Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
t-e
1.       og2009
399 posts
 27 Sep 2017 Wed 09:15 pm

DÜNYANIN KADIN S襤YASETÇ襤LER襤 VE S襤YASET B襤L襤M襤

Önder Gürcan   ogurcan2003@yahoo.com

 

20.09.2017 / 00:00

Siyaset bilimcilerinin dünyadaki sürekli huzurun ve bar覺覺n salanabilmesinde ne gibi bir rolü vard覺r? Siyaset bilimciler, liderlik vasf覺n覺n (ya da liderlik olgusunun) temellerini ve koullar覺n覺 henüz çözümleyemediler. Siyaset bilimi, sadece siyasal kurumlar覺 ve bu kurumlar覺n uygulamalar覺n覺 inceleyen bir bilim dal覺 olarak kald覺. Siyaset sosyolojisi ya da siyaset felsefesi, küresel kapsamda analizci, sentezci, çözüm üreten ve yol gösteren bir bilim alan覺 olamad覺.Bu yüzden yeryüzünde sava ve kar覺覺kl覺klar bir türlü eksilmiyor. Dünya bugüne kadar hiç güvenli bir yer olmad覺.Dünya tarihi savalarla dolu.Tarihi süreç incelendiinde görülür ki dünyadan ne kadar çok devlet gelip geçmi ve kaybolmu.

Son olarak, I.Dünya Sava覺, II.Dünya Sava覺, Souk Sava, Kore Sava覺, Vietnam Sava覺,  Afganistan Sava覺, Irak Sava覺, Somali Sava覺, Bosna ve Kosova Sava覺, Libya Sava覺, Suriye Sava覺.

Bugünün dünyas覺 da iç savalar, sorunlar ve kar覺覺kl覺klarla dolu : Orta Dou’daki karmaa ve uluslararas覺 terörizm; Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’daki huzursuzluklar devam ediyor. Dünya corafyas覺nda öyle güzel bir gün balam覺yor. Bir sorunu bir çözüm, bir çözümü de bir sorun izliyor.

 

Dünyan覺n be k覺tas覺nda bugün 204 devlet vard覺r. Çok kutuplu bu dünya düzeninde her ülkenin, küreselleme ak覺m覺na kar覺n,  farkl覺 tarihsel alt yap覺, corafi konum, geleneksel kültür ve sosyolojik olgudan geldii; bu nedenle de çeitli yönetim biçimlerine sahip olduu görülür.
襤lk Ça’dan günümüze kadar geçen süreçte devlet yönetim modelleri hakk覺nda çok say覺da arat覺rma yap覺lm覺 ve kitap kaleme al覺nm覺t覺r. Bunlara örnek olarak Platon’un (Eflatun) “Devlet”, Aristoteles’in “Politika”, Montesquieu  ‘nun “Kanunlar覺n  Ruhu Üzerine”, Yusuf Has Hacib’in “Kutadgu Bilig”, Niccolò Machiavelli’nin “Prens”,  Thomas Moore’覺n “Ütopya”, Daron Acemolu ile James A.Robinson’un “Uluslar覺n Düüü” kitaplar覺 gösterilebilir.

Bu kültürel birikim ve gelimelere kar覺n, dünyadaki savalar neden son bulmuyor? Dünya gerçekten kontrolden ç覺km覺 bir dünya m覺? Sava覺n

bölgesel veya küresel nedenleri nelerdir? Araplar覺n  “dünyada rahat yoktur” sözü dünya gerçeini mi yans覺t覺yor?

Bu konuda “dünya okullar覺nda iyi insan olmak öretilmiyor” diye eletiri getirenler var; öte yandan ”襤nsanl覺覺n mektebi yoktur” diyenler de...

襤nsanolu be bin y覺ll覺k tarihi süreçten ders alm覺a benzemiyor: Dünyadaki savalar yetmezmi gibi, insanl覺k imdi de yüzünü uzaya çeviriyor ve orada da, bar覺 deil, y覺ld覺z sava覺 projeleri üretiyor?

Dünyaki iç savalar覺n覺n ve kar覺覺kl覺klar覺n sona erdirilebilmesi için ne yap覺lmas覺 gereklidir? 襤nsanlar覺n ve devletlerin birbirlerinden al覺p veremedii ey nedir? Dünyada sürekli bar覺 nas覺l ve kim taraf覺ndan salanacakt覺r?

Oysa, dünyan覺n belirli bölgelerinde yaanan iç savalar覺n ve kar覺覺kl覺klar覺n nedenlerinin ve bunlar覺n insani yönlerden çözümlenmesini öngören projelerin bilimsel bak覺 aç覺s覺 ile ele al覺nmas覺 ve üzerinde uzlamaya var覺lacak evrensel uygulamalar覺n (dünyada 196 devletin üye olduu) Birlemi Milletler Tekilat覺 ya da k覺saca Birlemi Milletler (BM)’de gündem yap覺larak hayata geçirilmesi gerekirdi. BM, geç de olsa bu aç覺dan yeni ve etkin bir ilev üstlenebilir.

Siyaset bilimci (Türk as覺ll覺) Daron Acemolu ile James A.Robinson’un 2013’te yay覺mlanan “Milletler Neden Baar覺s覺z Olurlar” adl覺 kitab覺 bu konular覺 irdeliyor.Ama dünya kamuoyu bu kitaptaki yorumlara ve çözüm önerileriyle  pek ilgilenmie benzemiyor.

Geçenlerde bir siyaset bilimci arkada覺m öyle bir söz  etti: ”Dünya üzerinde tarih boyu hep erkek yöneticiler egemen oldular.Fakat dünyada beklenen kar覺l覺kl覺 anlay覺 ve sayg覺 ortam覺 bir türlü (yeterince) salanamad覺.Dünya liderleri bayan olsayd覺, yeryüzü nas覺l bir yer olurdu acaba?”Cevab覺 zor bir soru!

Antik Ça felsefecisi Plato (Eflatun) yöneticilerin kesinlikle felsefe örenmesini tavsiye etmiti. Bilim insanlar覺, felsefenin yan覺 s覺ra (genel anlamda) tarih, hukuk, sosyoloji, psikoloji, mant覺k, fizik, kimya, biyoloji, matematik, spor, sanat, müzik ve edebiyat bilgisinin dünya yöneticileri için gerekli olduunu söylüyorlar.Ayr覺ca, en az iki yabanc覺 lisan覺n bilinmesini de art kouyorlar.Bu bilimsel temeldeki alt yap覺n覺n, yöneticilerin gerek ulusal ve gerekse uluslararas覺 karar alma mekanizmalar覺na olumlu katk覺 yapaca覺 görüü hakim.

Ne var ki, bilim insanlar覺ndan pek siyasetçi lider ç覺km覺yor. Liderlik, özellikle, doutan kazan覺lm覺 donan覺m ve yetenek (liderlik vasf覺) gerektiriyor.

Dünya siyasi tarihinde bugüne kadar yer alm覺 olan bal覺ca bayan  liderlere bir göz atal覺m:

Dünyada ilk bayan babakan (1959) Seylanl覺 Silimavo Bandaranaike idi. Dünya bayan devlet bakan覺 ve babakanlar覺 aras覺nda :  Arjantin - Maria Estella Peron, 襤srail - Golda Meir, Avustralya- Julia Gillard, Banglade - eyh Hasina Vecid, Bulgaristan - Reneta Indzhova, Çin - Song Qingling, Dominik - Mary Eugenia Charles, Ekvator - Rosalía Arteaga Serrano, Endonezya - Megawati Sukarnoputri, Filipinler - Maria Gloria Macapagal Arroyo, Finlandiya - Tarja Halonen, Fransa - Edith Cresson, Güney Kore - Chang Sang, Gürcistan - Nino Burdzhanadze, Haiti - Claudette Werleigh, Hindistan - Indra Gandi, 襤rlanda - Mary Robinson, 襤sviçre - Ruth Dreifuss, 襤zlanda - Vigdis Finnbogadottir, Kanada - Kim Campbell,  Letonya - Vaira Vike Freiberga, Litvanya - Kazimiera Danutë Prunskienë, Makedonya - Radmila Sekerinska,  Malta - Agatha Barbara, Moolistan – Nyam, Norveç - Gro Harlem Brundtland, Orta Afrika Cumhuriyeti - Elizabeth Domitien, Pakistan - Benazir Butto, Peru - Beatriz Merino Lucero, Portekiz - Maria Lurdes Pintasilgo, Polonya - Hanna Suchocka- 襤ngiltere - Margaret Thatcher, Türkiye - Tansu Çiller, Ukrayna - Yuliya Timoenko, Yeni Zelanda - Jenny Shipley, Yugoslavya - Milka Planinc, Arjantin - Cristina Fernândez gösterilebilir.(Antik Çada Amazonlar覺n da bayan  liderleri vard覺.)

Günümüzdeki tan覺nm覺 bayan devlet bakan覺, parti lideri, babakan ve bakanlar  aras覺nda ise : Brezilya - Dilma Rousseff, Almanya - Angela Merkel, KKTC- Sibel Siber,  Arjantin - Maria Estella Peron, Avustralya- Julia Gillard, 襤srail - Tzipi Livni, Norveç- Erna Solberg, Danimarka- Helle Thorning-Schmidt, Arjantin- Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, ili-Michelle Bachelet, Honduras- María Antonieta de Bográn, Hindistan- Sonia Gandhi, ABD- Sarah Palin, Ukrayna- Yuliya Timoenko, Yunanistan- Elena Zarulia, Polonya- Ewa Kopacz, Dou Türkistan (Uygur Özerk Bölgesi) - Rabia Kadir,  Thailand - Yingluck Shinawatra, Slovenya - Alenka Bratušek ve Özbekistan - Muhammed Salih  dikkati çekiyor.

Ancak, Orta Dou ve Uzak Asya Ülkelerinde kad覺nlar覺n  siyasette yer almamas覺 gerçekten a覺rt覺c覺.

ABD eski d覺ileri bakanlar覺ndan Bayan  Condoleezza Rice ve Bayan Hillary Rodham Clinton dünya siyasetinde etkin oldular. ABD kamuoyu, son bakanl覺k seçimini, daha çok oy ald覺覺 halde kaybeden Clinton’u hala ABD’nin mustakbel bakan覺 olarak görüyor.

Federal Almanya Babakan覺 Bayan Angela Merkel, bütün Avrupa’y覺 yönetiyor.

2013 y覺l覺 Nobel Edebiyat Ödülü Kanadal覺 bayan yazar Alice Munro’ya verildi.

Ve  Birleik Krall覺k´覺n (襤ngiltere) ve   襤ngiliz Milletler Topluluu Bakan覺 ve 襤MT’nu oluturan 15 devletin kraliçesi olan II. Elizabeth ya da Elizabeth Alexandra Mary Windsor dünya siyasetinde hala a覺rl覺kl覺 bir konuma sahip.Günümüzde 襤ngiltere  Babakan覺 Bayan Theresa May; Norveç Babakan覺 Bayan Erna Solberg.

IMF Bakan覺 bayan Christine Lagarde baar覺l覺 çal覺malar yapt覺. Amerikan Merkez Bankas覺 (FED) bakanl覺覺n覺 Bayan Janet Yellen,  Bakan Yard覺mc覺l覺覺 görevini de Bayan Lael Brainard yürütüyor.Böylece Amerikan ekonomisi ve para polikas覺n覺n kad覺nlara emanet edildii görülüyor.

Baz覺 ülkelerde muhalefet partilerinin ba覺nda bayan siyasetçiler yer aluyor. Baz覺 bayan bilimciler de ülkelerin önemli kurumlar覺na yönetici olarak atand覺lar: Bayan Sylvia  earlle (USA), Nikki Haley (USA) vb.

Dünya siyaset tarihinde (geçmiten günümüze kadar) yakla覺k 70 bayan, devlet bakan覺,  babakan, parti lideri ve bakan olarak görev yapt覺.Yap覺lan gözlemlere göre, son y覺llarda, dünya kamuoyu, bayan siyasetçilere yeni bir bulvar açt覺.Dünya kamuoyunun en çok okuduu ve izledii Time, The Economist, Newsweek, Financial Times, Washington Post, International Harold Tribune, The New York Times, The Guardian, Le Monde, Die Zeit ve Bild gibi uluslararas覺 dergiler ve gazeteler kad覺n siyasetçileri art覺k sayfalar覺na ta覺yor, onlar覺 haber ve kapak yap覺yor. CNN ve BBC gibi televizyon kanallar覺 da bayan siyasetçileri sürekli olarak gündem yap覺yor. Bayanlar覺n , dünya  kamuoyu ve siyasetindeki yeri ve etkinlii giderek art覺yor. Bu konuda Çin, Rusya, 襤ran gibi  önemli ülkelerde de önemli deiimler yaanabilir.

Bayan siyasetçiler; uluslararas覺 uyum, anlay覺, sayg覺, sevgi, hogörü, olgunluk, insan haklar覺, vicdan, adalet ve dünya bar覺覺na yönelik yeni ve etkin bir dünya düzeni için denenmesi gereken yeni bir küresel f覺rsat  ve giriim olabilir mi acaba? Bu balamda Amerika’n覺n uluslararas覺 ünlü haftal覺k “ Time” dergisi, 15 Eylül 2017 tarihli nüshas覺nda, dünyadaki  mevcut bayan liderleri kapak yapt覺 ve “Dünyay覺 Deitirmekte olan Kad覺nlar” konulu bilimsel bir arat覺rma yay覺mlad覺.

Bu konuda herkes farkl覺 dünya görüüne sahiptir.

Dünyaca ünlü Sanatç覺 Charlie Chaplin, öyle demi : "Dünyay覺 anneler, airler ve öretmenler yönetseydi, kimseler s覺zlanmazd覺."

2.       denizli
959 posts
 27 Sep 2017 Wed 11:46 pm

 

Quoting og2009

DÜNYANIN KADIN S襤YASETÇ襤LER襤 VE S襤YASET B襤L襤M襤

Önder Gürcan   ogurcan2003@yahoo.com

 

20.09.2017 / 00:00

Siyaset bilimcilerinin dünyadaki sürekli huzurun ve bar覺覺n salanabilmesinde ne gibi bir rolü vard覺r? Siyaset bilimciler, liderlik vasf覺n覺n (ya da liderlik olgusunun) temellerini ve koullar覺n覺 henüz çözümleyemediler. Siyaset bilimi, sadece siyasal kurumlar覺 ve bu kurumlar覺n uygulamalar覺n覺 inceleyen bir bilim dal覺 olarak kald覺. Siyaset sosyolojisi ya da siyaset felsefesi, küresel kapsamda analizci, sentezci, çözüm üreten ve yol gösteren bir bilim alan覺 olamad覺.Bu yüzden yeryüzünde sava ve kar覺覺kl覺klar bir türlü eksilmiyor. Dünya bugüne kadar hiç güvenli bir yer olmad覺.Dünya tarihi savalarla dolu.Tarihi süreç incelendiinde görülür ki dünyadan ne kadar çok devlet gelip geçmi ve kaybolmu.

Son olarak, I.Dünya Sava覺, II.Dünya Sava覺, Souk Sava, Kore Sava覺, Vietnam Sava覺,  Afganistan Sava覺, Irak Sava覺, Somali Sava覺, Bosna ve Kosova Sava覺, Libya Sava覺, Suriye Sava覺.

Bugünün dünyas覺 da iç savalar, sorunlar ve kar覺覺kl覺klarla dolu : Orta Dou’daki karmaa ve uluslararas覺 terörizm; Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika’daki huzursuzluklar devam ediyor. Dünya corafyas覺nda öyle güzel bir gün balam覺yor. Bir sorunu bir çözüm, bir çözümü de bir sorun izliyor.

 

Dünyan覺n be k覺tas覺nda bugün 204 devlet vard覺r. Çok kutuplu bu dünya düzeninde her ülkenin, küreselleme ak覺m覺na kar覺n,  farkl覺 tarihsel alt yap覺, corafi konum, geleneksel kültür ve sosyolojik olgudan geldii; bu nedenle de çeitli yönetim biçimlerine sahip olduu görülür.
襤lk Ça’dan günümüze kadar geçen süreçte devlet yönetim modelleri hakk覺nda çok say覺da arat覺rma yap覺lm覺 ve kitap kaleme al覺nm覺t覺r. Bunlara örnek olarak Platon’un (Eflatun) “Devlet”, Aristoteles’in “Politika”, Montesquieu  ‘nun “Kanunlar覺n  Ruhu Üzerine”, Yusuf Has Hacib’in “Kutadgu Bilig”, Niccolò Machiavelli’nin “Prens”,  Thomas Moore’覺n “Ütopya”, Daron Acemolu ile James A.Robinson’un “Uluslar覺n Düüü” kitaplar覺 gösterilebilir.

Bu kültürel birikim ve gelimelere kar覺n, dünyadaki savalar neden son bulmuyor? Dünya gerçekten kontrolden ç覺km覺 bir dünya m覺? Sava覺n

bölgesel veya küresel nedenleri nelerdir? Araplar覺n  “dünyada rahat yoktur” sözü dünya gerçeini mi yans覺t覺yor?

Bu konuda “dünya okullar覺nda iyi insan olmak öretilmiyor” diye eletiri getirenler var; öte yandan ”襤nsanl覺覺n mektebi yoktur” diyenler de...

襤nsanolu be bin y覺ll覺k tarihi süreçten ders alm覺a benzemiyor: Dünyadaki savalar yetmezmi gibi, insanl覺k imdi de yüzünü uzaya çeviriyor ve orada da, bar覺 deil, y覺ld覺z sava覺 projeleri üretiyor?

Dünyaki iç savalar覺n覺n ve kar覺覺kl覺klar覺n sona erdirilebilmesi için ne yap覺lmas覺 gereklidir? 襤nsanlar覺n ve devletlerin birbirlerinden al覺p veremedii ey nedir? Dünyada sürekli bar覺 nas覺l ve kim taraf覺ndan salanacakt覺r?

Oysa, dünyan覺n belirli bölgelerinde yaanan iç savalar覺n ve kar覺覺kl覺klar覺n nedenlerinin ve bunlar覺n insani yönlerden çözümlenmesini öngören projelerin bilimsel bak覺 aç覺s覺 ile ele al覺nmas覺 ve üzerinde uzlamaya var覺lacak evrensel uygulamalar覺n (dünyada 196 devletin üye olduu) Birlemi Milletler Tekilat覺 ya da k覺saca Birlemi Milletler (BM)’de gündem yap覺larak hayata geçirilmesi gerekirdi. BM, geç de olsa bu aç覺dan yeni ve etkin bir ilev üstlenebilir.

Siyaset bilimci (Türk as覺ll覺) Daron Acemolu ile James A.Robinson’un 2013’te yay覺mlanan “Milletler Neden Baar覺s覺z Olurlar” adl覺 kitab覺 bu konular覺 irdeliyor.Ama dünya kamuoyu bu kitaptaki yorumlara ve çözüm önerileriyle  pek ilgilenmie benzemiyor.

Geçenlerde bir siyaset bilimci arkada覺m öyle bir söz  etti: ”Dünya üzerinde tarih boyu hep erkek yöneticiler egemen oldular.Fakat dünyada beklenen kar覺l覺kl覺 anlay覺 ve sayg覺 ortam覺 bir türlü (yeterince) salanamad覺.Dünya liderleri bayan olsayd覺, yeryüzü nas覺l bir yer olurdu acaba?”Cevab覺 zor bir soru!

Antik Ça felsefecisi Plato (Eflatun) yöneticilerin kesinlikle felsefe örenmesini tavsiye etmiti. Bilim insanlar覺, felsefenin yan覺 s覺ra (genel anlamda) tarih, hukuk, sosyoloji, psikoloji, mant覺k, fizik, kimya, biyoloji, matematik, spor, sanat, müzik ve edebiyat bilgisinin dünya yöneticileri için gerekli olduunu söylüyorlar.Ayr覺ca, en az iki yabanc覺 lisan覺n bilinmesini de art kouyorlar.Bu bilimsel temeldeki alt yap覺n覺n, yöneticilerin gerek ulusal ve gerekse uluslararas覺 karar alma mekanizmalar覺na olumlu katk覺 yapaca覺 görüü hakim.

Ne var ki, bilim insanlar覺ndan pek siyasetçi lider ç覺km覺yor. Liderlik, özellikle, doutan kazan覺lm覺 donan覺m ve yetenek (liderlik vasf覺) gerektiriyor.

Dünya siyasi tarihinde bugüne kadar yer alm覺 olan bal覺ca bayan  liderlere bir göz atal覺m:

Dünyada ilk bayan babakan (1959) Seylanl覺 Silimavo Bandaranaike idi. Dünya bayan devlet bakan覺 ve babakanlar覺 aras覺nda :  Arjantin - Maria Estella Peron, 襤srail - Golda Meir, Avustralya- Julia Gillard, Banglade - eyh Hasina Vecid, Bulgaristan - Reneta Indzhova, Çin - Song Qingling, Dominik - Mary Eugenia Charles, Ekvator - Rosalía Arteaga Serrano, Endonezya - Megawati Sukarnoputri, Filipinler - Maria Gloria Macapagal Arroyo, Finlandiya - Tarja Halonen, Fransa - Edith Cresson, Güney Kore - Chang Sang, Gürcistan - Nino Burdzhanadze, Haiti - Claudette Werleigh, Hindistan - Indra Gandi, 襤rlanda - Mary Robinson, 襤sviçre - Ruth Dreifuss, 襤zlanda - Vigdis Finnbogadottir, Kanada - Kim Campbell,  Letonya - Vaira Vike Freiberga, Litvanya - Kazimiera Danutë Prunskienë, Makedonya - Radmila Sekerinska,  Malta - Agatha Barbara, Moolistan – Nyam, Norveç - Gro Harlem Brundtland, Orta Afrika Cumhuriyeti - Elizabeth Domitien, Pakistan - Benazir Butto, Peru - Beatriz Merino Lucero, Portekiz - Maria Lurdes Pintasilgo, Polonya - Hanna Suchocka- 襤ngiltere - Margaret Thatcher, Türkiye - Tansu Çiller, Ukrayna - Yuliya Timoenko, Yeni Zelanda - Jenny Shipley, Yugoslavya - Milka Planinc, Arjantin - Cristina Fernândez gösterilebilir.(Antik Çada Amazonlar覺n da bayan  liderleri vard覺.)

Günümüzdeki tan覺nm覺 bayan devlet bakan覺, parti lideri, babakan ve bakanlar  aras覺nda ise : Brezilya - Dilma Rousseff, Almanya - Angela Merkel, KKTC- Sibel Siber,  Arjantin - Maria Estella Peron, Avustralya- Julia Gillard, 襤srail - Tzipi Livni, Norveç- Erna Solberg, Danimarka- Helle Thorning-Schmidt, Arjantin- Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, ili-Michelle Bachelet, Honduras- María Antonieta de Bográn, Hindistan- Sonia Gandhi, ABD- Sarah Palin, Ukrayna- Yuliya Timoenko, Yunanistan- Elena Zarulia, Polonya- Ewa Kopacz, Dou Türkistan (Uygur Özerk Bölgesi) - Rabia Kadir,  Thailand - Yingluck Shinawatra, Slovenya - Alenka Bratušek ve Özbekistan - Muhammed Salih  dikkati çekiyor.

Ancak, Orta Dou ve Uzak Asya Ülkelerinde kad覺nlar覺n  siyasette yer almamas覺 gerçekten a覺rt覺c覺.

ABD eski d覺ileri bakanlar覺ndan Bayan  Condoleezza Rice ve Bayan Hillary Rodham Clinton dünya siyasetinde etkin oldular. ABD kamuoyu, son bakanl覺k seçimini, daha çok oy ald覺覺 halde kaybeden Clinton’u hala ABD’nin mustakbel bakan覺 olarak görüyor.

Federal Almanya Babakan覺 Bayan Angela Merkel, bütün Avrupa’y覺 yönetiyor.

2013 y覺l覺 Nobel Edebiyat Ödülü Kanadal覺 bayan yazar Alice Munro’ya verildi.

Ve  Birleik Krall覺k´覺n (襤ngiltere) ve   襤ngiliz Milletler Topluluu Bakan覺 ve 襤MT’nu oluturan 15 devletin kraliçesi olan II. Elizabeth ya da Elizabeth Alexandra Mary Windsor dünya siyasetinde hala a覺rl覺kl覺 bir konuma sahip.Günümüzde 襤ngiltere  Babakan覺 Bayan Theresa May; Norveç Babakan覺 Bayan Erna Solberg.

IMF Bakan覺 bayan Christine Lagarde baar覺l覺 çal覺malar yapt覺. Amerikan Merkez Bankas覺 (FED) bakanl覺覺n覺 Bayan Janet Yellen,  Bakan Yard覺mc覺l覺覺 görevini de Bayan Lael Brainard yürütüyor.Böylece Amerikan ekonomisi ve para polikas覺n覺n kad覺nlara emanet edildii görülüyor.

Baz覺 ülkelerde muhalefet partilerinin ba覺nda bayan siyasetçiler yer aluyor. Baz覺 bayan bilimciler de ülkelerin önemli kurumlar覺na yönetici olarak atand覺lar: Bayan Sylvia  earlle (USA), Nikki Haley (USA) vb.

Dünya siyaset tarihinde (geçmiten günümüze kadar) yakla覺k 70 bayan, devlet bakan覺,  babakan, parti lideri ve bakan olarak görev yapt覺.Yap覺lan gözlemlere göre, son y覺llarda, dünya kamuoyu, bayan siyasetçilere yeni bir bulvar açt覺.Dünya kamuoyunun en çok okuduu ve izledii Time, The Economist, Newsweek, Financial Times, Washington Post, International Harold Tribune, The New York Times, The Guardian, Le Monde, Die Zeit ve Bild gibi uluslararas覺 dergiler ve gazeteler kad覺n siyasetçileri art覺k sayfalar覺na ta覺yor, onlar覺 haber ve kapak yap覺yor. CNN ve BBC gibi televizyon kanallar覺 da bayan siyasetçileri sürekli olarak gündem yap覺yor. Bayanlar覺n , dünya  kamuoyu ve siyasetindeki yeri ve etkinlii giderek art覺yor. Bu konuda Çin, Rusya, 襤ran gibi  önemli ülkelerde de önemli deiimler yaanabilir.

Bayan siyasetçiler; uluslararas覺 uyum, anlay覺, sayg覺, sevgi, hogörü, olgunluk, insan haklar覺, vicdan, adalet ve dünya bar覺覺na yönelik yeni ve etkin bir dünya düzeni için denenmesi gereken yeni bir küresel f覺rsat  ve giriim olabilir mi acaba? Bu balamda Amerika’n覺n uluslararas覺 ünlü haftal覺k “ Time” dergisi, 15 Eylül 2017 tarihli nüshas覺nda, dünyadaki  mevcut bayan liderleri kapak yapt覺 ve “Dünyay覺 Deitirmekte olan Kad覺nlar” konulu bilimsel bir arat覺rma yay覺mlad覺.

Bu konuda herkes farkl覺 dünya görüüne sahiptir.

Dünyaca ünlü Sanatç覺 Charlie Chaplin, öyle demi : "Dünyay覺 anneler, airler ve öretmenler yönetseydi, kimseler s覺zlanmazd覺."

 

 

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
T-E
og2009: ... BALICA TAR襤HSEL SORUN ve ... Bil...
E-T: You have to consider the effect it wi...
tunci: I think ... ... or ... kiilere ... would be more relevant w...
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
og2009: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Abla: My Try: ... önce yapmak istediim eylerin ... bir ey.
E-T: They are in it for the money, and not...
Abla: My Try: Para ... ... ... deil. Esas sebepleri bu.
E-T: I don織t think they know all the fact...
Abla: Durumun ... ... ... ... ve toplant覺 ... ... olacak kimbilir.
muhtemelen olas覺l覺kla belki galiba herha...
mrdr: ... and ... are similiar the meaning is ... You can use them ....
To have your
denizli: Thankyou!
T-E: rahmet vs minnetle anyioruz
gokuyum: Maybe it can be translated as "We remember him with mercy and ...
10 Kas覺m
og2009: I think scientific criticism is useful for people.
E-T I am more of a listner than talker
Leo S: harp00n, you used "kendi ... but could we have used "kendim hakk...
Turkish spelling and pronunciation guide
qdemir: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked
Berk

Story by erdinc