www.turkishclass.com

KENDÝ +POSSESSIVE

(BEN) KENDİM       ( I)  MYSELF

(SEN) KENDİN       (YOU) YOURSELF

(O) KENDİ            ( HE)  OR SHE  HIMSELF OR HERSELF

(BİZ) KENDİMİZ      (WE) OURSELVES

(SİZ ) KENDİNİZ     (YOU) YOURSELVES

(ONLAR) KENDİLERİ (THEY) THEMSELVES

As you see after kendi we put possessive endings....

 

Bunu kendim yaptım: I did this myself

Önce kendini tanıt: First introduce yourself. (Tanıtmak needs accusative form) .

Kendini : POSSESSİVE +ACCUSATIVE ENDINGS

Kedi buraya kendisi geldi. The cat came here itself.

Biz kendimiz giyiniriz ve makyajımızı yaparız. We´ll dress up and we´ll do our make-ups ourselves.

Siz bu balığı  kendiniz mi tuttunuz? Did you catch this fish yourself?

Onlar problemi kendileri çözememişler. They couldn´t solve the problem themselves.(we learned  later//someone told us)

Çöz+e   e ability negative   miş form because we heard   .. reportedely past  form .

We have kendi kendinealso The meaning is reflexixe or by myself etc.....

 Ben kendi kendime yedim.  I ate by myself

Sen kendi kendine kalamıyorsun. You can´t stay by yourself

O kendi kendine makyaj yapamıyor. She can´t do the make-up to herself

Bizim sınıftaki kızlar  kendi kendimize şarkı söylüyoruz.The girls which are in our classroom, are singing by ourselves.

Siz kendi kendinize bu dağa çıkmayın. Don´t climb this mountain by yourselves.

Onlar kendi kendilerine gülüyorlar. They laugh by themselves.

Kendi+noun : Own

O kendi şarabını içecek: He will drink his own wine

Biz kendi yolumuzu buluruz. We´ll find our  way

O kendi kızını dövmez: She wouldn´t beat her own daughter.

Biz kendi kitaplarımızı getirdik. we brought our own books.

Her ülke kendi vatandaşlarını korumalı: Every country must protect its citizens.

 

 

END

 


mira 25 liked this lesson

www.turkishclass.com