Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkey

Turkey

Add reply to this discussion
Moderators: libralady, sonunda
Should Türkiye (Turkey) be ready to join European Union (EU) ?
(118 Messages in 12 pages - View all)
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12
80.       og2009
409 posts
 12 Dec 2012 Wed 12:43 pm

İkicihan diyor ki:

"Avrupa kriterlerini uygulamak için avrupa birliğine girmek gerekmiyor, bize uygun kriterleri avrupadan ve dünyanın başka yerlerinden de alabilir ve uygulayabiliriz."

Evet doğru.Şimdi sizlere biraz da hukukta sözedeyim.

Türk kanunlarının kaynağı Avrupa ülkelerinin mevcut yasalarıdır, yani Türk kanunları büyük ölçüde o yasalardan alınmıştır.Türk Ceza Kanunundan tutun, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türkiyedeki muhasebe usul ve standartlarına kadar. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası´nın 90.maddesine göre, Türkiye´de yürürlüğe girmiş bütün uluslararası anlaşmalar, örneğin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Gümrük Birliği uygulamaları, Futbol Sporu uygulamaları, Trafik Kuralları ve diğer Avrupa Birliği sözleşmeleri, kanun hükmündendir, yani Türkiye Cumhuriyeti kanunları gibi aynen Türkiye´de de uygulanmaktadır..

Avrupa Birliği kanunları, mevzuatı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi´nin hukuk ilkeleri ve içtihatları, Avrupa Birliği Uyum yasaları bağlamında büyük ölçüde Türkiye´de de uygulanmaktadır.

Çevirmenlik mesleği, dil bilgisi-gramer- ve dil bilim kural, usul ve esasları bile Türkiye´ye batıdan özellikle Fransızca´dan gelmiştir? 

   Edited (2/15/2013) by og2009
Edited (2/15/2013) by og2009

81.       AlphaF
5677 posts
 12 Dec 2012 Wed 01:46 pm

İkicihan, Avrupa Birliğine girmek gerekmiyor diyor, ama Avrupa Birliği kanunlarının ve mevzuatının Türkiye´de büyük ölçüde uyghulamaya konulduğunu biliyor mu?

 

Ne olmuş, yani ?

Avustralyanın EU ya girmek gibi bir niyeti olduğunu sanmıyorum, ama eminim ki, yürürlükteki bir çok kanunları EU daki benzerlerine çok yakındır.

Belli bir medeniyet seviyesini aksettiren kanunlara uyum sağlamak için, saygısız ortaklar edinmeye gerek yok !

82.       og2009
409 posts
 12 Dec 2012 Wed 06:19 pm

.  

Edited (12/13/2012) by og2009
Edited (2/15/2013) by og2009
Edited (4/11/2013) by og2009

83.       AlphaF
5677 posts
 13 Dec 2012 Thu 10:16 am

Ancak, halihazırda, 6 milyon Türk insanı AB topluluğu ülkelerinde yaşamakta olduğu için, Türkiye, zaten fiilen AB üyesi olmuş  gibidir.

 

Avrupa Birliğine fiilen üye olmak demek orada çoğu ayak işlerinde çalışan 6 milyon garip Anadolu köylüsü bulundurmak değil, Avrupa Parlementosunda oy sahibi olmak demektir.

og2009 liked this message
84.       og2009
409 posts
 24 Dec 2012 Mon 02:49 am

 

 

.

 

 Edited (12/27/2012) by og2009
Edited (12/27/2012) by og2009
Edited (12/27/2012) by og2009
Edited (12/27/2012) by og2009
Edited (12/27/2012) by og2009
Edited (12/28/2012) by og2009
Edited (12/28/2012) by og2009
Edited (12/29/2012) by og2009
Edited (12/29/2012) by og2009
Edited (12/30/2012) by og2009
Edited (12/31/2012) by og2009
Edited (2/11/2013) by og2009

85.       AlphaF
5677 posts
 24 Dec 2012 Mon 09:58 am

Türkiye´ye o ilk kuruluş yıllarında adaylık statüsü vermiş olması gerekmez miydi?

 

Bu bir hesap kitap meselesi, Avrupa Birliğinde - üyeliğe kabul edildiği takdirde - birlik parlementosunda en çok temsilci bulunduracak 3 ülkeden biri haline gelecek ve takip edilecek politikaların tesbitinde çok etken olacak, diğer taraftan genç nufusu ile Avrupa ekonomisini temelden sahiplenecek bir Turkiyenin Avrupa Birliğine kabul edileceğini tahmin ediyorsan, boşuna ümitleniyorsun.

Bizi AB´ne kabul etmeleri için gerçekten çaresiz kalmaları gerekir ki, oyle bir durumda da bu ortaklık bizim işimize yaramayacağından, biz pek hevesli olmamalıyız.

Bu gün, Avrupa Türkiyeyi buzdolabında tutuyor; ne olur ne olmaz diye ! Bir yandan da Gümrük Birliği anlaşmaları ile bizi kendilerine bağımlı kılıyor. Resmen kazıklıyor !

Aptal (hain demeye dilim varmıyor) politikacılarımızın bilgisizliği ve beceriksizliği bize çok pahalıya patlıyor !
Edited (12/24/2012) by AlphaF

og2009 liked this message
86.       AlphaF
5677 posts
 25 Dec 2012 Tue 10:29 am

EU demads Turkia´s defence for her efforts to prduce energy from windmills and solar panels (using her own resources). EU consideres this act a breach of jont Custom agreements.

Avrupa Birliği rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanmak isteyen Türkiyeden - Gümrük Birliği kurallarına aykırı olduğu gerekçesi ile - savunma istedi.

http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/12/23/ab-yerli-enerjiden-rahatsiz

Haberin daha kötüsü, yöneticilerimizin dahiyane bir dirayetle imzaladıkları ve halkımıza bir zafer olarak yutturulan Gümrük Birliği Andlaşmasının ilgili maddeleri bu konuda ısrarcı olduğumuz takdirde cezalandırılmamızı öngörüyor.

Bize dikte edilen, "özkaynaklarımıza dayanan temiz enerji üretmemizin yasak olduğu, petrol ve doğal gaz devlerinin sağmal ineği olarak kalmatan kurtulamayacağımız".

Bana, artık sizden esrar almayacağız diyerek limanlarını esrar taşıyan yabancı ticaret gemilerine kapatan Çin´e, bu limanları zoırla açarak onları esrar almaya mecbur bırakan İngiliz donanması geldi (meşhur OPIUM WARS, googlda bulabilirsiniz).

Başımıza bu belaları açan yöneticilerimizim sülalelerini muhabbetle yad ediyorum ! Hepsini Silivride toplayıp birer madalya versek yerinde olmaz mı?

 

 Edited (12/25/2012) by AlphaF

og2009 liked this message
87.       AlphaF
5677 posts
 27 Dec 2012 Thu 09:48 am

With a simple search in Google,  you can find out the owner of the brilliant speech below,

________________

8 Mart 1995 ( TBMM TUTANAKLARINDAN)

“....... Grubu adına  ........... (Kayseri): Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, ........Partisi adına görüşlerimizi bildirmek için huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği çerçeve anlaşması bildiğiniz gibi 6 Mart’ta imzalanmıştır. Cumhuriyet tarihinin en önemli dış anlaşmalarından biridir. Böyle önemli bir anlaşmanın bu şekilde imzalanmasına biz Refah Partisi olarak metot, usul ve esas yönünden karşı olan tek grubuz, tek partiyiz.

Şurada (kürsüyü göstererek) ’Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ yazıyor. Bunun anlamı nedir? Bu kadar önemli bir karar alınırken milletin bu konuda bilgisi olması ve bunu bilmesi gerekir. Şimdi soruyorum:

Türkiye Gümrük Birliği’ne girdi. Daha doğrusu girmedi, bunun ilk anlaşmasını yaptı. Şimdi Türk halkı bu Gümrük Birliği nedir, hükümet halka bilgi vermiş midir, parlamentoya bilgi vermiş midir? Bu demokratik bir anlayış mıdır? Halka güvenen bir anlayış mıdır?

Şimdi sormak istiyorum. Niçin Türk halkına, bu millete sorma ihtiyacını duymadınız? Bu demokratik bir olay mıdır? Diyorsunuz ki ’Bu olay sadece Avrupa ile dar bir gümrük birliği anlaşması değildir, siyasi ve kültürel mahiyeti olan bir anlaşmadır. Peki bu kadar geniş bir karar alınırken bu halka gidip de sen ne düşünüyorsun diye hiç sormak akıldan geçmemiş midir?”

88.       gokuyum
5050 posts
 27 Dec 2012 Thu 02:28 pm

People let me remind you nobody reads long quotes. Please express your ideas shortly. Even one sentence can tell whole book. You can tell everything you want in a short paragraph.

og2009 liked this message
89.       og2009
409 posts
 01 Feb 2013 Fri 12:20 am

Son günlerde Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ilişkileri konusu Avrupa ve Türkiye basınında gündeme gelmektedir.Öncelikle tarihi gerçeklerden başlayalım:Orta Asya Türk kavimleri M.Ö.1200 ylında Avrupa´ya gelmişler ve yerleşmişlerdir.Hun İmparatorluğu zamanında Türkler M.S.350´den sonra Avrupa´ya kök salmışlardır.Osmanlı İmparatorluğu, bir Balkanlar İmparatorluğu olup, 1839´da başlayan Tanzimat dönemiyle de, yüzünü hep batıya çevirmiş ve sosyolojik olarak 500 yıl Avrupa ile iç içe olmuştur.Türklerin batılı ruhu, sürekli olarak Avrupa´dadır.Türkiye Cumhuriyeti de, bu birliğe üyelik katılım için 1959´ da resmen başvuruda bulunmuştur.Türkiye aynı zamanda NATO, OECD, OSCE, G-20 ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşların etkin bir üyesidir.Türkiye ihracatının ve ithalatının yüzde elliden fazlasını Avrupa ile gerçekleştirmektedir.Halen 10 milyon Türk de Avrupa´da yaşamaktadır.Türkiye; tarihi, politik, diplomatik, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlar açılardan zaten AB´ye entegre olmuş bir ülkedir.Bu nedenle, Şanghai Birliği üyeliği gibi romantik konuları bir kenara bırakıp, Türkiye, kuruluşundan beri anayasal hedef olarak ortaya koyduğu demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları hedefleri doğrultusunda, bu kadar entegre olduğu AB yolunda onurlu bir üyelik için ilerlemelidir.

 

.

90.       ikicihan
1127 posts
 01 Feb 2013 Fri 02:21 am

Şangay (shanghai) AB´nin değil NATO´nun alternatifidir. NATO´dan çıkıp Şangay´a girebiliriz ki daha iyi olur. Aynı zamanda teorik olarak AB´ye de girmek mümkün ama AB üyeliği artık yılan hikayesine döndü, alacaklarını sanmam, şahsen girmek de istemiyorum zaten.

 

Quoting og2009

Son günlerde Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ilişkileri konusu Avrupa ve Türkiye basınında gündeme gelmektedir.Öncelikle tarihi gerçeklerden başlayalım:Orta Asya Türk kavimleri M.Ö.1200 ylında Avrupa´ya gelmişler ve yerleşmişlerdir.Hun İmparatorluğu zamanında Türkler M.S.350´den sonra Avrupa´ya kök salmışlardır.Osmanlı İmparatorluğu, bir Balkanlar İmparatorluğu olup, 1839´da başlayan Tanzimat dönemiyle de, yüzünü hep batıya çevirmiş ve sosyolojik olarak 500 yıl Avrupa ile iç içe olmuştur.Türklerin batılı ruhu, sürekli olarak Avrupa´dadır.Türkiye Cumhuriyeti de, bu birliğe üyelik katılım için 1959´ da resmen başvuruda bulunmuştur.Türkiye aynı zamanda NATO, OECD, OSCE, G-20 ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası kuruluşların etkin bir üyesidir.Türkiye ihracatının ve ithalatının yüzde elliden fazlasını Avrupa ile gerçekleştirmektedir.Halen 10 milyon Türk de Avrupa´da yaşamaktadır.Türkiye; tarihi, politik, diplomatik, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlar açılardan zaten AB´ye entegre olmuş bir ülkedir.Bu nedenle, Şanghai Birliği üyeliği gibi romantik konuları bir kenara bırakıp, Türkiye, kuruluşundan beri anayasal hedef olarak ortaya koyduğu demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları hedefleri doğrultusunda, bu kadar entegre olduğu AB yolunda onurlu bir üyelik için ilerlemelidir.

  

.

 

 

(118 Messages in 12 pages - View all)
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12
Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
-midir nedir
admin: The closest ... I can think of is "or ... O ... midir nedir -&g...
Hire professional hackers! (Telegrram: @Bl...
EmirKaplan77: We are a team of ... hackers. Our expertise is ... running exploits,...
Turkish Learning Books
qdemir: are you a new learner or do you want to take your Turkish to the next ...
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: The problem with angle brackets in messages should be resolved no...
Travelling to Turkey - personal experience...
Glovol: Turkey is a great country.
T-E
Sagredo: Rose Garden Make an effort to get into the rose garden. Because those...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
Random Pictures of Turkey
Most liked
Alphabet

Turkish lesson by admin
Level: beginner
Introduction

Turkish lesson by admin
Level: beginner
Numbers

Turkish lesson by admin
Level: beginner
Pronouns 1

Turkish lesson by admin
Level: beginner