Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Translation

Turkish Translation

Add reply to this discussion
T-E
1.       og2009
399 posts
 27 Oct 2017 Fri 10:24 pm

21. YÜZYIL  DÜNYA SORUNLARI

Dünya gündeminde yer alan ve uluslararas覺 bas覺nda konu olan bal覺ca sorunlar unlard覺r:

Küresel 覺s覺nma,

Nükleer tehdit,

Uzay arat覺rmalar覺 ve dünya d覺覺 balant覺lar,

Bölgesel iç savalar,

Gelir da覺l覺m覺nda bozukluk, 

Yoksulluk ve isizlik,

Terörizm,

Yolsuzluk,

襤nsan haklar覺 ihlalleri,

Eitimsizlik ve cehalet,

Kültürler aras覺 çat覺ma ve karmaa,

Küresel souk ve ekonomik sava,

Dou Bloku ülkelerden Bat覺 Bloku ülkelerine göçler ve mülteci ak覺mlar覺,

襤nsani gelimilikte düü,

Ahlaki çöküntü,

Dünya denizlerinin kirletilmesi,

Dünya tar覺m arazilerinin, ormanlar覺n覺n, göl ve akarsular覺n覺n  azalt覺lmas覺 ve kurutulmas覺,

Dünya tar覺m sektöründe genetii deitirilmi organizmalar ile kimyasallar  kullan覺lmas覺 ve sektörün ranta dönütürülmesi,

Dünyan覺n bilinçli olarak uçaklardan püskürtülen chemtrails (kimyasal spreyleme) ile kirletilmesi,

A覺r覺 silahlanma yar覺覺,

H覺zl覺 nüfus art覺覺,

Entelektüel kültürün yok oluu,

Manevi ve evrensel deerlerin yayg覺nlaamamas覺,

Toplumlarda materyalizmin yükselii, Çarp覺k ehirleme,

Doan覺n kirletilmesi  

vb.

Dünya kamuoyunda ve bilimsel platformlarda eletiri ve tart覺ma konusu haline gelen söz konusu sorunlar  “problem” deildir.

Bu sorunlar, uluslararas覺 bas覺nda : dünya ülkeleri ve özellikle baz覺 gelimi ülke yönetimlerindeki “problem”in sonucu olarak deerlendirilmektedir.

Bakal覺m 22.yüzy覺lda hangi sorunlar çözümlenecek ve ne gibi yeni sorunlar da dünya gündeminde yer bulacakt覺r?

Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
T-E
og2009: ... BALICA TAR襤HSEL SORUN ve ... Bil...
E-T: You have to consider the effect it wi...
tunci: I think ... ... or ... kiilere ... would be more relevant w...
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
og2009: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Abla: My Try: ... önce yapmak istediim eylerin ... bir ey.
E-T: They are in it for the money, and not...
Abla: My Try: Para ... ... ... deil. Esas sebepleri bu.
E-T: I don織t think they know all the fact...
Abla: Durumun ... ... ... ... ve toplant覺 ... ... olacak kimbilir.
muhtemelen olas覺l覺kla belki galiba herha...
mrdr: ... and ... are similiar the meaning is ... You can use them ....
To have your
denizli: Thankyou!
T-E: rahmet vs minnetle anyioruz
gokuyum: Maybe it can be translated as "We remember him with mercy and ...
10 Kas覺m
og2009: I think scientific criticism is useful for people.
E-T I am more of a listner than talker
Leo S: harp00n, you used "kendi ... but could we have used "kendim hakk...
Turkish spelling and pronunciation guide
qdemir: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented