Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkey

Turkey

Add reply to this discussion
Moderators: libralady, sonunda
Sun language Theory
1.       tunci
7149 posts
 09 Jan 2013 Wed 01:03 pm

 

SUN  LANGUAGE  THEORY 

The Sun Language Theory (Turkish: Güneş Dil Teorisi) was a Turkish Nationalist pseudoscientifi linguisti hypothesis developed in Turkey in the 1930s that proposed that all human languages  are descendants of one proto-Turkic primal language. The theory proposed that because this primal language had close phonemicresemblances to Turkish, all other languages can essentially be traced back to Turkic roots. According to the theory, the Central Asian worshippers, who wanted to salute the omnipotence of the sun and its life-giving qualities, had done so by transforming their meaningless blabbering into a coherent set of ritual utterings, and language was born, hence the name.

 

Note  : This is only a theory. 

 

ATATÜRK’ÜN GÜNEŞ DİL KURAMI

 

Doç. Dr. Haluk BERKMEN

  Asya´da yaşayan boyların konuştuğu dil, günümüzden 15,000 yıl öncesinden başlayarak 3,000 yıl öncesine kadar geçen dönem içinde hem gramer kuralları, hem de nesnel ve kutsal kavramları ile tam olarak gelişmişti. Bu dile Ön-Türkçe demek doğru olur sanırım. Zira Ön-Türkçe konuşan insanlar göç ettiklerinde birçok yeni dilin oluşmasında önderlik ettiler.

 


Ön-Türk Göçleri

  MÖ. 1,000 (günümüzden 3,00 yıllarından itibaren bu diller kesin çizgilerle ayrılıp farklı abeceler ile yazılmaya başlamışlardır. Fakat birçok örnekle göstermeye çalıştığım gibi, Ön-Türk damgaları hepsine temel kaynak olmuştur. Orta Asya Göktürk yazısı da aynı köke dayanır. Göktürk damgaları 38 adettir. Bunları alttaki resimde  görmekteyiz.


38 Damgalı Orhun abecesi

 

  Dikkat ederseniz, bu damgalardan bazıları basit tek sesler iken bazıları hece, bazıları 3 harf ile ifade edilebilen çift-sesli (diftong) işaretlerdir. Birçokları da bilinen birtakım nesneleri andırır. Örneğin: T1 at üstündeki biniciyi, OKH bir oku, Y1 yarım ayı, ....vs.

 

  MÖ. 15,000 ile 3,000 yılları arasında geçen 12,000 yıllık süre Ön-Türklerin dünyaya yayıldıkları dönemdir. Bu süre içinde Asya´nın doğusunda Korece, Japonca, Tunguzca, Çukçice ve Aynuca ortaya çıkmıştır. Bering boğazını aşanlar ise Maya, Aztek, İnka dillerini ve onların pek çok yan lehçelerini oluşturmuşlardır.
  Orta Asya´da kalanlar ise, yazıyı geliştirmeye devam etmişler ve en gelişmiş yazı türü olarak Göktürk yazısını oluşturmuşlardır. Bu arada batıya ve güneye göç edenler Sümer çivi yazısını, Elam, Saka, Kıbrıs ve Etrüsk yazılarını geliştirmişlerdir. Bu yazı türlerinden Finike abecesi, Yunan ve Roma abeceleri de türemiştir.
  Kuzey ve kuzey-batıya göç etmiş olanlarından Viking, Fin, Macar ve Baltık harfleri ortaya çıkmıştır. Anadolu´da ise Likya ve Lidya yazıları Ön-Türk yazı şekline en çok benzeyen türlerdir. Anadolu şehirlerinin pek çoğu Ön-Türkler tarafından kurulmuşlardır. Ön-Türk kültürünün son kalesi batıda Truva şehri ve iç-Anadolu´da Göreme (peri bacaları bölgesi olmuştur. Bu iki merkez de işgal edilince Anadolu Ön-Türk kültürü büyük çapta yok olmuştur. O dönemden kalma yazılı taşlar ve kaya resimleri halen tam olarak okunabilmiş değildirler.
  Bu bakımdan, halen dilcilere ve kazı bilimcilere, sanat tarihçilerine çok iş düşmektedir. Ancak, belli bir bilinç düzeyi oluşmadığı sürece doğru yorumların yapılması mümkün değildir. Atatürk tarafından geliştirilip üzerinde yıllarca çalışmalar yapılmış olan Güneş Dil Kuramı yeniden ele alınıp, güncel bilgilerle, sağlam bir temele oturtulmalıdır.

  Kadim kültürler sadece Türkologlar tarafından değil, dil, yazı, inanç ve mimari eserlerinin inceleneceği bir uzman gurubu tarafından ele alınmalıdırlar. Ortak olan yönler ortaya çıkarılmalıdır. Bu çalışmaya yabancı uzmanlar da davet edilmelidir. Atatürk, zamanında Macar dil uzmanlarını Ankara´ya davet etmiş, onlar da Türk dilinin kökenlerini araştıran birçok eserler vermişlerdir.
Edited (1/9/2013) by tunci

2.       AlphaF
5677 posts
 09 Jan 2013 Wed 02:30 pm

http://www.dunya48.com/on-turkler/1870-prof-sven-lagerbring-isvecliler-turk-kokenlidir-tanrimiz-odin-de-turktur.html

The article above is in Turkish. non-Turkish speakers can however  google  Prof Lagerbring and his works - written in English.

Swen Lagerbring is a profesor of history from Sweeden. İn his book written around 1764, he openly declared that ODIN (the mythological God of NORTH nations, comperable to ZEUS of antient Greeks was a Turk and noted the similarities between Sweedih and Turkish languages and mithologies- and said the roots of Sweedish language is Turkish. Itis well known that inscripted antient stones in Norhern Europe could not be decyphered, until it was realized that the texts were carved in Turkish, using old Runic Turkish alphabet (deciphered  by Kazım Mirşan, a Turkish Scholar)

 

Similar situations are claimed to exist between Turks/Koreans, Turks/American Native Indıans, Turks/Pakistanis (Urdu language is very close to Turkish), Turks/Antient Egyptians etc.

 

Perhaps Atatürk was somewhat speculative, but probably not very far off from the truth.

 

Google is full of Articles on Prof.Lagerbring, Kazım Mirşan, Odin, deciphering of carved stones found in Northern Europe etc............but none in Ottoman Turkish. I think they did not care nor bothered.!Edited (1/9/2013) by AlphaF

3.       Abla
3647 posts
 09 Jan 2013 Wed 06:52 pm

How come they never taught it in our universities?

4.       gokuyum
5050 posts
 09 Jan 2013 Wed 07:31 pm

 

Quoting Abla

How come they never taught it in our universities?

 

It is your shame

5.       tunci
7149 posts
 09 Jan 2013 Wed 07:40 pm

 

Quoting Abla

How come they never taught it in our universities?

 

Profesörüne sor Abla. Şayet bunları hiç duymamışsa ona anlatıver bi zahmet.

 

6.       Abla
3647 posts
 09 Jan 2013 Wed 07:58 pm

Hmmm maybe they teach it in the folklore section.

7.       gokuyum
5050 posts
 09 Jan 2013 Wed 07:59 pm

 

Quoting Abla

Hmmm maybe they teach it in the folklore section.

 

That was harsh

 

Note. I love both of you. Please don´t fight

8.       ikicihan
1127 posts
 09 Jan 2013 Wed 08:38 pm

My turkish teacher in university mentioned this theory and gave some photocopy notes about it. Before that i didnt hear it.

It was a practical solution to end language purification but it cannot be proven, because we dont have written text for more than 5000 years. it is a discussion whether there was a proto language and all the languages in the world originates from it or not. They call this proto language turkish but as its a proto proto language it can be any language.

---

3. TÜRK DİL KURULTAYI
GÜNEŞ-DİL TEORİSİ VE DİL KARŞILAŞTIRMALARI KOMİSYONU RAPORU

25 Haziran 2005 günü yapılan müzayedede Prof.Dr. Şükrü Halûk Akalın tarafından satın alınarak Türk Dil Kurumu Arşivine bağışlanan raporun tam metni ve komisyon üyelerinin tam listesi.

 

Kaynak: http://www.tdkkitaplik.org.tr/gdtraporu.aspEdited (1/9/2013) by ikicihan

AlphaF and gokuyum liked this message
9.       thehandsom
7403 posts
 10 Jan 2013 Thu 01:17 pm

 

Quoting Abla

Hmmm maybe they teach it in the folklore section.

 

lol 

I think that theory was abandoned very quitely as soon as Ataturk died.  

It is considered as the ´romantic nationalism´ from that era.  It was a kind of reactional response to European historians about the Turkish history at the time. 

 

10.       AlphaF
5677 posts
 10 Jan 2013 Thu 01:45 pm

This is a war between ZEUS and ODİN....Atatürk had the idea that that early writing skills started with Türkish Tribes.

The Western powers could never agree to this idea, sice its acceptance would,

- destroy current theories indicating Greeks as the initiators of modern civilization.

- Demolish all Western stories claiming that Turks were illiterate nomads when they moved West from Central Assia.

Turks have not given up the idea yet. They are just working on it. For current upto date developments, see Article below.

http://onturk.wordpress.com/2011/03/05/futhark-alfabesi-onturkcedir/Edited (1/10/2013) by AlphaF

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
T-E
Sagredo: Rose Garden Make an effort to get into the rose garden. Because those...
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: User sign in and ... are ... with security in mind. These are function...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Random Pictures of Turkey
Most commented