv.
olaylar覺n gelimesine göre in the light of the facts adv.
sanatç覺ya göre by artist adv.
sütuna göre by column adv.
tane ile parça ba覺na yap覺lan i miktar覺na göre by the piece adv.
usulüne göre to the order of prep.
yerine göre according to prep.
-e göre davranmak go by
2002 y覺l覺 verilerine göre according to 2002 data
al覺n覺 s覺ras覺na göre by order of receipt
anlamaya göre based on the agreement
anlatt覺klar覺na göre as the story goes
benim bak覺 aç覺ma göre from where i stand
benim görüüme göre from my point of view
bildiime göre to my knowledge
birçok arat覺rmac覺ya göre according to many researchers
ilk belirlemelere göre according to initial reports
istatistiklere göre according to the statistics
maddesine göre according to the article...
mevcut koullara göre according to the current conditions
ahsi görüüme göre in my opinion
yazara göre according to the author
yukar覺daki esaslara göre according to above mentioned principles
aya覺n覺 yorgan覺na göre uzat stretch your arm no further than your sleeve will reach
kimseyi d覺 görünüüne göre yarg覺lama don´t judge a book by its cover
birine göre for one´s money
fikrine göre for one´s money
görüüne göre for one´s money
kafana göre tak覺l let it all hang out
kara kapl覺 kitaba göre by the book
kendine göre in his/her own way
korkaklara göre deil not for the faint-hearted
söylenenlere göre rumor has it that
yasalara göre by the book
(birine veya baka bir eye göre) geri/arka planda kalmak take a backseat
bütçesine göre yaamak live within one´s budget
´e göre daha fazla önem/ehemmiyet ta覺mak take precedence over
´e göre daha fazla önem/ehemmiyet ta覺mak have precedence over
gönlüne göre after one´s own heart
ilkelerine göre hareket etme cesaretine sahip olmak have the courage of one´s convictions
isteklerine göre yaamak sow one´s wild oats
kitab覺na göre by the numbers
kurallar覺na göre oynamak play the game
olaylar覺n ak覺覺na göre hareket etmek see which way the cat jumps
oyunu kurallar覺na göre oynamak go by the book
rakiplerine göre daha avantajl覺 bir durumda olmak stay ahead of the game
rakiplerine göre daha avantajl覺 bir konumda olmak remain ahead of the game
ald覺覺m bilgilere göre according to the information i have
bana göre hava ho It doesn´t bother me any
bana göre hava ho not that i care
bana göre hava ho doesn´t bother me at all
bana göre hava ho doesn´t bother me any
benim düünceme göre for my part
resmi makamlar覺n bildirdiine göre officials say that
sana göre deil not your cup of tea
tecrübelerime göre according to my experiences
kafana göre tak覺l go for it
kafana göre tak覺l knock yourself out
sana göre ben bir h覺yara m覺 benziyorum? do i look like an asshole to you?
amaçlara göre yönetim management by objectives
bir önceki y覺la göre fiyatlar genel düzeyindeki art覺 rate of inflation
cinslerine göre masraf s覺n覺fland覺rmas覺 object classification
deneyime göre yap覺lan deerleme experience rating
faaliyetlerin müterilere göre grupland覺r覺lmas覺 departmentation by customer
giderlerin türlerine göre s覺n覺fland覺r覺lmas覺 yöntemi nature of expense method
hizmet birimlerine göre amortisman yöntemi unit basis depreciantion method
kay覺tlara göre envanter record inventory
liyakat esas覺na göre ie alma veya terfi sistemi promotion based on open competition
3.       Elif-Erguclu
12 posts
 20 Sep 2016 Tue 05:21 am

 

Teekkür ederim!!!!Quoting JNQ

It means ´according to´.

http://tureng.com/en/turkish-english/g%C3%B6re

 

Meanings of "göre" in English Turkish Dictionary : 33 result(s)

Turkish English
göre according to prep.
göre accord n.
göre for all adv.
göre agreeably adv.
göre accordingly adv.
göre pursuant adv.
göre as to prep.
göre on prep.
göre under prep.
göre in compliance with prep.
göre as regards prep.
göre pursuant to prep.
göre by prep.
göre in respect to prep.
göre after prep.
göre in prep.
göre considering prep.
göre according to prep.
göre in pursuant of prep.
göre as per prep.
göre with respect to prep.
göre in reference to prep.
göre for prep.
göre per prep.
göre in accordance with prep.
göre upon prep.
göre with regard to prep.
göre in respect of prep.
göre according as conj.
göre in comparison with
göre by the fact
göre in view of
göre secundum

Meanings of "göre" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
bakas覺na göre avantajl覺 bir durumda olmak have an advantage over someone v.
belirli bir düzene göre yerletirmek dispose of v.
dierlerine göre daha kötü durumda olmak be at the bottom of the heap v.
-e göre belirlemek determine according to v.
-e göre hareket etmek act upon v.
-e göre yaamak live up to v.
ihtiyaca göre düzenlemek/ayarlamak customize v.
nizam覺na göre tanzim etmek echelon v.
vezne göre okumak scan v.
ya覺na göre hareket etmek act one´s age v.
yerine göre giyinmek fix up v.
ahlak sorunlar覺n覺 kendine göre yorumlayan kimse casuist n.
budiznm inan覺覺na göre dierlerine yard覺m etmek için kendi ayd覺nlanmas覺n覺 erteleyen kii bodhisatta n.
ibrani takvime göre dokuzuncu ay覺n alt覺s覺nda kutlanan kutsal gün shabuoth n.
kaynaklar覺n fütursuzca/göz göre göre/alenen harcanmas覺/heba edilmesi flagrant waste of resources n.
nabza göre erbet verme tact n.
önceden tahmin edip ona göre davranma anticipation n.
takan kiinin s覺cakl覺覺na/hislerine göre renk deitiren yüzük mood ring n.
tarihe göre tan覺mlama tipology n.
vergi deerlendirmesi için gelire göre yap覺lan ayr覺m bracket n.
alfabe s覺ras覺na göre alphabetical adj.
cetvele göre hesaplanm覺 tabular adj.
metre sistemine göre metrical adj.
metreye göre metric adj.
orana göre proportional adj.
sa aya覺n覺 sol aya覺na göre daha iyi kullanan right-footed adj.
sol aya覺n覺 sa aya覺na göre daha iyi kullanan left-footed adj.
yerine göre contingent (up)on adj.
(birine) göre in one´s view adv.
an覺lan s覺raya göre respectively adv.
bak覺a göre in perspective adv.
buna göre hereunder adv.
deerine göre on her merits adv.
-e göre to the degree adv.
hangi s覺raya göre in what order adv.
iddialara göre supposedly adv.
isteine göre at one´s pleasure adv.
kendi takdirine göre at its sole discretion adv.
olaylar覺n gelimesine göre in the light of the facts adv.
sanatç覺ya göre by artist adv.
sütuna göre by column adv.
tane ile parça ba覺na yap覺lan i miktar覺na göre by the piece adv.
usulüne göre to the order of prep.
yerine göre according to prep.
-e göre davranmak go by
2002 y覺l覺 verilerine göre according to 2002 data
al覺n覺 s覺ras覺na göre by order of receipt
anlamaya göre based on the agreement
anlatt覺klar覺na göre as the story goes
benim bak覺 aç覺ma göre from where i stand
benim görüüme göre from my point of view
bildiime göre to my knowledge
birçok arat覺rmac覺ya göre according to many researchers
ilk belirlemelere göre according to initial reports
istatistiklere göre according to the statistics
maddesine göre according to the article...
mevcut koullara göre according to the current conditions
ahsi görüüme göre in my opinion
yazara göre according to the author
yukar覺daki esaslara göre according to above mentioned principles
aya覺n覺 yorgan覺na göre uzat stretch your arm no further than your sleeve will reach
kimseyi d覺 görünüüne göre yarg覺lama don´t judge a book by its cover
birine göre for one´s money
fikrine göre for one´s money
görüüne göre for one´s money
kafana göre tak覺l let it all hang out
kara kapl覺 kitaba göre by the book
kendine göre in his/her own way
korkaklara göre deil not for the faint-hearted
söylenenlere göre rumor has it that
yasalara göre by the book
(birine veya baka bir eye göre) geri/arka planda kalmak take a backseat
bütçesine göre yaamak live within one´s budget
´e göre daha fazla önem/ehemmiyet ta覺mak take precedence over
´e göre daha fazla önem/ehemmiyet ta覺mak have precedence over
gönlüne göre after one´s own heart
ilkelerine göre hareket etme cesaretine sahip olmak have the courage of one´s convictions
isteklerine göre yaamak sow one´s wild oats
kitab覺na göre by the numbers
kurallar覺na göre oynamak play the game
olaylar覺n ak覺覺na göre hareket etmek see which way the cat jumps
oyunu kurallar覺na göre oynamak go by the book
rakiplerine göre daha avantajl覺 bir durumda olmak stay ahead of the game
rakiplerine göre daha avantajl覺 bir konumda olmak remain ahead of the game
ald覺覺m bilgilere göre according to the information i have
bana göre hava ho It doesn´t bother me any
bana göre hava ho not that i care
bana göre hava ho doesn´t bother me at all
bana göre hava ho doesn´t bother me any
benim düünceme göre for my part
resmi makamlar覺n bildirdiine göre officials say that
sana göre deil not your cup of tea
tecrübelerime göre according to my experiences
kafana göre tak覺l go for it
kafana göre tak覺l knock yourself out
sana göre ben bir h覺yara m覺 benziyorum? do i look like an asshole to you?
amaçlara göre yönetim management by objectives
bir önceki y覺la göre fiyatlar genel düzeyindeki art覺 rate of inflation
cinslerine göre masraf s覺n覺fland覺rmas覺 object classification
deneyime göre yap覺lan deerleme experience rating
faaliyetlerin müterilere göre grupland覺r覺lmas覺 departmentation by customer
giderlerin türlerine göre s覺n覺fland覺r覺lmas覺 yöntemi nature of expense method
hizmet birimlerine göre amortisman yöntemi unit basis depreciantion method
kay覺tlara göre envanter record inventory
liyakat esas覺na göre ie alma veya terfi sistemi
4.       mira 25
152 posts
 20 Sep 2016 Tue 08:15 am

bana göre: in my opinion

hava duruma göre: according to the weather forecast

5.       sinangolan
4 posts
 21 Sep 2016 Wed 12:35 am

gore means according to but it has various uses. 

 

so far only this resource has presented the uses of this word so well. 

 

I took a picture of the page but how can I upload it here?

6.       sinangolan
4 posts
 21 Sep 2016 Wed 12:36 am

gore means according to but it has various uses. 

 

so far only this resource has presented the uses of this word so well. 

 

I took a picture of the page but how can I upload it here?

7.       Peacesilverr
1 posts
 05 Dec 2016 Mon 01:33 pm

For example: doktorlar覺n,hemirelerin kendilerine göre i k覺yafetleri vard覺r. What does it mean here? 

 

Thank you

8.       puncashtein
3 posts
 06 Dec 2016 Tue 01:10 am

 

Quoting Peacesilverr

For example: doktorlar覺n,hemirelerin kendilerine göre i k覺yafetleri vard覺r. What does it mean here? 

 

Thank you

 

Doctors and nurses have work uniforms according to themselves.

 

9.       puncashtein
3 posts
 06 Dec 2016 Tue 01:10 am

 

Quoting Peacesilverr

For example: doktorlar覺n,hemirelerin kendilerine göre i k覺yafetleri vard覺r. What does it mean here? 

 

Thank you

 

Doctors and nurses have work uniforms according to themselves.

 

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented