Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Turkish Class Forums / Turkish Poetry and Literature

Turkish Poetry and Literature

Add reply to this discussion
Moderators: libralady, sonunda
Ahmet Selçuk İlkan
(20 Messages in 2 pages - View all)
[1] 2
1.       SuiGeneris
3922 posts
 11 Aug 2006 Fri 11:30 am

Bir Başka İstanbul (An Another İstanbul)

Oturdum başka bir İstanbul düşÃ¼ndüm
i sat down, another istanbul, i thought
Daha çok sen olan daha bir seninle
more you inside, more with you
Yeşili daha yeşil, mavisi daha mavi
its green is more green, its blue is more blue
O, herşeyi daha güzel yapan ellerinle
that, with your hands makes everything more beautiful

Sildim bütün yıldızları gökyüzünden
erased all the stars from sky
Yerine gözlerini koydum, gözlerini
instead your eyes, i put, your eyes
Serdim saçlarını üstüne İstanbul'un
spread your hair over Istanbul
Dudaklarının rengine boyadım heryerini
painted everywhere to the color of your lips

Şimdi İstanbul aydınlık, öyle pırıl pırıl
now istanbul is bright, that shining
Estirdiğim senin kokundur denizlerden
your smell, i made blow from seas
Senin güzelliğinle süsledim bahçeleri
with your beauty i decorated gardens

Seni İstanbul yaptım, İstanbul'u sen
i made you istanbul, istanbul you
Her sokağına şiirini yazdım satır satır
in every street i wrote your poem line by line
Şimdi bütün semtleri bu şehrin seni anlatır..
now, all the parts of this city tells about you

2.       SuiGeneris
3922 posts
 14 Aug 2006 Mon 12:52 am

Gözlerin Kal Diyor
Your Eyes Say Stay

Bu nasıl ayrılık bu nasıl veda
what farewell is this, what goodbye
Gözlerin kal diyor dudakların git
your eyes saying stay, your lips saying go
Bakışın anahtar gözlerin kilit
your look key, your eyes lock
Ellerin aç diyor dudakların git
your hands say open, your lips say go

Ayrılık dönüşÃ¼ olmayan nehir
Seperation is river with no turn back
Yalnızlık yıkılmış bomboş bir şehir
Loneliness is a ruined deserted city
Kaç sevda kül oldu böyle kimbilir
who knows how many love turned to ash like that
Gözyaşın kal diyor dudakların git.
your tears say stay, your lips go

Gidersem bir daha dönmeyeceğim
If i go, wont turn back
Kalırsam kalbime yenileceğim
If i stay, will be beaten to my heart
Çözemedim seni delireceğim
I couldnt understand you, will go mad
Gözlerin kal diyor dudakların git
your eyes say stay, your lips say go

Duvardan insin mi resimlerimiz
our pictures are taken over walls?
Yabancı olsun mu isimlerimiz
our names become strangers?
Ya o deli dolu gecelerimiz
how about our crazy nights?
Anılar kal diyor dudakların git
memories say stay, your lips say go

Bu romanda biter belki birazdan
this novel, too, maybe ends soon
Ne aşklar yıkıldı gururdan nazdan
what loves ruined from pride and coyness
Ağlıyor besteler yine hicazdan
Again melodies cry from the Hejaz
Şarkılar kal diyor dudakların git
Songs say stay, your lips say go

3.       susie k
1330 posts
 14 Aug 2006 Mon 01:39 am

How romantic! I bet that there are a lot of broken hearts out there that can relate to that.

4.       duskahvesi
858 posts
 14 Aug 2006 Mon 01:53 am

he is knows as "the poet of the brokens"

5.       slavica
814 posts
 14 Aug 2006 Mon 02:39 am

Sui, your translations are very good and emotional, and your choice of poets and poetry is excellent

I suggest you to add your translations to our Turkish Poetry Pages.

And thanks for introducing us with those wonderful verses.

This is for you

6.       bliss
900 posts
 16 Aug 2006 Wed 01:43 pm

Great job, Sui!
I am waiting for translations. Please check my posts with poems waiting for translation .
This is for you for the beautiful poems.

7.       SuiGeneris
3922 posts
 15 Sep 2006 Fri 01:11 am

another good poem from Ahmet Selcuk İlkan...

ARARIM SENİ (I LOOK FOR YOU)

Akşam erken çöker yalnızlığıma
Evening comes soon to my loneliness
Sokak sokak gezer ararım seni
i walk around streets, look for you
Hasretin gönlümün yangınlarında
yearning for you in the flames of my heart
Alev alev yanar ararım seni
i burn like flames and flames, look for you

Gözyaşlarım kurur yanaklarımda
Tears get dry on my cheeks
Hüzünlü bir ıslık dudaklarımda
A melancholic whistle on my lips
Sigaram sabahlar parmaklarımda
my cigarattes reachs to mornings in my fingers
Nefes nefes çeker ararım seni
i inhale breath by breath, look for you

Gölgen düşer sanki hep yollarıma
as your shadow appears on my path
Adım adım yürür izlerim seni
walk step by step, follow you..
Bir çılgın özleyiş girer kanıma
A wild longing goes into my blood
Yudum yudum içer ararım seni...
i drink sip by sip, look for you

8.       SuiGeneris
3922 posts
 25 Sep 2006 Mon 01:30 am

Another strong words by Ahmet Selcuk İlkan

USANMADAN SEVECEĞİZ BİRBİRİMİZİ
Will Love Eacohter Without Tiredness

Hayır! Bu sana son şiirim olmayacak
No! This wont be my last poem to you
Ne de son şarkım... Asla!
Nor my last son... Never!
Yazacağım hergün yeniden
will write everyday, again
Hergün bir öncekinden fazla...
Everyday more than the previous one

Bir gün seni anlatacağım
One day i will tell about you
Bir gün aşkını...
One day your love...
Belki sonuncu şiirimde bulacağım
Maybe will find in my last poem
En sıcak bakışını! ...
your warmest look!...

Sonra kendimden bahsedeceğim
Later i will tell about me
Mısralarda titreyeceğim ılık ılık.
i will tremble in verses warmly
'Bu şarkı var ya!' diyeceğim
'This song!' i will say
Anlayacaksın ve güleceksin ışık ışık...
You will understand and laugh lightly

Z' ye gelmeyeceğim hiç
will never come to 'Z'
Hep A' larda demirleyeceğim
will always anchor on 'A'
Sen özlemler açacaksın sabırsızlığında
you will spread yearnings in your impatience
Bense fırtınalarda serinleyeceğim!
But me will get calm in storms!

Ve böyle sürüp gidecek aşkımız usanmadan
and our love will go on without getting tired
Usanmadan seveceğiz birbirimizi
will love eachother without getting tired
Sen bana, ben sana doymadan
with your cant get enough me, and mine you
Ancak ölüm yenebilecek ikimizi.
Death, hardly, could beat us


9.       slavica
814 posts
 28 Sep 2006 Thu 04:50 pm


Tebrikler, Sui10.       mara
145 posts
 29 Sep 2006 Fri 04:04 pm

Sui, this last poems are so great .. thank's alot for this translations... it's great to read them both in turkish and in english.. BUTTTT .. could u also translate this one ? someone told me about it and now i am very curious

BEN AŞKI ÖLÃœMSÃœZ BİLENLERDENİM

İstemem sevgili yüzüme gülme
Eğer ki sonunda ağlatacaksan
İstemem sevgilim ümitler verme
Sonunda dünyamı karartacaksan

Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim
Bir ömür boyunca sevenlerdenim
Ellerin ellerime değmesin derim
Eğer ki sonunda bırakacaksan

Gönüle vurulmaz asla bir kilit
Seveni öldürür kırılan bir ümit
Sevgilim yanıma yaklaşmadan git
Eğer ki sonunda ayrılacaksan


plsssssssssss

(20 Messages in 2 pages - View all)
[1] 2
Add reply to this discussion
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented