Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkey

Turkey

Add reply to this discussion
Moderators: libralady, sonunda
Ege University professor bans headscarf inside faculty building
1.       tunci
7149 posts
 17 May 2012 Thu 07:32 pm

 

Ege University professor bans headscarf inside faculty building

Professor Esat Rennan Pekünlü was seen while taking photos of headscarved students

17 May 2012 / ÖMER ORUÇ/TEKİN GÜRBULAK, İZMİR


A professor from Ege University’s department of astronomy and space sciences was caught on camera Wednesday afternoon when taking photographs of headscarved students and preventing them from entering the building.

The Higher Education Board (YÖK) lifted a ban on the use of the Muslim headscarf on university campuses in 2010. However, some universities continue to impose the notorious ban. Opponents of the ban, liberal intellectuals and conservatives think that such a ban contravenes fundamental rights as it deprives some of their right to education.

On Wednesday Professor Esat Rennan Pekünlü was captured by cameramen of the Cihan news agency when he was standing at the door of the faculty building and taking photos of headscarved students. Cameramen had arrived at the faculty after some students tipped them off that the professor was violating the rights of women wearing a headscarf at their university. Pekünlü would not permit those students to enter the building when the students tried to attend their classes. The professor did not comment when cameramen asked him what he would do with the photos of the students. He only said he was using his “democratic rights.” The professor, however, did not take the photos of male students or female students who were not wearing the headscarf, and allowed them to enter the building. The Ege University administration announced on Thursday that an investigation has been launched into the professor. In October 2010, YÖK sent a circular to university administrations, asking them not to send students out of class or university campuses for wearing the headscarf.

 

Note : Ridiculous act of  the proffesor . Instead of  being busy with educating students  he is after taking photos of female students.

  What he is doing is ;

impeding One´s rights of education

infringing secrecy of One´s private life

misusing his administrative duty

SHAME ON YOU "PROFFESOR "..SHAME ..!!

------------------------------------------------------------------------------------

And the funny thing is when he got caught while taking photos and asked why is he taking those photos ,  He only said he was using his “democratic rights " !!

what about the democratic rights of those  female students   ????

I just dont know what else to say about that silly act .. 

 Edited (5/17/2012) by tunci
Edited (5/17/2012) by tunci

Sweet_Paradise liked this message
2.       ikicihan
1127 posts
 17 May 2012 Thu 11:38 pm

bu prof.u uluslararası uzay istasyonuna göndermek lazım, orda kalsın uzun bir süre.

3.       tunci
7149 posts
 18 May 2012 Fri 12:19 am

 

 

İyi fikir. Uzayda çekerler onun fotosunu.

Neyse, Bu tipler , prof da olsa, geri kafalı , Atatürkçülüğü gerçek manasıyla özümseyememiş aksine şekle, dış görünüşe takılı kalmış zavallı insanlar. Gazi Mustafa Kemal batılılaşmayı şekilsel değil özsel olarak belirlemiş ileri görüşlü bir dahiydi.  

Tarihçi, Araştırmacı-Yazar Mehmet Deri´nin bir araştırma yazısını paylaşmak istiyorum.

Atatürk Başörtüsüne Karşı Değildi [Atatürk was NOT against headscarf]

Ataturk As you can see in the picture Atatürk´s wife was wearing headscarf most of the time.

And plus Atatürk´s mother Zübeyda Hanım never took her headscarf off.

Why did Atatürk let them [most important two women in his life] wear headscarf ?

Because His secular idea and modernization idea was NOT based upon "outward looking "

on the contarary , it was based upon its cores and was genuine unlike nowadays some so called "Kemalists " !

 

Atatürk Başörtüsüne Karşı DeğildiProf. Dr. Ramazan Boyacıoğlu, İslâmî Araştırmalar Dergisi´nde "Atatürk, Kadın ve Tesettür" adlı makalesinde Atatürk´ün başörtüsüyle ilgili şu sözlerine yer vermektedir:

"Eğer kadınlarımız dinin emrettiği bir kıyafetle, faziletin icap ettiği davranış tarzıyla içimizde bulunur, milletin ilim, sanat ve sosyal etkinliklerine katılırsa bu durumu emin olunuz, milletin en mutaassıpları dahi takdir eder."

Yine Atatürk 1 Mart 1923´te Büyük Taarruzdan sonra ziyaret ettiği Konya Kızılay Hanımlar Kolu´nun davetinde yaptığı bir konuşmasında: "Dinimizin tavsiye ettiği tesettür, hem hayata hem de fazilete uygundur" diyerek çok açık bir şekilde başörtüsünün dinî ve sosyal yönünü ortaya koyar.

22 Eylül 1924´te Samsun´da öğretmenlerle yaptığı bir konuşmada: "dinin icabı olan tesettür, kısaca ifade etmek lazım gelirse, denebilir ki kadınları sıkıntıya sokmayacak ve adaba aykırı olmayacak sade bir şekilde olmalıdır. Tesettür, kadını hayatından, mevcudiyetinden soyutlayacak bir şekilde olmamalıdır" diyerek, tesettürün kadının sosyal hayatındaki fonksiyonunu engellemediğini ifade etmektedir.

         Bir diğer konuşmasında ise Atatürk: "örtünme biçimi konusunda dinimizin, milli ananelerimizin, akıl ve mantığın, ahlak ve faziletin gerektirdiği, doğal ve kolay olanı kabul etmeliyiz" demek suretiyle, tesettür konusundaki düşüncelerini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.

         Mustafa Kemal Atatürk´ün annesi Zübeyde Hanım ve eşi Latife Hanım hiçbir zaman başörtülerini çıkarmamışlardır, bilhassa eşi Latife Hanım resmi ve özel bütün toplantı ve merasimlere başörtülü olarak katılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk´ün Cumhurbaşkanı olduğu 29 Ekim 1923 gününden, vefat ettiği 10 Kasım 1938 tarihine kadar, kadınların örtünmesine karşı olmamıştır. Onun hayatta olduğu ve Cumhurbaşkanı olarak çalıştığı 15 yıl zarfında başörtüsünü yasaklayan hiçbir kanun ve yönetmelik yürürlüğe konmamış ve başörtüsü yasağı hiçbir yerde uygulanmamıştır.

Bu dönemde TBMM´ye halk arasından seçilen bir kısmı kadın milletvekilleri, başörtüleri ile genel kurula katılmış, yemin ederek yasama görevlerine başörtülü olarak devam etmişlerdir. Bu kadın milletvekillerinin fotoğrafları TBMM. Arşivi´nde mevcuttur.

         Bu durum karşısında başörtüsünün Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olmadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Hakikaten ülkemizde ilk başörtüsü yasağı, cumhuriyetin ilanından 58 yıl ve M. Kemal Atatürk´ün vefatından 43 yıl sonra ( 22. 7. 1981) tarihinde bakanlar Kurulu kararı ile orta dereceli okullarda ve bir yıl sonra (16. 7. 1982) tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında ve kanunla değil, Bakanlar Kurulu´nun kabul ettiği yönetmeliklerle yürürlüğe konulmuştur.
Bu duruma göre Mustafa Kemal Atatürk´ün sağlığında, onun ilke ve inkılapları yürürlüğe konduğu zaman başörtüsü yasağı bulunmadığına ve ilk yasak 1981 tarihinde yürürlüğe konulduğuna göre, başörtüsü Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı değildir.

         Sonuç olarak söylemek gerekirse: İslam´a saygılı olan ve bunu birçok yerde dile getiren Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kadınların tesettürüyle ilgili bir değişiklik yapmamış, tesettür ve kıyafet konusunda kadınları özgür ve serbest bırakmış, esas amacının Türk kadınının sosyal, bilimsel, ekonomik ve sanat hayatında büyük işler başarabilecek kapasite ve yetenekte/beceriklikte olduğunu belirterek, kadını sosyal hayata kazandırmak olduğunu birçok yerde ifade etmiştir.

Kaynak: Tarihçi, Araştırmacı-Yazar Mehmet Deri


 

 
Edited (5/18/2012) by tunci

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Most liked