Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
394 posts
 07 Oct 2017 Sat 02:19 pm

 

B襤R DÜNYA SORUNU VE  B襤RLEM襤 M襤LLETLER TEK襤LATI

Günümüz dünyas覺nda gözlenmekte olan huzursuzluun nedenleri : uluslararas覺 terörizm, bölgesel iç savalar, toplumsal karmaa, kültürel çat覺ma, yoksulluk ve insan haklar覺 ihlalleri deildir. Bütün bunlar: küresel, bölgesel ve yerel aktörlerin uygulad覺klar覺 stratejilerin bir sonucudur. Bu yüzden dünya tarihi de bir bak覺ma “savalar tarihi” olarak yaz覺lm覺t覺r.

imdi bu uluslararas覺 olgu, dünya d覺覺 “y覺ld覺z savalar覺”na kadar uzanma eilimi göstermektedir.

Böyle bir durumda : yaanmakta olan olaylar aras覺nda neden-sonuç ve tez - antitez - sentez balant覺s覺 kurmak,  evrensel bar覺覺 salamak için ülkeler aras覺nda etkin bir  mekik diplomasisi balatmak ve  gerekli önlemleri hayata geçirmek Birlemi Milletler Tekilat覺 (BM) ‘n覺n bal覺ca görevidir. Bu görev BM taraf覺ndan ne ölçüde yerine getirilebilmektedir?

 

 Edited (10/7/2017) by og2009

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TUR-ENG thank you...
Poeta: Benim cennetim bana bakan ...
TURK-ENG. .THX...
Poeta: Ey ... en çok ... aln覺m覺n yaz覺s覺, ahiretimin meyvesi ... Du...
Eid
bydand: Iyi Bayramlar.
T羹rk癟em kontrol edebilir misin l羹tfen?
john250: yardimin ... teekkur ederim. Hersey anladim
Grammar Textbook
qdemir: You can preview at ...
T羹rk癟em kontrol edebilir mis覺n l羹tfen?
john250: yard覺m覺n ... teekkur eder覺m
G繹re explained
ETurgut1974: Thank you
G繹re explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
G繹re explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
- m覺t覺 / -d覺
: ...
e to t please
mrdr: Haziran sonunda ... ... Orada olacak m覺s覺n? Seninle buluma...
T羹rkcem kontrol edebilier misin l羹tfen?
qdemir: Rica ederim.
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented