Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

  Beginner 2, section 3   >>   Present Continuous Tense   >>   Sentence Building Exercises

Sentence Building Exercises

Construct sentences using the present continuous tense using the words in brackets

Example:  (parkta oynamak futbol) (they...)

Answer:  Onlar parkta futbol oynuyor

 

1.       (akþamlarý, ev ödevi yapmak) Ben

2.       (sýk sýk, plaja, hafta sonlarý, gitmek)  Siz

3.       (gitmek, her gün, iþe) Babam

4.       (yarýn, gitmek, istemek, pazara)  Ben

5.       (bahçede, oturmak)  Biz

6.       (türkçe öðrenmek) Siz 

7.       (elma yemek)  O

8.       (bu hafta, almak, araba) Onlar

9.       (Türkiye, sevmek) Herkes

10.   (gazete, okumak), Kemal

 

Form Negative Present Continuous sentences by using the correct form of the verbs in brackets

 

1.       Ben gelecek hafta Istanbul’a ....... (gitmek)

2.       Arabayý annem ..... (sürmek)

3.       Bugün çok soðuk, biz diþari .....(çýkmak)

4.       Ben ..... (evlenmek)

5.       O beni ....... (dinlemek)

6.       Onlar futbol ...... (oynamak) çünkü ...... (sevmek)

7.       Bugün ben televizyon ........ (izlemek) çünkü çok meþgulüm

8.       Bu çok komik, neden siz ........ (gülmek)?

9.       Kizkardeþim örümceklerden ........ (korkmak)

10.   Siz hiç bir þey ... (yapmak)

Positive Questions in the Present Continuous – turn each sentence into a question sentence being careful to remember consonant changes. Make sure you use the question form of the present continuous tense.

1.       Bugün erken kalkýyorum

2.       Yarýn plaja gidiyor

3.       Akþam yemeði için, köfte yiyoruz

4.       Türkiye’de her yýl çok yaðmur yaðýyor

5.       Annem babamla konuþuyor

The sentences below are answers to questions.  Form a question for each answer

1.       Hayýr köpekleri sevmiyorum

2.       Hayýr bu yaz tatil yapmýyorum

3.       Evet artýk Türkiye’de oturuyorum

4.       Evet her gün yüzüyorum

5.       Hayýr plaja her gün gitmiyorum


Homework assignment created by catwoman (1/20/2009)


View group
View lessonTurkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
Grammar
scalpel - -: You say it can mean different things in different contexts, bu...
E to T
tunci: Yes, kind of .. You can say that sentence in a ... simple w...
Turkik fil
natiypuspi: ... the video there is a movie. Could you tell me where can I find it?...
Free vocabulary e-book for Turkish teacher...
qdemir: You can download my vocabulary e-book ... Vocabulary ... at ... and ot...
simple e to t lutfen
john250: yardimin ... teşekkur ederim qdemir
T-E
og2009: GÜL ... Gül ... girmek ... ... ... ... gül ... gire...
Help,çıkarırcasına!!
scalpel - -: we use this idiom, acısını ... (pain + take out), when we t...
Merhaba!!
turkcekolay: ...
Help,çıkarırcasına!!
Blue Wizard: bazen beni ... ... sonra acısını ... ... can someone translate and...
Suddenly in turkish
ETurgut1974: ... ederim
Merhaba!!
qdemir: I cannot upset/hurt my love.
T-E
og2009: CEHALET Dünya tarihine ... belli bir bilim ve ... ... ... ... so...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked
Pronouns 1

Turkish lesson by admin
Level: beginner
Numbers

Turkish lesson by admin
Level: beginner
Introduction

Turkish lesson by admin
Level: beginner
Alphabet

Turkish lesson by admin
Level: beginner
Noun states

Turkish lesson by admin
Level: beginner