Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
397 posts
 24 Apr 2015 Fri 09:29 pm

1915 Ermeni olayları ile ilgili yeterli somut bilgi Osmanlı arşivlerinde vardır.


Türklerin tarihinde soykırım gibi bir kavram ve kültür yoktur.


Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni Osmanlı vatandaşları,  devlet yönetiminde bakan, üst yönetim görevlisi, doktor, başhekim, edebiyatçı, sanatçı, müzisyen, mühendis, ordu komutanı, subay gibi üst görevlerde yer alırlardı.


Bu gün dünyada gelişmiş ülkeler de ( ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa, Belçika vb.)  çok etnik kökenli, çok dilli, çok kültürel altyapılı milletler topluluklarından oluşuyor.


Bu gibi tarihsel konuları açıklığa kavuştırmak için, konuların üniversitelerde, bilimsel platformlarda ele alınması, araştırılması, incelenmesi, değerlendirilmesi ve varılacak sonucun diplomatik bir dille dünya kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir.


 Edited (4/24/2015) by og2009
Edited (4/25/2015) by og2009
Edited (4/25/2015) by og2009
Edited (4/25/2015) by og2009
Edited (4/25/2015) by og2009
Edited (4/26/2015) by og2009
Edited (4/26/2015) by og2009
Edited (4/26/2015) by og2009
Edited (4/26/2015) by og2009
Edited (4/30/2015) by og2009
Edited (4/30/2015) by og2009
Edited (5/1/2015) by og2009
Edited (5/1/2015) by og2009

ozangurbuz liked this message
Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
Leo S: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Leo S: It´s one of the things on my bucket list.
E-T: They are in it for the money, and not...
Leo S: They are in it for the money,not for altruistic ... they main ...
E-T: I don´t think they know all the fact...
Leo S: I ... think they know all the facts of the case and during the course ...
E-T: You have to consider the effect it wi...
Leo S: You have to consider the effect it will have on your loved ones
muhtemelen olasılıkla belki galiba herha...
mrdr: ... and ... are similiar the meaning is ... You can use them ....
To have your
denizli: Thankyou!
T-E: rahmet vs minnetle anyioruz
gokuyum: Maybe it can be translated as "We remember him with mercy and ...
10 Kasım
og2009: I think scientific criticism is useful for people.
E-T I am more of a listner than talker
Leo S: harp00n, you used "kendi ... but could we have used "kendim hakkÄ...
Turkish spelling and pronunciation guide
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: Now with audio.
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented