Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Poetry and Literature

Turkish Poetry and Literature

Add reply to this discussion
Moderators: libralady, sonunda
ROMAN SANATI
1.       onder gurcan
0 posts
 17 Mar 2007 Sat 12:47 am


Roman sanatı hakkında ne düşÃ¼nüyor sunuz?
For the attention of DUDA

- Roman sanatı, çağdaş bir ülkenin gelişmişlik kimliğini belirleyen temel yapı taşlarından biridir.
- Roman, bütünüyle ne gerçektir, ne de hayaldir.
Roman sanatının mekanizması, hayal gücüdür.
- Mallarma şÃ¶yle demiştir =”Dünyadaki her şey, bir kitabın içine girmek için vardır”.Bu kitap, şÃ¼phesiz bir romandır.
- Tolstoy, Dostoyevski, Anton Cehehov, Franz Kafka, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Albert Camus, Wiliam Faulkner, knut Hamsun gibi tanınmış dünya yazarlarının yazdıkları romanlar, dünyanın en ücra köşelerindeki okuyucularını buluyor.
-Bu okuyucular, ya romanlarda kendi hayatlarını buluyor ya da roman kahamanlarının hayatlarını yaşıyor.

NOT= Bu metni iyi İngilizce bilen değerli bir arkadaş lütfen ingilizceye çevirebilir mi?

2.       Quasimodo
0 posts
 17 Mar 2007 Sat 01:10 am

For attention of DUDA!

What do you think of the art novel?

-The art novel is one of the foundation stones that determine the development level of a country.

- Novel is neither real nor image wholly.

The mechanism of the art novel is imagination.

- Mallarme says, "Everything on the earth exists in order to enter into a book". This book, without doubt, is a novel book.

- Novels by famous novelists such as Tolstoy, Dostoyevsky, Anton Chekhov, Kafka, Hemingway, Steinbeck, Camus, Faulkner and Knut Hamsun, meet people from even solitary places over the world . These readers either find their lives in novels or experience the lives of novel heroes and heroines.

3.       onder gurcan
0 posts
 17 Mar 2007 Sat 01:21 am

sayın arkadaş

değerli katkı ve tercümeniz için teşekkürlerimizi sunarız.sağol.

4.       duda
0 posts
 17 Mar 2007 Sat 01:30 am

Quasi! Modo! I started to translate this post myself... and I suppose I should thank you... but you spoiled my enjoyment. OK, another time let me show how good/bad translator I am, deal? For you:

Thank you, onder, I agree. Even the reality leaks into a novel through the filter of imagination. For you:

5.       Quasimodo
0 posts
 17 Mar 2007 Sat 01:06 pm

You are most welcome, friends.

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented