Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
399 posts
 07 Oct 2017 Sat 02:19 pm

 

B襤R DÜNYA SORUNU VE  B襤RLEM襤 M襤LLETLER TEK襤LATI

Günümüz dünyas覺nda gözlenmekte olan huzursuzluun nedenleri : uluslararas覺 terörizm, bölgesel iç savalar, toplumsal karmaa, kültürel çat覺ma, yoksulluk ve insan haklar覺 ihlalleri deildir. Bütün bunlar: küresel, bölgesel ve yerel aktörlerin uygulad覺klar覺 stratejilerin bir sonucudur. Bu yüzden dünya tarihi de bir bak覺ma “savalar tarihi” olarak yaz覺lm覺t覺r.

imdi bu uluslararas覺 olgu, dünya d覺覺 “y覺ld覺z savalar覺”na kadar uzanma eilimi göstermektedir.

Böyle bir durumda : yaanmakta olan olaylar aras覺nda neden-sonuç ve tez - antitez - sentez balant覺s覺 kurmak,  evrensel bar覺覺 salamak için ülkeler aras覺nda etkin bir  mekik diplomasisi balatmak ve  gerekli önlemleri hayata geçirmek Birlemi Milletler Tekilat覺 (BM) ‘n覺n bal覺ca görevidir. Bu görev BM taraf覺ndan ne ölçüde yerine getirilebilmektedir?

 

 Edited (10/7/2017) by og2009

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
T-E
og2009: ... BALICA TAR襤HSEL SORUN ve ... Bil...
E-T: You have to consider the effect it wi...
tunci: I think ... ... or ... kiilere ... would be more relevant w...
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
og2009: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Abla: My Try: ... önce yapmak istediim eylerin ... bir ey.
E-T: They are in it for the money, and not...
Abla: My Try: Para ... ... ... deil. Esas sebepleri bu.
E-T: I don織t think they know all the fact...
Abla: Durumun ... ... ... ... ve toplant覺 ... ... olacak kimbilir.
muhtemelen olas覺l覺kla belki galiba herha...
mrdr: ... and ... are similiar the meaning is ... You can use them ....
To have your
denizli: Thankyou!
T-E: rahmet vs minnetle anyioruz
gokuyum: Maybe it can be translated as "We remember him with mercy and ...
10 Kas覺m
og2009: I think scientific criticism is useful for people.
E-T I am more of a listner than talker
Leo S: harp00n, you used "kendi ... but could we have used "kendim hakk...
Turkish spelling and pronunciation guide
qdemir: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked
Berk

Story by erdinc