www.turkishclass.com

BIBLIOGRAPHY

 

  KAYNAKÇA

                                   
 Banguoğlu Tahsin  Türkçenin Grameri, Ankara 1998
 Çamlı Belgin                               Turkish Step By Step I, II, İstanbul 1989
 Demir Tufan                               Türkçe Dilbilgisi, Ankara 2004
 Hengirmen Mehmet                   Turkish Grammar For Foreign Students, Ankara 2006
 Martinet A.VA, 

 Thomson A.J     

 A Practical English Grammar, Oxford 1981
 Türk Dil Kurumu                         İmla Kılavuzu, Ankara 2000
 Uzun N. Engin  Dilbilgisinin Temel Kavramları, İstanbul 2004  
 Yaman Ertuğrul      Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, Ankara 1999
 Learners and teachers of Turkish     www.turkishclass.com


www.turkishclass.com