Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

  Beginner 4, section 3   >>   Future Tense   >>   Conversation-based questions

Conversation-based questions
Click to listen to the homework text:    

Read the following conversation between Emre and Murat, and answer the following questions.

 

Emre: Bu akþam bize gelecek misiniz?

Murat: Evet, babam ve ben geleceðiz. Ama annem ve kardeþim gelmeyecekler.

Emre: Neden gelmeyecekler?

Murat: Annem yarýn yeni bir iþe baþlýyor, ona hazýrlanacak. Kardeþim de arkadaþlarýyla sinemaya gidecek.

Emre: Annen evde yalnýz mý kalacak?

Murat: Hayýr, teyzem ona yardým etmek için bize gelecek.

Emre: Kardeþin hangi filme gidecek?

Murat: Emin deðilim, galiba Titanic´e gidecek.

Emre: Anladým. Akþam fen bilgisi ödevini birlikte yapacaðýz, deðil mi?

Murat: Evet, onun için defterimi de getireceðim.

Emre: Tamam. Yemek yemeden gelin, annem dolma yapacak.

Murat: Oldu, akþama görüþürüz.

 

 

Q1. Murat akþam ne yapacak?

Q2. Murat Emrelere kiminle gidecek?

Q3. Murat´ýn babasý akþam evde mi kalacak?

Q4. Murat´ýn annesine kim yardým edecek?

Q5. Murat´ýn kardeþi akþam hangi filme gidecek?

Q6. Murat ve emre akþam ne yapacaklar?

Q7. Murat ve babasý akþam yemeðini nerede yiyecekler?

Q8. Murat´ýn annesine Emre´nin annesi mi yardým edecek?


Homework assignment created by admin (12/1/2008)


View group
View lessonTurkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Most commented