Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Language

Language

Add reply to this discussion
What does \"göre\" mean?
1.       Elif-Erguclu
12 posts
 19 Sep 2016 Mon 03:19 am

Merhaba

Could someone please explain to me what "göre" means? I hear it alot in the middle of the sentences.

 

Teşekkürlar 

 

2.       JNQ
465 posts
 19 Sep 2016 Mon 08:43 am

It means ´according to´.

http://tureng.com/en/turkish-english/g%C3%B6re

 

Meanings of "göre" in English Turkish Dictionary : 33 result(s)

Turkish English
göre according to prep.
göre accord n.
göre for all adv.
göre agreeably adv.
göre accordingly adv.
göre pursuant adv.
göre as to prep.
göre on prep.
göre under prep.
göre in compliance with prep.
göre as regards prep.
göre pursuant to prep.
göre by prep.
göre in respect to prep.
göre after prep.
göre in prep.
göre considering prep.
göre according to prep.
göre in pursuant of prep.
göre as per prep.
göre with respect to prep.
göre in reference to prep.
göre for prep.
göre per prep.
göre in accordance with prep.
göre upon prep.
göre with regard to prep.
göre in respect of prep.
göre according as conj.
göre in comparison with
göre by the fact
göre in view of
göre secundum

Meanings of "göre" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
başkasına göre avantajlı bir durumda olmak have an advantage over someone v.
belirli bir düzene göre yerleştirmek dispose of v.
diğerlerine göre daha kötü durumda olmak be at the bottom of the heap v.
-e göre belirlemek determine according to v.
-e göre hareket etmek act upon v.
-e göre yaşamak live up to v.
ihtiyaca göre düzenlemek/ayarlamak customize v.
nizamına göre tanzim etmek echelon v.
vezne göre okumak scan v.
yaşına göre hareket etmek act one´s age v.
yerine göre giyinmek fix up v.
ahlak sorunlarını kendine göre yorumlayan kimse casuist n.
budiznm inanışına göre diğerlerine yardım etmek için kendi aydınlanmasını erteleyen kişi bodhisatta n.
ibrani takvime göre dokuzuncu ayın altısında kutlanan kutsal gün shabuoth n.
kaynakların fütursuzca/göz göre göre/alenen harcanması/heba edilmesi flagrant waste of resources n.
nabza göre şerbet verme tact n.
önceden tahmin edip ona göre davranma anticipation n.
takan kişinin sıcaklığına/hislerine göre renk değiştiren yüzük mood ring n.
tarihe göre tanımlama tipology n.
vergi değerlendirmesi için gelire göre yapılan ayrım bracket n.
alfabe sırasına göre alphabetical adj.
cetvele göre hesaplanmış tabular adj.
metre sistemine göre metrical adj.
metreye göre metric adj.
orana göre proportional adj.
sağ ayağını sol ayağına göre daha iyi kullanan right-footed adj.
sol ayağını sağ ayağına göre daha iyi kullanan left-footed adj.
yerine göre contingent (up)on adj.
(birine) göre in one´s view adv.
anılan sıraya göre respectively adv.
bakışa göre in perspective adv.
buna göre hereunder adv.
değerine göre on her merits adv.
-e göre to the degree adv.
hangi sıraya göre in what order adv.
iddialara göre supposedly adv.
isteğine göre at one´s pleasure adv.
kendi takdirine göre at its sole discretion adv.
olayların gelişmesine göre in the light of the facts adv.
sanatçıya göre by artist adv.
sütuna göre by column adv.
tane ile parça başına yapılan iş miktarına göre by the piece adv.
usulüne göre to the order of prep.
yerine göre according to prep.
-e göre davranmak go by
2002 yılı verilerine göre according to 2002 data
alınış sırasına göre by order of receipt
anlaşmaya göre based on the agreement
anlattıklarına göre as the story goes
benim bakış açıma göre from where i stand
benim görüşüme göre from my point of view
bildiğime göre to my knowledge
birçok araştırmacıya göre according to many researchers
ilk belirlemelere göre according to initial reports
istatistiklere göre according to the statistics
maddesine göre according to the article...
mevcut koşullara göre according to the current conditions
şahsi görüşüme göre in my opinion
yazara göre according to the author
yukarıdaki esaslara göre according to above mentioned principles
ayağını yorganına göre uzat stretch your arm no further than your sleeve will reach
kimseyi dış görünüşüne göre yargılama don´t judge a book by its cover
birine göre for one´s money
fikrine göre for one´s money
görüşüne göre for one´s money
kafana göre takıl let it all hang out
kara kaplı kitaba göre by the book
kendine göre in his/her own way
korkaklara göre değil not for the faint-hearted
söylenenlere göre rumor has it that
yasalara göre by the book
(birine veya başka bir şeye göre) geri/arka planda kalmak take a backseat
bütçesine göre yaşamak live within one´s budget
´e göre daha fazla önem/ehemmiyet taşımak take precedence over
´e göre daha fazla önem/ehemmiyet taşımak have precedence over
gönlüne göre after one´s own heart
ilkelerine göre hareket etme cesaretine sahip olmak have the courage of one´s convictions
isteklerine göre yaşamak sow one´s wild oats
kitabına göre by the numbers
kurallarına göre oynamak play the game
olayların akışına göre hareket etmek see which way the cat jumps
oyunu kurallarına göre oynamak go by the book
rakiplerine göre daha avantajlı bir durumda olmak stay ahead of the game
rakiplerine göre daha avantajlı bir konumda olmak remain ahead of the game
aldığım bilgilere göre according to the information i have
bana göre hava hoş It doesn´t bother me any
bana göre hava hoş not that i care
bana göre hava hoş doesn´t bother me at all
bana göre hava hoş doesn´t bother me any
benim düşünceme göre for my part
resmi makamların bildirdiğine göre officials say that
sana göre değil not your cup of tea
tecrübelerime göre according to my experiences
kafana göre takıl go for it
kafana göre takıl knock yourself out
sana göre ben bir hıyara mı benziyorum? do i look like an asshole to you?
amaçlara göre yönetim management by objectives
bir önceki yıla göre fiyatlar genel düzeyindeki artış rate of inflation
cinslerine göre masraf sınıflandırması object classification
deneyime göre yapılan değerleme experience rating
faaliyetlerin müşterilere göre gruplandırılması departmentation by customer
giderlerin türlerine göre sınıflandırılması yöntemi nature of expense method
hizmet birimlerine göre amortisman yöntemi unit basis depreciantion method
kayıtlara göre envanter record inventory
liyakat esasına göre işe alma veya terfi sistemi promotion based on open competition
3.       Elif-Erguclu
12 posts
 20 Sep 2016 Tue 05:21 am

 

Teşekkür ederim!!!!Quoting JNQ

It means ´according to´.

http://tureng.com/en/turkish-english/g%C3%B6re

 

Meanings of "göre" in English Turkish Dictionary : 33 result(s)

Turkish English
göre according to prep.
göre accord n.
göre for all adv.
göre agreeably adv.
göre accordingly adv.
göre pursuant adv.
göre as to prep.
göre on prep.
göre under prep.
göre in compliance with prep.
göre as regards prep.
göre pursuant to prep.
göre by prep.
göre in respect to prep.
göre after prep.
göre in prep.
göre considering prep.
göre according to prep.
göre in pursuant of prep.
göre as per prep.
göre with respect to prep.
göre in reference to prep.
göre for prep.
göre per prep.
göre in accordance with prep.
göre upon prep.
göre with regard to prep.
göre in respect of prep.
göre according as conj.
göre in comparison with
göre by the fact
göre in view of
göre secundum

Meanings of "göre" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
başkasına göre avantajlı bir durumda olmak have an advantage over someone v.
belirli bir düzene göre yerleştirmek dispose of v.
diğerlerine göre daha kötü durumda olmak be at the bottom of the heap v.
-e göre belirlemek determine according to v.
-e göre hareket etmek act upon v.
-e göre yaşamak live up to v.
ihtiyaca göre düzenlemek/ayarlamak customize v.
nizamına göre tanzim etmek echelon v.
vezne göre okumak scan v.
yaşına göre hareket etmek act one´s age v.
yerine göre giyinmek fix up v.
ahlak sorunlarını kendine göre yorumlayan kimse casuist n.
budiznm inanışına göre diğerlerine yardım etmek için kendi aydınlanmasını erteleyen kişi bodhisatta n.
ibrani takvime göre dokuzuncu ayın altısında kutlanan kutsal gün shabuoth n.
kaynakların fütursuzca/göz göre göre/alenen harcanması/heba edilmesi flagrant waste of resources n.
nabza göre şerbet verme tact n.
önceden tahmin edip ona göre davranma anticipation n.
takan kişinin sıcaklığına/hislerine göre renk değiştiren yüzük mood ring n.
tarihe göre tanımlama tipology n.
vergi değerlendirmesi için gelire göre yapılan ayrım bracket n.
alfabe sırasına göre alphabetical adj.
cetvele göre hesaplanmış tabular adj.
metre sistemine göre metrical adj.
metreye göre metric adj.
orana göre proportional adj.
sağ ayağını sol ayağına göre daha iyi kullanan right-footed adj.
sol ayağını sağ ayağına göre daha iyi kullanan left-footed adj.
yerine göre contingent (up)on adj.
(birine) göre in one´s view adv.
anılan sıraya göre respectively adv.
bakışa göre in perspective adv.
buna göre hereunder adv.
değerine göre on her merits adv.
-e göre to the degree adv.
hangi sıraya göre in what order adv.
iddialara göre supposedly adv.
isteğine göre at one´s pleasure adv.
kendi takdirine göre at its sole discretion adv.
olayların gelişmesine göre in the light of the facts adv.
sanatçıya göre by artist adv.
sütuna göre by column adv.
tane ile parça başına yapılan iş miktarına göre by the piece adv.
usulüne göre to the order of prep.
yerine göre according to prep.
-e göre davranmak go by
2002 yılı verilerine göre according to 2002 data
alınış sırasına göre by order of receipt
anlaşmaya göre based on the agreement
anlattıklarına göre as the story goes
benim bakış açıma göre from where i stand
benim görüşüme göre from my point of view
bildiğime göre to my knowledge
birçok araştırmacıya göre according to many researchers
ilk belirlemelere göre according to initial reports
istatistiklere göre according to the statistics
maddesine göre according to the article...
mevcut koşullara göre according to the current conditions
şahsi görüşüme göre in my opinion
yazara göre according to the author
yukarıdaki esaslara göre according to above mentioned principles
ayağını yorganına göre uzat stretch your arm no further than your sleeve will reach
kimseyi dış görünüşüne göre yargılama don´t judge a book by its cover
birine göre for one´s money
fikrine göre for one´s money
görüşüne göre for one´s money
kafana göre takıl let it all hang out
kara kaplı kitaba göre by the book
kendine göre in his/her own way
korkaklara göre değil not for the faint-hearted
söylenenlere göre rumor has it that
yasalara göre by the book
(birine veya başka bir şeye göre) geri/arka planda kalmak take a backseat
bütçesine göre yaşamak live within one´s budget
´e göre daha fazla önem/ehemmiyet taşımak take precedence over
´e göre daha fazla önem/ehemmiyet taşımak have precedence over
gönlüne göre after one´s own heart
ilkelerine göre hareket etme cesaretine sahip olmak have the courage of one´s convictions
isteklerine göre yaşamak sow one´s wild oats
kitabına göre by the numbers
kurallarına göre oynamak play the game
olayların akışına göre hareket etmek see which way the cat jumps
oyunu kurallarına göre oynamak go by the book
rakiplerine göre daha avantajlı bir durumda olmak stay ahead of the game
rakiplerine göre daha avantajlı bir konumda olmak remain ahead of the game
aldığım bilgilere göre according to the information i have
bana göre hava hoş It doesn´t bother me any
bana göre hava hoş not that i care
bana göre hava hoş doesn´t bother me at all
bana göre hava hoş doesn´t bother me any
benim düşünceme göre for my part
resmi makamların bildirdiğine göre officials say that
sana göre değil not your cup of tea
tecrübelerime göre according to my experiences
kafana göre takıl go for it
kafana göre takıl knock yourself out
sana göre ben bir hıyara mı benziyorum? do i look like an asshole to you?
amaçlara göre yönetim management by objectives
bir önceki yıla göre fiyatlar genel düzeyindeki artış rate of inflation
cinslerine göre masraf sınıflandırması object classification
deneyime göre yapılan değerleme experience rating
faaliyetlerin müşterilere göre gruplandırılması departmentation by customer
giderlerin türlerine göre sınıflandırılması yöntemi nature of expense method
hizmet birimlerine göre amortisman yöntemi unit basis depreciantion method
kayıtlara göre envanter record inventory
liyakat esasına göre işe alma veya terfi sistemi
4.       mira 25
152 posts
 20 Sep 2016 Tue 08:15 am

bana göre: in my opinion

hava duruma göre: according to the weather forecast

5.       sinangolan
4 posts
 21 Sep 2016 Wed 12:35 am

gore means according to but it has various uses. 

 

so far only this resource has presented the uses of this word so well. 

 

I took a picture of the page but how can I upload it here?

6.       sinangolan
4 posts
 21 Sep 2016 Wed 12:36 am

gore means according to but it has various uses. 

 

so far only this resource has presented the uses of this word so well. 

 

I took a picture of the page but how can I upload it here?

7.       Peacesilverr
1 posts
 05 Dec 2016 Mon 02:33 pm

For example: doktorların,hemşirelerin kendilerine göre iş kıyafetleri vardır. What does it mean here? 

 

Thank you ☺

8.       puncashtein
3 posts
 06 Dec 2016 Tue 02:10 am

 

Quoting Peacesilverr

For example: doktorların,hemşirelerin kendilerine göre iş kıyafetleri vardır. What does it mean here? 

 

Thank you ☺

 

Doctors and nurses have work uniforms according to themselves.

 

9.       puncashtein
3 posts
 06 Dec 2016 Tue 02:10 am

 

Quoting Peacesilverr

For example: doktorların,hemşirelerin kendilerine göre iş kıyafetleri vardır. What does it mean here? 

 

Thank you ☺

 

Doctors and nurses have work uniforms according to themselves.

 

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
T-E
Sagredo: Rose Garden Make an effort to get into the rose garden. Because those...
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: User sign in and ... are ... with security in mind. These are function...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Random Pictures of Turkey
Most commented
Meriçte Aşk... Meriçte Aşk...

Picture by DisiBayanAsk