Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
399 posts
 14 Nov 2017 Tue 10:00 pm

 

 

DÜNYA ÜLKELER襤NDE ORTALAMA GENEL E襤T襤M DÜZEYLER襤

Bir ülkede toplum kültürü, o ülkedeki eitim programlar覺n覺n niteliine ve etkinliine bal覺d覺r. Toplum kültürü, bir ülkede, bilim, etik, felsefe, sanat ve edebiyatla oluur; ulusal, hukuksal, insani ve evrensel deerlerle bütünleir.

Ekonomik 襤birlii ve Kalk覺nma Örgütü (OECD) ve Dünya Ekonomik Forumu (DEF), belirli kriterlere göre her y覺l dünyan覺n en iyi eitimli ülkelerine ilikin y覺ll覺k raporlar yay覺mlamaktad覺r.

Bu raporlara dayan覺larak, ABD’li bir uzman eitimci - akademisyen ile yap覺lan bir deerlendirmeye göre :

Dünya ülkeleri aras覺nda eitim düzeyinin en yüksek olduu ülkeler aras覺nda ilk s覺ralar覺 Finlandiye ve 襤srail almaktad覺r.

Bu s覺ralamay覺 : Danimarka,  Avustralya, Singapur, Hollanda, 襤sviçre, Belçika, Norveç, Yeni Zelanda, 襤zlanda,  Kanada ve Japonya  izlemektedir.

Son s覺ralarda 襤talya, 襤spanya, 襤ngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve  Meksika gibi ülkeler bulunmaktad覺r.

ÖG

*

 

 Edited (11/14/2017) by og2009
Edited (11/14/2017) by og2009

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
T-E
og2009: ... BALICA TAR襤HSEL SORUN ve ... Bil...
E-T: You have to consider the effect it wi...
tunci: I think ... ... or ... kiilere ... would be more relevant w...
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
og2009: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Abla: My Try: ... önce yapmak istediim eylerin ... bir ey.
E-T: They are in it for the money, and not...
Abla: My Try: Para ... ... ... deil. Esas sebepleri bu.
E-T: I don織t think they know all the fact...
Abla: Durumun ... ... ... ... ve toplant覺 ... ... olacak kimbilir.
muhtemelen olas覺l覺kla belki galiba herha...
mrdr: ... and ... are similiar the meaning is ... You can use them ....
To have your
denizli: Thankyou!
T-E: rahmet vs minnetle anyioruz
gokuyum: Maybe it can be translated as "We remember him with mercy and ...
10 Kas覺m
og2009: I think scientific criticism is useful for people.
E-T I am more of a listner than talker
Leo S: harp00n, you used "kendi ... but could we have used "kendim hakk...
Turkish spelling and pronunciation guide
qdemir: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked
Berk

Story by erdinc