www.turkishclass.com

Body parts


English Turkish
Vücudumuz --- Our Body
head

kafa - baş

body vücut - gövde
arm kol
leg bacak
hand el
foot ayak
finger parmak
index finger işaret parmağı
thumb baş parmak
eye göz
ear kulak
hair saç
nail tırnak
nose burun
mouth ağız
tooth diş
tongue dil
cheek yanak
chin çene
throat boğaz
neck boyun
eyelash kirpik
eyelid göz kapağı
eyebrow kaş
forehead alın
temple şakak
wrist bilek - kol bileği
ankle ayak bileği
heel topuk
elbow dirsek
knee diz
lip dudak
moustache bıyık
beard sakal
shoulder omuz
waist bel
toe ayak başparmağı
abdomen karın
Organs --- Organlar
heart kalp
lung akciğer
liver karaciğer
kidney böbrek
stomach mide
vein damar - toplardamar
blood kan
brain beyin


tirta, samaaheider, ilirjanduro, alexzander, tonmonicon and 18 others liked this lesson

www.turkishclass.com