Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
399 posts
 18 Feb 2016 Thu 09:37 am

 

 

ÇEV襤RMENL襤K (TERCÜMANLIK) ÜZER襤NE

Çeviri sanat覺 (tercüme) çok zor bir içiliktir.

En az on be y覺l mesleki bilgi ve deneyim, üst düzeyde entelektüel donan覺m (güçlü bir dil bilgisiyle genel anlamda fen bilimleri ve sosyal bilimlere yak覺n ilgi) ister.

Üstelik çevrilen dillere ait ulusal ve toplumsal kültürlere de sahip olunmay覺 gerektirir.

Bugün dünyada 204 devlet ve aktif olarak 2 700 ulusal (ve etnik) dil vard覺r.

Türkçede öz Türkçe, Dou ve Bat覺 kökenli 122.423 sözcük varl覺覺 bulunmaktad覺r.Bu sözcük varl覺覺, Türkçeye yerlemi olan Dou ve Bat覺 kökenli sözler, bilim ve sanat terimleri, kii adlar覺, deyim ve atasözleri ile birlikte yakla覺k 600.000 ‘in üzerinde sözcük varl覺覺na ulamaktad覺r.

Öte yandan 襤ngilizce dili yabanc覺 dillerden en çok sözcük alan uluslararas覺 bir iletiim dilidir ve “The Oxford English Dictionary” e göre 襤ngilizcedeki sözcük varl覺覺 yakla覺k 700 000 dir.

Bir dilde bulunan, ama dier bir dilde bulunmayan kelime, terim, deyim, halk deyii ve kavram iki ayr覺 kültür aras覺nda nas覺l çevrilir?

Her gün Bat覺 ve Dou dilleriyle yay覺mlanan binlerce bas覺n haberi, makale, deneme, demeç, aç覺klama, yorum, eletiri, mesaj, bildiri, bülten, bilimsel kitap, roman, öykü ve iir dier dünya dillerine çevrilmektedir.

Dorusu, çevirmenler müstesna insanlard覺r.

 

 Edited (2/20/2016) by og2009

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
T-E
og2009: Bilindii gibi; bu ... yaayan ... insanlar; farkl覺 ve deiik...
E-T: You have to consider the effect it wi...
tunci: I think ... ... or ... kiilere ... would be more relevant w...
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
og2009: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Abla: My Try: ... önce yapmak istediim eylerin ... bir ey.
E-T: They are in it for the money, and not...
Abla: My Try: Para ... ... ... deil. Esas sebepleri bu.
E-T: I don織t think they know all the fact...
Abla: Durumun ... ... ... ... ve toplant覺 ... ... olacak kimbilir.
muhtemelen olas覺l覺kla belki galiba herha...
mrdr: ... and ... are similiar the meaning is ... You can use them ....
To have your
denizli: Thankyou!
T-E: rahmet vs minnetle anyioruz
gokuyum: Maybe it can be translated as "We remember him with mercy and ...
10 Kas覺m
og2009: I think scientific criticism is useful for people.
E-T I am more of a listner than talker
Leo S: harp00n, you used "kendi ... but could we have used "kendim hakk...
Turkish spelling and pronunciation guide
qdemir: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented