Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
399 posts
 28 Nov 2016 Mon 03:30 pm

 

 

EVREN, 襤NSAN, ÖFKE, SAVA VE BARI

襤nsan, doas覺 gerei  çok yönlü ve karma覺k bir varl覺kt覺r. Baka bir ifadeyle, insan; küçük bir dünyad覺r, küçük bir evrendir. Ayn覺 zamanda insan, dünya kadar, evren kadar  deerli bir varl覺kt覺r. Bu nedenle, bilim dünyas覺nda insan; “Microcosmos” olarak  tan覺mlan覺r, yani “küçük evren.

襤nsan, “doas覺 gerei çok yönlü ve karma覺k küçük br evrendir” dedik.

Bu sentezden yola ç覺karak, insan覺n duygu ve düüncelerinden kaynaklanan öfke nedir?

襤nsan, neden öfkelenir?

imdi unlar覺 da soral覺m:

襤nsanlar, tarihsel süreçte,  bir ülke, bir devlet kurduklar覺nda, sürekli olarak, neden savam覺lard覺r?

Amaç nedir? Belki mücadele, evet mücadele ama, neyin mücadelesi, ne uruna?

Bilim insanlar覺n覺n yapt覺klar覺 arat覺rma sonuçlar覺na göre, bütün bunlar覺n biyolojik, fiziksel ve kimyasal kaynaklar覺 ve nedenleri vard覺r.

Bütün bunlara, ekonomik, kültürel, corafi ve sosyolojik nedenleri de eklersek…

Bir de genetik nedenleri…

Bununla birlikte, dünya hayat覺nda, hatas覺z kul olmuyor. Bat覺’da bu sözün kar覺l覺覺 “nobody’s perfect.”

襤nsanlar neden hata ya da yanl覺l覺k yaparlar?

襤lim ve Irfan noksanl覺覺ndan m覺?

Ahlaki ve vicdani deerler noksanl覺覺 m覺?

Hatada 覺srar etmek, a覺r覺 ihmal göstermek vb. nedenler bir ölçüde hogörü ile geçitirilebilir…

Fakat en dramatik ve trajik hata ya da yanl覺l覺k “kötü niyet”tir… Kötü niyet, çok deerli bir varl覺k olan insana hiç yak覺mayan bir özellik…

Günümüz dünyas覺nda bu tespitlerin 覺覺覺 alt覺nda neler yaanmaktad覺r?

Bu konudaki somut örnekler, dünya bas覺n覺nda yer alan sayfalarda her gün aç覺kça görülmektedir.

Bu olumsuzluklar, evrenin bilinmeyen boluunda yaln覺zca bu yalanm覺 dünyaya m覺 özgüdür?

Baka dünyalar?

imdi ABD, Çin ve Rusya gibi baz覺 gelimi ülkeler, uzay boluunda, Mars gibi gezegenlerde koloniler kurmaya balad覺lar…

Y覺ld覺z savalar覺 projesi mi yürürlüe konuluyor?

Öfke, iddet ve sava覺 evrene mi bulat覺racaklar?

Ya sonras覺?

Ö.G.

 Edited (11/28/2016) by og2009

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
T-E
og2009: ... BALICA TAR襤HSEL SORUN ve ... Bil...
E-T: You have to consider the effect it wi...
tunci: I think ... ... or ... kiilere ... would be more relevant w...
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
og2009: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Abla: My Try: ... önce yapmak istediim eylerin ... bir ey.
E-T: They are in it for the money, and not...
Abla: My Try: Para ... ... ... deil. Esas sebepleri bu.
E-T: I don織t think they know all the fact...
Abla: Durumun ... ... ... ... ve toplant覺 ... ... olacak kimbilir.
muhtemelen olas覺l覺kla belki galiba herha...
mrdr: ... and ... are similiar the meaning is ... You can use them ....
To have your
denizli: Thankyou!
T-E: rahmet vs minnetle anyioruz
gokuyum: Maybe it can be translated as "We remember him with mercy and ...
10 Kas覺m
og2009: I think scientific criticism is useful for people.
E-T I am more of a listner than talker
Leo S: harp00n, you used "kendi ... but could we have used "kendim hakk...
Turkish spelling and pronunciation guide
qdemir: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked
Berk

Story by erdinc