Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
409 posts
 06 May 2017 Sat 02:38 pm

DÜNYA VE 襤NSAN

Bu dünyada en deerli ve güzel varl覺k “insan”d覺r. Ama bununla birlikte : derler ki : “bu dünyada en tehlikeli ve ac覺mas覺z canl覺 da insand覺r : “  dünya tarihinin bir bak覺ma “savalar tarihi” olarak an覺lmas覺,  bilimsel ve teknolojik gelimeye kar覺n kültürsüzlüün giderek artmas覺, manevi duygu ve düüncelerin maddiyatç覺l覺k kar覺s覺nda olumsuz etkilenmesi, sevgi sayg覺 anlay覺 ve güvenin azalmas覺, doaya ve hayvanlara sürekli bir ekilde eziyetler yap覺lmas覺 ve günümüzdeki dünya  olaylar覺nda çeitli ac覺lar yaanmas覺 bu görüü bir ölçüde dorulayan yeterli somut kan覺t ve argüman deil midir?

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented