Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Seni Seviyorum I Love You

Seni seviyorum
çağladıkça coşan su
estikçe dellenen rüzgar
ekildikçe anaçlaşan toprak
öğütler bunu bana

seni severken
türküden türküye geçer ırmak
toprak yaz yağmurlarıyla oyanşır
öğle tozlarıyla dolanır rüzgar ufku
adınla uyarırlar beni

seni seviyorum
bağda çillenen salkım
dalda allanan meyva
öttükçe kendini tüketen kabakçı kuşu
öğütler bunu bana

seni severken
yaz güneşi şehvete boğar bahçeyi
kükürt adetleriyle solar bağ yaprakları
ballı incirde yaşar -bin bir cilveli- aşklarını,
turunç gerdanlı kuşlar.
haberler getirir sağdıçlarım
gül kurusu mektuplar

seni seviyorum
hayra yorulan düşler
ceviz sandıkta bekarlığının gül suları
taş yastıklarda zümrütüanka kuşları
öğütler bunu bana


I love you
water, which gets excited as it splashes
wind, which gets mad as it blows
earth, which gets mature as it is sown
tells this to me

while i love you
the river passes from song to another song
earth plays with the summer rain
horizon of wind get wound with noon dust
they warn me with your name

i love you
the bunch, gets freckled, in the vineyard
the fruit, gets red, on branch
the bird, gets itself tired while it sings
tells this to me

while i love you
summer sun burns the garden with lust
garden leaves get pale with the sulphur particles
live their - many flirtatiousnessed- love with honey fig,
orange neckled birds.
my best men bring news
dried rosed letters

i love you
dreams, interpreted to goods
rose water, of your youth in walnut chest
Simurghs on stone pillows
tells this to me

aiya, Minjas, Laila65 and gmar liked this poem

Adnan Özer
More poems of Adnan Özer

Translated by SuiGeneris

This poem has been read 71988 times.

Go back --- All poemsComments (11)
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Most liked