Doktor (Doctor)

Çaresiz derdimin sebebi belli // The reason of my helpless trouble is clear
Dermanı yaramda arama doktor // Don´t look for the cure in my wound doctor
Şifa bulmaz gönlüm senin elinden // My heart can´t heal from your hands
Boşuna benimle uğraşma doktor // Don´t struggle with me in vain doctor

Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz // This is love wound, medicine can´t heal
Verdiğin teselli beni avutmaz // Your consolation can´t comfort me
Dermanı yardadır sende bulunmaz // The cure is in my beloved, you don´t have it
Boşuna benimle uğraşma doktor // Don´t struggle with me in vain doctor

Dokunma, dokunma... // Don´t touch, don´t touch
Benim Gönül Yarama // My heart wound
Dokunma Doktor... // Don´t touch doctor

Bedenimde değil kalbimde derdim// My sickness is in my heart, not on my body
Tek alışkanlığım bir zalim sevdim// The only my habit which i loved a cruel person 
Sen çekil yanımdan sevdiğim gelsin// Step back away, let my love to come to me
Boşuna zamanı tüketme doktor // do not spend the time Doctor

 

http://www.youtube.com/watch?v=dBbSlm4uCeA