Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
YÖNETİCİLİK
1.       og2009
399 posts
 04 Sep 2017 Mon 11:19 pm

KİMLER YÖNETİCİ OLMALIDIR?
Bütün mesleklerde, ancak ehliyet ve liyakat sahibi kimselere makam ve mevkiler verilir. Ve her şey gibi bütün makam ve mevkiler geçicidir.
Bu konuda, Kuran’da ayetler vardır. Zaten akıl, günlük hayat ve bilim de bunu gerekli ve zorunlu kılar.
Ehliyet ve liyakat kavramlarından şunlar anlaşılımalıdır:
- Mesleki alanda en az 15 yıl bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve mesleki alana küçük de olsa bir katkı yapabilmek.
- Bilimsel temelde pratik düşünce ve uygulama yeteneğine sahip olmak. Bu bağlamda olaylar arasında gerekli bağlantıları kurabilmek.
- Mesleki alan dışında: Dünya coğrafyası, tarih, ekonomi, hukuk, siyaset bilimi, felsefe, mantık, sosyoloji, etik, diplomasi, matematik, fizik kimya ve biyoloji gibi fen bilimleri, sanat, edebiyat ve spor alanlarında genel ve yaterli entelektüel kültür sahibi olmak.
- Kendi ana dilinden başkaca en az bir yabancı dili iyi derecede bilmek ve bunun yanı sıra mesleki alanda bilimsel bir makaleyi okuyup anlayabilecek, eleştiri getirebilecek ve yorum yapabilecek düzeyde donanıma sahip olmak
- Dar değil geniş ufuklu görüş sahibi olmak.
Özetle : Siz sahibi olduğunuz ve içinde bulunduğunuz bir uçağı yeterince eğitilmemiş ve deneyim sahibi olmayan -acemi- bir pilota verir miydiniz? Verdiğiniz takdirde ne olur?

Yurt7 liked this message
2.       Faruk
1607 posts
 05 Sep 2017 Tue 05:22 pm

WHO SHOULD BE A MANAGER?

In all jobs, positions and status are given only those who are qualified and worthy. And, like everything else, all positions and status are temporary.

There are verses in Koran about this. As a matter of fact, mind, daily life, and science necessitate and oblige that.

The terms quality and worthy mean that:

- Having at least 15 years of experience in the field, and making a contribution to the field, even if just a drop.

- Having practical mind and application on scientific basis. Concordantly, establishing necessary connections between events.

- Out of the field: Having general and enough intellectual information about world geography, history, economy, law, political science, philosophy, logic, sociology, ethics, diplomacy, mathematics, physical sciences such as physics, chemistry and biology, art, literature, and sports.

- Knowing at least one foreign language in advanced level besides their mother language, and in addition to this, having enough skills to read and understand, criticise, and comment a scientific article.

- Having not a narrow but a broad perspective.

In conclusion, would you give your own plane to a pilot that is not trained enough and having less skills -inexperienced- while you are on board? What happens when you would?

Erbab and og2009 liked this message
3.       og2009
399 posts
 05 Sep 2017 Tue 06:30 pm

çok sağol, eline sağlık Faruk arkadaş.selamlar, saygılar.

 Edited (9/7/2017) by og2009

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
T-E
og2009: ... BAŞLICA TARİHSEL SORUN ve ... Bil...
E-T: You have to consider the effect it wi...
tunci: I think ... ... or ... kişilere ... would be more relevant w...
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
og2009: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Abla: My Try: ... önce yapmak istediğim şeylerin ... bir şey.
E-T: They are in it for the money, and not...
Abla: My Try: Para ... ... ... değil. Esas sebepleri bu.
E-T: I don´t think they know all the fact...
Abla: Durumun ... ... ... ... ve toplantı ... ... olacak kimbilir.
muhtemelen olasılıkla belki galiba herha...
mrdr: ... and ... are similiar the meaning is ... You can use them ....
To have your
denizli: Thankyou!
T-E: rahmet vs minnetle anyioruz
gokuyum: Maybe it can be translated as "We remember him with mercy and ...
10 Kasım
og2009: I think scientific criticism is useful for people.
E-T I am more of a listner than talker
Leo S: harp00n, you used "kendi ... but could we have used "kendim hakk...
Turkish spelling and pronunciation guide
qdemir: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked
Berk

Story by erdinc