Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Poetry and Literature

Turkish Poetry and Literature

Add reply to this discussion
Moderators: libralady, sonunda
who wants 2 read real old turkish poem ? but u will understand nothin sorry 4 all of u :)
1.       iam4fun
137 posts
 04 Apr 2007 Wed 10:53 pm

NEFSEHU FAKAT AREFE RABBEHU

Nasıl bir belâsın ki,
Deniz şakayıkları avutur künhünü
Anemonlar tarar saçlarını
Muiz şecereler koşar ardından
İnfial,
Arşâ€™a sığınır
Kediler bir canla kurtulur.
Sıbyan mekteblerinde açar,
İris çiçekleri
Ve,
Hâlden sorar katafalk nöbetçileri.
Bir kesif duman sarar,
Tavuk karası aplikleri,
Sarsılır küçük tilkinin kuyruğu
Kızıl bir hezeyanla.
Nasıl bir belâsın ki,
Ebâbiller secdeye durur,
Lodos yazılı bir duvarın önünde,
Aks-ül âmel pabuçlar,
Dolanır paraketeye,
Amber kusar kaşalotlar,
Etamin takılır kanlı kasnağa,
Seyr-ü sefer emirleri çıkar
Janos ve Attila’nın kursağından,
Erimiş saatler çalar,
Kalküta iskelelerinde,
Istavroz çıkarır kapı komşuları.
Öfke,
Kayar ayaklarımın altından.
Nasıl bir belâsın ki,
Âdem elmaları parçalanır,
Kayıp dünyaların.
Eytam sırra kadem basar,
Kenan idrarında boğulur,
Ecnebî eteneler kucaklar,
Yılan gözlü servileri.
Ben,
Zor doğumlar yaparım,
Gotik konakların sundurmalarında,
Senin haberin bile olmaz...

Dr. Hakkı Açıkalın
1997-Atina

2.       robyn :D
2640 posts
 06 Apr 2007 Fri 12:31 pm

how about you or someone else translates them then?

3.       CANLI
5084 posts
 06 Apr 2007 Fri 03:12 pm

Can anyone here write in osmanlı Türkçe ?İ want to see how it was

4.       aslı
342 posts
 06 Apr 2007 Fri 04:19 pm

I do canlı.

5.       CANLI
5084 posts
 06 Apr 2007 Fri 04:32 pm

ohhh,aslı Can you post some sentence then in osmanlı Türkçe here ?

6.       aslı
342 posts
 06 Apr 2007 Fri 05:17 pm

First of all, it was written with arabic letters. Some sentences get lost in latin letters. But here is one of the best:

Dest bus-ı arzusıyle ger ölürsem dustlar
Kuze eylen toprağımdan sunun anınla yare su


If ı die because of the will of kissing of her hands
Make vase from my leftover soils, give water to my love with it

(at the and he reaches his will with his soils)

ı am not sure if the soil is right word but
you must have understand what ı meant

7.       CANLI
5084 posts
 06 Apr 2007 Fri 05:27 pm

ohhhh thak you aslı,but,i mean can you write it in arabic letters ?
İ can read arabic ,so i want to see if i would understand it or not

8.       aslı
342 posts
 07 Apr 2007 Sat 11:37 pm

ı can with my hand writing. But ı dont now if ı can use arabic letters on my q_ k-board. If u really want to see this in arabic letters it is one of FUZULİ's poem and its name is "Su kasidesi"

If u do know how to read arabic letters put them on their places. Cose ottoman Turkish has no other signs. It is the same way how ı wrote, just with different letters.

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented