www.turkishclass.com

sayýlar, numbers

Sayılar/Numbers

0 Sıfır

1 Bir

2 İki

3 Üç

4 Dört

5 Beş

6 Altı

7 Yedi

8 Sekiz

9 Dokuz

10 On

11 On bir

12 On iki

13 On üç

14 On dört

 

15 On beş

16 On altı

17 On yedi

18 On sekiz

19 On dokuz

20 Yirmi

21 yirmi bir

 

1) Aşağıdaki sayıları yazı ile yazınız. Write the following words into numbers.

Örnek: Bir+bir= iki

a-İki+beş=…………..

b-Dokuz-dört=…………..

c-Yedi+üç=………….

ç-Dokuz-bir=………

d-Altı+on=…………

e-Sekiz-beş=………..

f-Dört+iki=…………

g-Altı-beş=………….

h-Üç+dört=………….

ı-On-dört=………….

2) Aşağıdaki sayıları yazı ile yazınız. Write the following numbers into words.

a- 13 …………………..

b- 20 ………………..

c- 5 ……………………

d- 1…………………….

e- 6 ……………………

f- 19 ………………….

g- 12 …………………….

h- 9 ………………………..

i-  4 …………………………

j- 15 …………………….

k- 10 ……………………….

l- 3………………………….

 

10: on      20: yirmi       30: otuz       40: kırk          50: elli          60: altmış     

 70: yetmiş    80: seksen    90: doksan   100: yüz       200: iki yüz 

1000: bin        2000: iki bin  

 

3-Diyalog

 

A: Cep telefon numaranız kaç? (What is your mobile number?)

 

 

B: 0532-957-15-40 (sıfır beş yüz otuz iki-dokuz yüz elli yedi-on beş-kırk) 

 

 

A: Ev telefon numaranız kaç? (What is your home phone number?)

 

B: 0242-253-25-20 (sıfır iki yüz kırk iki-iki yüz elli üç-yirmi beş-yirmi)

 

 

 

 


alexandrabotez@ and Danko liked this lesson

www.turkishclass.com