Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
394 posts
 06 Jul 2018 Fri 04:57 pm

B襤R B襤LGE’DEN ÖNEML襤 TAVS襤YELER:

 

 

 

 

TOPLUM KÜLTÜRÜ VE 襤NSAN

-“襤nsan yaln覺zca bakalar覺na deil, kendisine de sayg覺l覺 ve dürüst davranmal覺d覺r.”

-“Her insan ve toplum, kendi genetic yap覺s覺n覺n ve olumu kültürünün bir ürünüdür. Bu nedenle kar覺la覺lan insanlar覺n bu farkl覺 kültürlerini o ekilde kabul etmek ve belirli ölçülerde uyum salamak için çaba gösterilmelidir. Aksi takdirde stress kap覺y覺 çalar.”

-“Hatas覺z kul olmaz. Bat覺da bu “nobody’s  perfect” sözüyle ifade edilir. Ancak, kötü niyete dayal覺 hatalar ve yanl覺l覺klar kabul edilemez.”

-“Normal koullarda size kar覺 yap覺lan hata ve yanl覺l覺klar覺 silin.”

-“Öfkelenseniz bile, daima güzel ve ho kelime ve sözcüklerle konuun. Toplumda olumsuz alg覺 ve intiba oluturan çirkin ve kötü kelimeleri kullanmay覺n. Unutmay覺n ki, kar覺n覺zdaki kimsenin beyni o kelime ve sözlerle size hat覺rlar ve unutmaz.”

-“Öfkelenmek yenilgi ve olumsuzluk demektir. Öfkeleneceiniz zaman hafif tebessüm edin ve ho ve güzel kelimeler kullan覺n. Ve böylece insanlarda sayg覺 ve ilgi uyand覺r覺n.”

-“Genetik yap覺s覺 -huyu suyu- size uygun olmayan kimselere nezaket kurallar覺 çerçevesinde uzak, ölçülü ve mesafeli durun.”

-“Kar覺lat覺覺n覺z kimselere belirli nezaket kurallar覺 çerçevesinde sayg覺l覺 bir davran覺la selam verin ve iinize - yolunuza devam edin.”

- “襤nsanlarla, anlay覺 ve kültür seviyesine göre diyalog kurun ve konuya ilikin belirli kelime ve sözlerle iletiim salay覺n. Onlar覺 öylece kabul edin. Çünkü sizin o kimseleri eitme ve düzeltme gücünüz yoktur.”

-“Kimseye ak覺l vermeye kalk覺may覺n. Ama sadece doru olan eyi bir kere gösterin.”

- “襤nsan insana daima muhtaçt覺r.Ve insan insandan üstündür.”

- “Her bir olayda, 5 N ( ne, neden, nerede, nas覺l, ne zaman) ve 1K (kim) sorular覺na cevap bulun ve ona göre davran覺n.”

-“Hiç kimseye kötülük yapmay覺n. Ama çok fazla - a覺r覺 iyilik yapmak da sizi ezer.”

-“Ak覺l, mant覺k, ilim, inanç, bilim ve felsefe birbiriyle çat覺ma ve ayr覺ma deil, kar覺l覺kl覺 uyum ve uzlama hilindedir.”

- “襤yi bir dinleyici olun. Ancak bu ekilde sal覺kl覺 ve baar覺l覺 bir diyalog kurulur.”

- “Yeterli donan覺ma, bilgi ve deneyim seviyesine sahip olmayan kimselerle fazla diyalog içinde olmay覺n. Çünkü sonuçta olumsuzluk meydana getirir.”

-“Siz sahibi olduunuz ve yolcularla birlikte içinde bulunduunuz bir uça覺, yeterli bilgi ve tecrübe sahibi donan覺ml覺 bir pilota m覺 teslim edersiniz? Yoksa yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmayan  donan覺ms覺z bir pilota m覺 teslim edrrsiniz? Bu hayatta en büyük güç liyakatt覺r, iin erbab覺 olmakt覺r.”

-“Sözlere deil, yap覺lan eylem ve ilere göre insanlar覺 deerlendirin.”

-“Genellikle, ancak ak覺ll覺 ve kültürlü insanlar tenkit ve eletiriye önem verirler ve sayg覺 duyarlar.”

-“Her konuda bakalar覺na faydal覺 olan insanlar覺 tercih edin.”

-“Y覺llar geçtikçe, zaman ve insanlar deiir. Bu yüzden, zaman size uymaszsa normal koullarda siz zamana uyum göstermeye çal覺覺n.”

- “Hayatta olup biten hiçbir eyi yarg覺layamazs覺n覺z.  Buna insan olarak göreviniz ve gücünüz yoktur. Her insan kendi kaderi ve iradesiyle yaam sürer. Ancak, insani ve ahlaki sorumluluk içinde düünün ve hareket edin.”

-“Akl覺n覺z覺 daima kullan覺n ve iletin. Nefisten uzak durun. Aksi takdirde çeitli s覺k覺nt覺lar size bulur.”

- “襤nsanlardan sayg覺, ilgi ve sevgi bekliyorsan, özveri ile maddi ve manevi katk覺 bekliyorsan, sen de ayn覺s覺n覺 göstereceksin. Çünkü her ey kar覺l覺kl覺d覺r. Almadan vermek yaln覺zca Allah’a mahsustur. “

 

,,,

...

...

 Edited (7/6/2018) by og2009
Edited (7/6/2018) by og2009
Edited (7/6/2018) by og2009
Edited (7/6/2018) by og2009

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TURK-ENG. .THX...
Poeta: Ey ... en çok ... aln覺m覺n yaz覺s覺, ahiretimin meyvesi ... Du...
Eid
bydand: Iyi Bayramlar.
T羹rk癟em kontrol edebilir misin l羹tfen?
john250: yardimin ... teekkur ederim. Hersey anladim
Grammar Textbook
qdemir: You can preview at ...
T羹rk癟em kontrol edebilir mis覺n l羹tfen?
john250: yard覺m覺n ... teekkur eder覺m
G繹re explained
ETurgut1974: Thank you
G繹re explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
G繹re explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
- m覺t覺 / -d覺
: ...
e to t please
mrdr: Haziran sonunda ... ... Orada olacak m覺s覺n? Seninle buluma...
T羹rkcem kontrol edebilier misin l羹tfen?
qdemir: Rica ederim.
Assistance with parsing the sentence synta...
S.S.K. La: 襤f you think this is even remotely ... to ... listen to Ramiz ... poe...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented