Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Poetry and Literature

Turkish Poetry and Literature

Add reply to this discussion
Moderators: libralady, sonunda
yolum o kadar sonsuz by: Zimmygirl
1.       Zimmygirl
25 posts
 28 Sep 2009 Mon 05:00 pm

yüzsüz halk yýðýnlarýnda yüzünü,‎

yüzlerin kalbinde gözlerini arýyorum

tökezleyip, yineden sana aþýk oluyorum

kalbinin dizleri çürümüþ, ama yürümeye devam ediyorum‎

yolum o kadar sonsuz ve ayak izlerini bulamam

kendime `sevgilim, beni terkettin mu´ diye soruyorum

çünkü çiçekler güneþe bakmýyor artýk‎

yýldýzlar kurulmuþ sonbahar yapraklarý gibi cansýzdýr‎

gökyüzün aðaçlarýna asýyorlar

kendime `sevgilim, beni unuttun mu´ diye soruyorum

çünkü umutsuzluðumun gözyaþlarýnda boðuluyorum

ve geniþ acýlar denizinin kýyýný göremem‎

tökezlerken sana aþýk olurken çürümüþüm

yolum o kadar sonsuz ve ayak izlerini bulamam

kendime `sevgilim, artýk sevmiyormusun beni´ diye soruyorum‎

çünkü hava cam gibi sert oldu

ki ümit tabanýnda düþüp kýrýlýyor en sonunda

dilim o kadar kýrýlgan, kalbimin dayandýðýný sözlerim anlayamaz.‎

hala yolu bulamam ve deðiþim rüzgarý ayak izlerini uçurmuþ

Quote:

Rate the poem

 

2.       Bea Blanchi
213 posts
 28 Sep 2009 Mon 06:51 pm

I found it sad, no, not sad, melancholic rather but beautiful.......it was a very good reading exercise for me as a learner.

 

Really nice! Well done! Tebrikler!Edited (9/28/2009) by Bea Blanchi [forgot to mention the melancholy]

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked