Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Poetry and Literature

Turkish Poetry and Literature

Add reply to this discussion
Moderators: libralady, sonunda
Sezen Aksu
1.       Jovita
65 posts
 13 Aug 2007 Mon 04:59 pm

Sezen Aksu's song called gidiyorum, is such a beautiful song, I really like it, but I just understand some words, does somebody have the whole translation of it?

Thank you!

2.       eddie
0 posts
 13 Aug 2007 Mon 05:09 pm

Is 'Gidemem' the same song? Now there is a beauty of
a song.....Here are the lyrics, if kind person will
translate....

Gidemem

Bazen daha fazladýr her þey
Bir eþikten atlar insan
Yüzüne bakmak istemez yaþamýn
O kadar azalmýþtýr anlam

O zaman hemen git radyoyu aç bir þarký tut
Ya da bir kitap oku mutlaka iyi geliyor
Ya da balkona çýk baðýr baðýrabildiðin kadar
Zehir dýþarý akmadan yürek yýkanmýyor

Ama fazla da üzülme hayat bitiyor bir gün
Ayrýlýktan kaçýlmýyor
Hem çok zor hem de çok kýsa bir macera ömür
Ömür imtihanla geçiyor

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem
Unutamam acý tatlý ne varsa hazinemdir
Acýnýn insana kattýðý deðeri bilirim küsemem
Acýdan geçmeyen þarkýlar biraz eksiktir (2x)

Bir þiirden bir sözden
Bir melodiden bir filmden
Geçirip güzelleþtirmeden can dayanmýyor
Yýldýzlarýn o ýþýklý fýrçasý azýcýk deðmeden
Bu þahane hüzün tablosu tamamlanmýyor

Ama fazla da üzülme hayat bitiyor bir gün
Ayrýlýktan kaçýlmýyor
Hem çok zor hem de çok kýsa bir macera ömür
Ömür imtihanla geçiyor

Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem
Unutamam acý tatlý ne varsa hazinemdir
Acýnýn insana kattýðý deðeri bilirim küsemem
Acýdan geçmeyen þarkýlar biraz eksiktir.....

3.       Jovita
65 posts
 13 Aug 2007 Mon 05:38 pm

Hi Eddie,

Gidemem is another song. I didn't know that one, so I listen to that song on youtube.com, and it's also a very beautiful song. the song I meant was another song, gidiyorum. so've put the lyrics here.
bye


Zaman sadece birazcýk zaman
Geçici bu öfke, bu hýrs, bu intikam
Acýlarýmýz tarih kadar eski
Nefes alýp vermek misali olaðan

Zaman sadece birazcýk zaman
Son bulduðu yerde sevgiler bir tek an
Böyle benzer izler etrafýnda
Alýþkanlýklarýmýz bile sýradan

Gidiyorum bütün aþklar yüreðimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular býraktým bir de yeni baþlangýçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum

Zaman sadece birazcýk zaman
Kýzgýnlýðým yalnýzlýktan korktuðumdan
Bilirsin karanlýktan da ürkerim çocuklar gibi
Iþýklarý hep yakarým bu korkudan

Gidiyorum bütün aþklar yüreðimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular býraktým bir de yeni baþlangýçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum

4.       eddie
0 posts
 13 Aug 2007 Mon 05:45 pm

Thank you ....I will look it up.....If someone will
translate BOTH songs it would be nice....

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented