Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / General/Off-topic

General/Off-topic

Add reply to this discussion
SOLACE - Good comprehension exercise (2)
1.       AlphaF
5677 posts
 01 Apr 2009 Wed 02:47 pm

SOLACE was the only US naval ship, untouched by Japanese pilots in Pearl Harbour. It was a Red Cross hospital ship.

Lead lining covering the walls of the x-ray room of SOLACE now cover the roof of the fountain in Corlulu Ali Pasa Mosque, in Kasimpasa/Istanbul...

It is along story.

 

SUNAY AKIN´ dan

Pearl Harbour´u bilirsiniz herhalde..
Bilmeyenlere de geçen yýllarda filmi öðretti. Japon uçaklarý
Amerikan donanmasýný bir sabah ansýzýn bastýlar ve
tam 96 zýrhlýyý batýrdýlar...

Oysa Hawaii´deki bu limanda, 97 donanma gemisi vardý..

Birine dokunmadýlar. ..

Niye?...

Çünkü o geminin tepeden bakýlýnca bembeyaz görünen güvertesinde
bir kýzýl haç vardý... O hastane gemisi idi... Bombalar ve kamikazelerle
dalan Japon uçaklarý hastane gemisine dokunmadýlar. Çünkü o gemi
orada, öldürmek deðil, yaþatmak için demirliydi.. .

Adi SOLACE...

Türkçesi Teselli... Üzüntü azaltan...

Solace savaþ boyu Amerikalý annelerin üzüntüsünü azalttý.

Tam 25 bin genci ölümden kurtardý, Amerika´ya taþýdý... Ülke limanlarýna her geliþinde, umutla umutsuzluk karmaþasýndaki kafalarý ile anneler iskeleye koþtular...
"Benim oðlum da geldi mi?.."

Savaþ sonrasý hayatlarýný Solace sayesinde kurtaran gençler bir dernek
kurar ve bir madalya yaparlar... Üzerinde Solace´nin kabartmasý olan
bir madalya... Ve bunu gururla takarlar...

Devlet rahatsýz olur...

Ýkinci Dünya Savaþý´ndan böyle savaþ karþýtý bir sonuç çýkar mý?..

Solace gemisini yok etmeye karar verirler...

Gemi sapasaðlam...

Pýrýl pýrýl... Jilet olur mu?..

Savaþ sonrasý yere serilmiþ ekonomi her dolara muhtaç... Uzak bir ülkeye satarlar.. Makyajýný deðiþtirip bambaþka bir amaçla kullanmasý için...

O uzak ülke
Türkiye...

Yok yahu!..

O gemi, ünlü "Ankara"!..

Hastane gemisinden transfer gezi gemisi Ankara...

Vay canýna!..

Türkiye, bugün Amerikalýlar için belki de hac yeri olacak,
Gelibolu´nun Anzaklar´Ã½ çektiði gibi bir turizm anýtýna dönüþecek
Solace´nin kýymetini bilmez..

Þefik Kaptan´la yaptýðý Avrupa seferleri dillere destan olan Ankara
sonunda ihtiyarlar ve jilet yapýlmak üzere hurdacýlara teslim edilir...

1980´li yýllarýn baþýnda Ankara, Ýzmir´de sökülürken, yýllarýn söktüðü
bir eski anýt da Ýstanbul´da dikilmektedir.

HaliÇ Tersanesi´ndeki Çorlulu Ali Paþa Camisi´nin þadýrvaný...

Restorasyon gelir çatýda takýlýr...

Çatýkurþun...

Kýtlýk yýllarý..

Kurþun yok...

Etibank dahi geri çevirir...

"Kurþun yok..."

Þadýrvan çatýsýz kalacak...

Dört bir yana duyururlar.. .

"Kimde kurþun
varsa..."

Aliaða´da Ankara´yý söken hurdacýlardan haber gelir...

"Gelin bizde var,alýn..."

Bre aman...

Gemide kurþun olmaz... Ankara´da niye olsun...

Çaresizler ya... Gider bakarlar...

Gerçekten Ankara´nýn sayýsýz kamaralarýndan biri, tamamen kurþunla kaplý...

Niye?...

Çünkü burasý Solace´nin röntgen odasý...
Radyasyonun dýþarý sýzmamasý lazým...

Þimdi yolunuz Haliç´e düþerse, Çorlulu Ali Pasa þadýrvanýndan bir tas
su içerseniz, ya da yüzünüze iki avuç su atarsanýz serinlemek için,
unutmayýn...

Çatýsýna da bakýn... Orada, ikinci Dünya Harbi´nde, Pearl HarboUr´da
Japonlar´Ã½n batýrmadýðý tek gemiden bugüne kalan son izleri göreceksiniz. ..

 

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
possessive case help me..
srhat: Just as a side note, this additional letter -n- is called ... n". Alth...
Grammar Textbook
qdemir: The e-book version is now $4.99 instead of $9.99 at Amazon.com till th...
TURK-ENG. .THX...
mrdr: Hi, This is more difficult than other sentence. I try to translate. ...
TUR-ENG thank you...
mrdr: Hi,It is very difficult to protect real ... I translated in Go...
Eid
bydand: Iyi Bayramlar.
Türkçem kontrol edebilir misin lütfen?
john250: yardimin ... teşekkur ederim. Hersey anladim
Türkçem kontrol edebilir misın lütfen?
john250: yardımın ... teşekkur ederım
Göre explained
ETurgut1974: Thank you
Göre explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
Göre explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
- mıştı / -dı
: ...
e to t please
mrdr: Haziran sonunda ... ... Orada olacak mısın? Seninle buluşma...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked