www.turkishclass.com

the imperative mood - 2

the imperative mood + diye = so that

 

öğren+e+im diye---------------->öğreneyim diye (so that I learn)

anla+- diye--------------------->anla diye (so that you understand)

duy+ma(neg.)+sın diye---------->duymasın diye (so that he doesn´t hear)

unut+ma(neg.)+a+lım diye------->unutmayalım diye (so that we don´t forget)

otur+in diye-------------------->oturun diye (so that you sit/sit down)

uyu+sin+ler diye---------------->uyusunlar diye (so that they sleep)

 

Anla diye tekrar tekrar açıklıyorum. (I´m explaining again and again so that you understand.)

=Anlaman için tekrar tekrar açıklıyorum.

(It may be beneficial to repeat the previous lesson of "so that" if you couldn´t analysed these sentences yourself.)

 

Annem duymasın diye kısık sesle konuştum. (I spoke by low voice so that my mother doesn´t hear.)

=Annemin duymaması için kısık sesle konuştum.

 

Oturun diye birkaç sandalye getirdik, niye oturmuyorsunuz? (We brought a few chairs so that you sit, why don´t you sit down?)

=Oturmanız için birkaç sandalye getirdik, niye oturmuyorsunuz?

 

kaçmak (to run away)

kaç+ama(neg.ability)+sın diye---->kaçamasın diye (so that he can´t run away)

 

Kaçamasın diye onu zincirle bağladık. (We fastened him by chain so that he can´t run away.)

=Kaçamaması için onu zincirle bağladık.

 

görmek (to see)

alt (the underside, the below)

çizmek (to draw)

 

alt+ı(poss.)+ı(acc.) çizmek-->

altını çizmek (to underline (direct: to draw its underside))

 

gör+ebil+- diye------------------->görebil diye (so that you can see)

 

Görebil diye altını mavi kalemle çizdim. (I underlined it with blue pen so that you can see.)

=Görebilmen için altını mavi kalemle çizdim.


Moha-ios liked this lesson

www.turkishclass.com