Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
409 posts
 28 Feb 2017 Tue 09:22 pm

How can we translate this academic text from Turkish Language into English Language.

Thank you for your close interest.

*

“DÜNYA ÜLKELER襤NDE  KÜLTÜR VE  E襤T襤M ”

“Birlemi Milletler Tekilat覺, The Economist ve baz覺 bilimsel kurulular taraf覺ndan yay覺mlanan arat覺rma raporlar覺 sonuçlar覺 göstermektedir ki : bugün dünya insanl覺覺n覺n ortalama kültür ve insani gelimilik (human development index)  düzeyi  çok  düüktür. Toplum bilimcilerine göre : dünyada medeniyet (?)  tektir:  fakat gelimi ülkeler ile gelimekte olan ülkeler aras覺ndaki kültürel farklar (!) giderek aç覺lmaktad覺r. Bu yüzden; insanlar aras覺nda anlay覺, sevgi, sayg覺 ve güven ortam覺 - arzu edilse de- tam olarak salanamamaktad覺r.

Bu olumsuzluun giderilmesi; ancak ülkelerdeki eitim sistemlerinin  günün koullar覺na göre yeniden yap覺land覺r覺lmas覺 ile mümkündür - bu, toplumda amaçlanan entelektüel kültürün ve dünya bar覺覺n覺n temelidir.

Örnein, dünya üniversiteleri yaln覺zca mesleki kültür verirler - dünya üniversiteleri entelektüel kültür vermezler.

Bilindii gibi: bir insan覺n entelektüel kültür ve anlay覺 düzeyine  ulaabilmesi için, öncelikle  genel anlamda :  “tarih”, “evrensel hukuk”, “etik”, "fen bilimleri", “felsefe”, “sosyoloji”, “mant覺k”, “psikoloji”, “siyaset bilimi”, “sanat” ve “edebiyat” gibi alanlarda yeterli bilgi sahibi olmas覺 gerekir. Çünkü; ülkeler ve toplumlararas覺 entelektüel kültür ve anlay覺,  bar覺 ve mutluluk dolu bir dünyan覺n ön koulu olarak kabul edilir.

Bu balamda, ülkelerdeki yönetici kadrolar覺 da olanaklar ölçüsünde ehliyet ve liyakat sahibi entelektüel kimselerden seçilmelidir.

Sonuç olarak ;  çocuklar覺n : öncelikle aile içinde ve ilköretim okullar覺nda genel anlamda etik, güzel ahlak, gelenek, görenek, görgü kurallar覺, hukuk, bilim, ulusal ve evrensel deerler konular覺nda  uygulamal覺 olarak eitilmesi büyük ve hayati önem ta覺maktad覺r.

Bütün bunlar覺n, Birlemi Milletler Tekilat覺 ve dünyada mevcut 204 ülkenin etkin katk覺s覺yla salanamamas覺 halinde yeryüzünün gelecek yüzy覺llarda alaca覺 ekli bir düünün…”

*   

 Edited (3/1/2017) by og2009
Edited (3/1/2017) by og2009
Edited (3/1/2017) by og2009
Edited (3/1/2017) by og2009
Edited (3/1/2017) by og2009
Edited (3/2/2017) by og2009

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked