www.turkishclass.com

The definite past tense form of the verb ‘to be'

 

The past tense of the verb ‘to be' is formed by adding the past tense suffix ‘-di (idi)' to the noun-based words: ‘yalnız-dı, okulda-y-dı, güzel-di, sıcak-tı, kapalı-y-dı' etc.

 

CONJUGATION TABLE

 

 

Personal

Pronouns

 

Personal

Endings

 

Affirmative

 

 

Negative

 

Interrogative

Negative Interrogative

   Ben

  -m

yalnız-dı-m

...değil-di-m

yalnız mı-y-dı-m

...değil mi-y-di-m

   Sen

  -n

yalnız-dı-n

...değil-di-n

yalnız mı-y-dı-n

...değil mi-y-di-n

   O

  -

yalnız-dı

...değil-di

yalnız mı-y-dı

...değil mi-y-di

   Biz

  -k

yalnız-dı-k

...değil-di-k

yalnız mı-y-dı-k

...değil mi-y-di-k

   Siz

  -niz

yalnız-dı-nız

...değil-di-niz

yalnız mı-y-dı-nız

...değil mi-y-di-niz

  Onlar

  -ler

yalnız-dıl-ar

...değil-di-ler

yalnız mı-y-dı-lar

...değil mi-y-di-ler

yalnız-lar-dı

...değil-ler-di

yalnız-lar-mı-y-dı

...değiller-mi-y-di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● The suffix ‘-di' with third person plural can be added  either before the personal   suffix ‘-ler' or after the suffix: yalnızdılar / yalnızlar

 

The past tense of the verb ‘to be' can be expressed in two ways: ‘yalnız idim.' (written separately) or ‘yalnızdım.' (as a suffix). The second use is more common in Turkish.

 

Dün akşam evde yalnızdım.

Geçen hafta sonu Ankara'daydık.

Film çok güzeldi.

Barış Manço çok ünlü bir şarkıcıy.

Ali ve küçük kardeşi bahçedeydiler / bahçedelerdi.

On dakika önce masada bir cep telefonu var.

 

The stress normally falls on the  syllable before the tense suffix: yalnızdım

 

NEGATIVE

 

To form the negative of the simple past tense of the verb ‘to be'  the word ‘değil'  is placed after the word it negates and the appropriate personal endings are added to ‘değil':

 

Film çok güzel değildi.

Dün Mert benimle birlikte değildi.

Dün akşam evde yalnız değildim.

Dün akşam annem ve babam evde değildiler / değillerdi.

Bugün sınıfta üç öğrenci yoktu.

 

The stress falls on ‘değil': Film çok güzel değildi..

 

‘Değil'  without a personal ending negates the previous word:

 

Dün akşam evde değil, dışarıdaydım.

Geçen hafta sonu İstanbul'da değil, Ankara'daydım.

Sabah hava sisli değil, açıktı.

Çocuklar evde değil, parktalardı / parktaydılar.

Masanın üzerinde iki değil, üç kitap vardı.

 

INTERROGATIVE

 

In the interrogative form the personal endings are usually added to the interrogative particle ‘-mi' which is written separately from the preceding word:

 

Dün akşam evde miydin?

Mutlu muydunuz?

Film güzel miydi?

Çocuklar odalarında mıydılar / odalarındalar mıydı?

Dün gece hava yağmurlu muydu?

 

The stress falls on the syllable before the interrogative particle: Mutlu muydunuz?                      

 

NEGATIVE INTERROGATIVE

 

The negative interrogative form of the verb ‘to be' is made with ‘değil mi':

 

Dün akşam evde değil miydin?

Film güzel değil miydi?

Ahmet ve Ali sınıfta değiller miydi / değil miydiler?

Banka açık değil miydi?

Siz tatilde değil miydiniz?

 

The stres falls on ‘değil': Film güzel değil miydi?

 


Bridget, whodart, alexandrabotez@ and Danko liked this lesson

www.turkishclass.com