Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Language

Language

Add reply to this discussion
Geometry
1.       tunci
7149 posts
 13 Jan 2013 Sun 03:07 am

 

 

In the Geometry book that was written by Mustafa Kemal Ataturk, he suggested some geometry terms and explained the basic geometry issues in his book. Some of terms in  his book are ;

 

 Osmanlıcası                     Atatürk’ün önerdiği

In old Language         The Geometry Terms named by Atatürk

 

Bu’ud - -->                      boyut

mekan - ->                    uzay

satıh - --->                     yüzey

kutur ---->                     çap

nısf-ı kutur ---->             yarıçap

kavis   --->                    yay

muhit-i daire --->          çember

mümâs  -------->            teğet

zâviye ------>                     açı

re’sen mütekabil zâviyeler - --->    ters açılar

zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan - ---> iç ters açılar

kaaide ---->                  taban

ufkî ------->                   yatay

şâkulî ----->                  düşey

amûd ---->                    dikey

zâviyetân-ı mütevâfıkatân ----> yöndeş açılar

va’zîyet - --->              konum

mustatîl ----->              dikdörtgen

muhammes ----->        beşgen

müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ - ----> eşkenar üçgen

müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn -----> ikizkenar üçgen

şibh-i münharif ------>   yamuk

mecmû - ------ >           toplam

nisbet -------- >               oran

tenasüb ----------->            orantı

mesâha-i sathiyye ----------> alan

müştak ------------->           türev

müsavi ------------->            eşit

mahrut - ---------->             koni

faraziye ----------->             varsayı

hat ---------------->             çizgi

mukavves --------->             eğri

seviye ------------->            düzey

muvazi ------------>            paralel-koşut

menşur ----------->             pürüzma

hattı mail --------->             eğik

veter -------------->             kiriş

re’s - köşe

zaviyei hadde ------>           dar açı

hattı munassıf ------>          açıortay

muhit ---------------->         çevre  

kaim zaviyeli müselles ---->  dikey üçgen

tamamlıyan zaviye -------->  tümey açı

murabba ------------->          kare

umumi totale --------->         ökül küre - yüre

 

 

===================================

 

 

 

 

 Edited (1/13/2013) by tunci

Moha-ios and nifrtity liked this message
2.       nifrtity
1806 posts
 13 Jan 2013 Sun 04:55 am

 

Quoting tunci

 

 

In the Geometry book that was written by Mustafa Kemal Ataturk, he suggested some geometry terms and explained the basic geometry issues in his book. Some of terms in  his book are ;

 

 Osmanlıcası                     Atatürk’ün önerdiği

In old Language         The Geometry Terms named by Atatürk

 

Bu’ud - -->                      boyut

mekan - ->                    uzay

satıh - --->                     yüzey

kutur ---->                     çap

nısf-ı kutur ---->             yarıçap

kavis   --->                    yay

muhit-i daire --->          çember

mümâs  -------->            teğet

zâviye ------>                     açı

re’sen mütekabil zâviyeler - --->    ters açılar

zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan - ---> iç ters açılar

kaaide ---->                  taban

ufkî ------->                   yatay

şâkulî ----->                  düşey

amûd ---->                    dikey

zâviyetân-ı mütevâfıkatân ----> yöndeş açılar

va’zîyet - --->              konum

mustatîl ----->              dikdörtgen

muhammes ----->        beşgen

müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ - ----> eşkenar üçgen

müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn -----> ikizkenar üçgen

şibh-i münharif ------>   yamuk

mecmû - ------ >           toplam

nisbet -------- >               oran

tenasüb ----------->            orantı

mesâha-i sathiyye ----------> alan

müştak ------------->           türev

müsavi ------------->            eşit

mahrut - ---------->             koni

faraziye ----------->             varsayı

hat ---------------->             çizgi

mukavves --------->             eğri

seviye ------------->            düzey

muvazi ------------>            paralel-koşut

menşur ----------->             pürüzma

hattı mail --------->             eğik

veter -------------->             kiriş

re’s - köşe

zaviyei hadde ------>           dar açı

hattı munassıf ------>          açıortay

muhit ---------------->         çevre  

kaim zaviyeli müselles ---->  dikey üçgen

tamamlıyan zaviye -------->  tümey açı

murabba ------------->          kare

umumi totale --------->         ökül küre - yüre

 

 

===================================

 

 

 

 

 

Old Language is very near from Arabic

All this words are are like arabic ,the only difference in pronounce in letter (V)

In Arabic we haven´t the letter (v)

3.       ikicihan
1127 posts
 13 Jan 2013 Sun 08:08 am

Araştırmacılar için kitabın tamamı buradan veya buradan indirilebilir.

Kitap osmanlı türkçesi ve fransızca ders kitaplarındaki terimlerin türkçeleştirme denemesidir. Birkaç kelime hariç çoğu aynı haliyle günümüze kadar gelmiştir.

Güneş dil teorisinin ilk izleri burada görülür. Mesela bugün prizma olarak kullandığımız kelimeye kitapta pürüzma denmiştir. Türkçede çok pürüzlü gibi birşey hatırlatan kelime aslında fransızca prisme kelimesinden gelmektedir.

Örnek verirken Atatürk o günlerde misal kelimesini kullanmaktadır. Daha sonra dilde sadeleştirme çalışmalarıyla arapça olan misal kelimesi terkedilmeye çalışılmış yerine ermenice orinag kelimesinden gelen örnek kelimesi yerleştirilmiştir.

tunci liked this message
4.       Abla
3647 posts
 13 Jan 2013 Sun 05:27 pm

Quote: tunci

Bu’ud - -->                      boyut dimension

mekan - ->                    uzay space

satıh - --->                     yüzey plane

kutur ---->                     çap diameter

nısf-ı kutur ---->             yarıçap radius

kavis   --->                    yay arc

muhit-i daire --->          çember circle

mümâs  -------->            teğet tangent

zâviye ------>                     açı angle

re’sen mütekabil zâviyeler - --->    ters açılar opposite angles

zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan - ---> iç ters açılar opposite interior angles

kaaide ---->                  taban base line

ufkî ------->                   yatay horizontal

şâkulî ----->                  düşey vertical

amûd ---->                    dikey orthogonal

zâviyetân-ı mütevâfıkatân ----> yöndeş açılar corresponging angles

va’zîyet - --->              konum position

mustatîl ----->              dikdörtgen rectangle

muhammes ----->        beşgen pentagon

müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ - ----> eşkenar üçgen equilateral triangle

müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn -----> ikizkenar üçgen isosceles triangle

şibh-i münharif ------>   yamuk trapezoid

mecmû - ------ >           toplam sum

nisbet -------- >               oran ratio

tenasüb ----------->            orantı proportion

mesâha-i sathiyye ----------> alan area

müştak ------------->           türev derivative

müsavi ------------->            eşit congruent

mahrut - ---------->             koni cone

faraziye ----------->             varsayı conjecture

hat ---------------->             çizgi line

mukavves --------->             eğri catenary

seviye ------------->            düzey plane

muvazi ------------>            paralel-koşut parallel

menşur ----------->             pürüzma prism

hattı mail --------->             eğik oblique

veter -------------->             kiriş chord

re’s - köşe vertex

zaviyei hadde ------>           dar açı acute angle

hattı munassıf ------>          açıortay bisector

muhit ---------------->         çevre circumference

kaim zaviyeli müselles ---->  dikey üçgen right-angled triangle

tamamlıyan zaviye -------->  tümey açı explementary angle

murabba ------------->          kare square

umumi totale --------->         ökül küre - yüre sphere

 

A good chance to learn them in English also.

 Edited (1/13/2013) by Abla

nifrtity, nemanjasrb, tunci and elenagabriela liked this message
5.       elenagabriela
2040 posts
 13 Jan 2013 Sun 05:31 pm

but what is a yüre sphere...

6.       Abla
3647 posts
 13 Jan 2013 Sun 05:36 pm

A useful site for us who like school. Includes national secondary school tests on Turkish language, social sciences and mathematics. Excellent multiple-choice questions for practicing, the correct answers are on the last page.

 

                            http://www.sinavonline.net/oks/default.asp

7.       Abla
3647 posts
 13 Jan 2013 Sun 05:37 pm

Quote: elenagabriela

but what is a yüre sphere...

Oppps. Slip of the mouse.

elenagabriela liked this message
8.       tunci
7149 posts
 13 Jan 2013 Sun 06:13 pm

 

Quoting nifrtity

 

Old Language is very near from Arabic

All this words are are like arabic ,the only difference in pronounce in letter (V)

In Arabic we haven´t the letter (v)

 

Yes, tecnically you dont have letter "v" but you have -->"و" [waaw]

and we read it as ´vav" ,since we don´t have "w" , however, when we read it, it sounds like "waw"  "و"  

 zâviye  --->  زاوية  = açı --> angle

nifrtity liked this message
Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
E-T: It´s one of the things on my bu...
denizli: hmmm I ... think there are suffixes ... nor ... But I know wha...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
TLC servers hacked, all user emails & pass...
alerque: This sites entire user database seems to have been hacked, I´m ...
T-E
og2009: ...
Individually Tailored Private Turkish Less...
sumrutemur: Do you want to learn Turkish? Do you want to improve your speaking, wr...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked