Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Print view

Okuma Parçası(Mehmet and Mark)

Beginner –Okuma Parçası: 

A) Parçayla ilgili hazırlık sorularını tahmin ederek cevaplayınız.(Guess the answers please.) 

1. Aşağıdaki karşılıklı konuşma  kimler arasında?

     a) iki arkadaş                      b) iki komşu                c) iki yabancı

2. Konuşma nerede geçiyor?      a) parkta                           b) lokantada                c) okulda

 B) Şimdi parçayı okuyunuz ve cevaplarınızı kontrol ediniz: ( Read the text and check your answers please)                                                ………………………… 

Mehmet           : Merhaba.Türkçe konuşabiliyor musunuz?

Mark               :  Evet, Türkçe konuşabiliyorum. Siz Türkiyeli   misiniz?

Mehmet           : Evet, Ankaralıyım.Benim adım Mehmet.Sizin adınız nedir?

Mark               :  Benim adım Mark. Ben  Amerikalıyım.Tanıştığımıza memnun oldum,Mehmet.

Mehmet           : Ben de tanıştığımıza memnun oldum . Niçin  bu okuldasınız?

Mark               : Ben Türkçe öğretmeni olmak istiyorum.Ya siz?

Mehmet           : Ben  doktor olmak istiyorum. Mark,üzgünüm şimdi benim gitmem  gerekiyor.Görüşmek üzere.

Mark               : Görüşmek üzere.    

C) Parçayı tekrar okuyunuz ve  sorulara   Doğru (D)- Yanlış (Y) olarak cevap veriniz: (Read the text again and answer the quesitons by  using true or false answers please) 

1. Mehmet Türkçe konuşabiliyor.                                ……..

2. Mark  Türkçe konuşamıyor.                                    ……..

3. Mehmet Ankaralıdır.                                               …….

4. Mark Amerikalıdır.

5. Mark İngilizce öğretmeni olmak istiyor.                    …….

6. Mehmet mühendis olmak istiyor.                              …….

7. Mehmet ve Mark okulda tanışıyorlar.                      ……. 

D) Hangisi bu konuşmanın başlığı olabilir? ( Which one should be the title?) 

a) Okulda Tanışma                  b) Sokakta Selamlaşma           c) Telefonda Konuşma  

E) Aşağıdaki cümleleri sıraya koyunuz. ( Put the expressions in an order please.)

 (a)Görüşmek üzere      (b)Türkçe konuşabiliyor musunuz? 

              (c) Tanıştığımıza memnun oldum                             (d) Merhaba                          

I …………………………………………………………………..

II……………………………………………………………….

III …………………………………………………………………

IV …………………………………………………………………. 

F) Şimdi siz deneyin:( Now,try to make it by yoursekf please)

                                 OKULDA TANIŞMA 

AYSEL           :  Merhaba.Türkçe konuşabiliyor musunuz?

LIZ                  : ………………………………………….

AYSEL           : …………………………………………

LIZ                  :  …………………………………………

AYSEL           : ………………………………………….

LIZ                  :  …………………………………………

AYSEL           : ………………………………………….

LIZ                  :  …………………………………………  

Yardım Kutusu(Aid Box): 

Millet isimleri                           Ülke isimleri

(nationalities)                           (countries)

Türk                                        Türkiye

Amerikan                                 Amerika

Alman                                     Almanya

İngiliz                                       İngiltere

Fransız                                    Fransa

Rus                                         Rusya  vb.(etc) 

Not:

TürkiyeLİ = A person who is from Türkiye      

AmerikaLI        AlmanyaLI       İngiltereLİ       FransaLI       RusyaLI   vb. 

Like “Londener” in English ,isn’t itJ  

Not:Kolay Gelsin! Doğru  cevapları yarın vereceğim inşallahJTake it Easy!  I will give the correct answers tomorrow inşallahJ      


alexandrabotez@, Danko and JohannaPo liked this lesson


View all beginner level lessons in this class - Lessons by Müjde

View all lessons in this class - Lessons by Müjde

View All Turkish Classes


Comments (25)Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
E-T: It´s one of the things on my bu...
denizli: hmmm I ... think there are suffixes ... nor ... But I know wha...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Grammar Textbook
qdemir: Buy now from amazon.com and save $5.91.
TLC servers hacked, all user emails & pass...
alerque: This sites entire user database seems to have been hacked, I´m ...
T-E
og2009: ...
Individually Tailored Private Turkish Less...
sumrutemur: Do you want to learn Turkish? Do you want to improve your speaking, wr...
Short English>Turkish plz
Tazx1: Please can a Native speaker of Turkish translate the following sentenc...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented