Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Print view

mis´li gecmis zaman, past perfect tense

 PAST PERFECT TENSE (‘-MIŞ, -MİŞ, -MUŞ, MÜŞ)

*In Turkish there are two past tenses: ‘dı, di, du, dü….’ This is used to tell the actions in the past that you saw.  ‘Mış, miş, muş, müş’ is used for the actions in the past that you heard. This tense is used to tell things that happened in the past or years ago.

Türkiye’de eskiden Osmanlılar yaşarmış.

*It is used to tell when you heard the action from someone else.

Ayşe Ali’den ayrılmış (you did not see it, you heard it)

* It is also used for predictions and possibilities.

Bugün yağmur yağacakmış.  Yarın tatil olabilirmiş.

 

POZİTİF

 ‘-mış, miş, muş, müş’

Bakmak

To look

Sevmek

To love

Koşmak

To run

Üzülmek

To worry

Ben

Bakmışım

Sevmişim

Koşmuşum

Üzülmüşüm

Sen

Bakmışsın

Sevmişsin

Koşmuşsun

Üzülmüşsün

O

Bakmış

Sevmiş

Koşmuş

Üzülmüş

Biz

Bakmışız

Sevmişiz

Koşmuşuz

Üzülmüşüz

Siz

Bakmışsınız

Sevmişsiniz

Koşmuşsunuz

Üzülmüşsünüz

Onlar

Bakmışlar

Sevmişler

Koşmuşlar

Üzülmüşler

 

 

POZİTİF

gelmek

Pişirmek

ağlamak

uyumak

Ben

gelmişim

pişirmişim

ağlamışım

uyumuşum

Sen

……………………

……………………

……………………

……………………

O

……………………

……………………

……………………

……………………

Biz

……………………

……………………

……………………

……………………

Siz

……………………

……………………

……………………

……………………

Onlar

……………………

……………………

……………………

……………………

 

 

 

1- Write the verbs below in past perfect tense.

Gelmek, dokunmak, harcamak, dövmek, uyumak, yemek, üretmek.

 

 

NEGATİF

 ‘-ma, me’

Bakmak

To look

Sevmek

To love

Koşmak

To run

Üzülmek

To worry

Ben

Bakmamışım

Sevmemişim

Koşmamışım

Üzülmemişim

Sen

Bakmamışsın

Sevmemişsin

Koşmamışsın

Üzülmemişsin

O

Bakmamış

Sevmemiş

Koşmamış

Üzülmemiş

Biz

Bakmamışız

Sevmemişiz

Koşmamışız

Üzülmemişsin

Siz

Bakmamışsınız

Sevmemişsiniz

Koşmamışsınız

Üzülmemişsiniz

Onlar

Bakmamışlar

Sevmemişler

Koşmamışlar

Üzülmemişler

 

 

SORU

‘-mı, mi,mu,mü’

Almak

To take/buy

Gezmek

To travel

Okumak

To  read

Söylemek

To say

Ben

Almış yım?

Gezmiş miyim?

Okumuş muyum?

Söylemiş miyim?

Sen

Almış sın?

Gezmiş misin?

Okumuş musun?

Söylemiş misin?

O

Almış ?

Gezmiş mi?

Okumuş mu?

Söylemiş mi?

Biz

Almış yız?

Gezmiş miyiz?

Okumuş muyuz?

Söylemiş miyiz?

Siz

Almış sınız?

Gezmiş misiniz?

Okumuş musunuz?

Söylemiş misiniz?

Onlar

Almışlar ?

Gezmişler mi?

Okumuşlar ?

Söylemişler mi?

 

ALIŞTIRMALAR

Boşlukları doldurunuz. Fill in the gaps.

1)        Ali dün pikniğe …………………..………….…. (gitmek).

2)       Bayramda deprem ………………………..……. (olmak).

3)       Konser biletleri …………………….………… (tükenmek).

4)       Bu kitabı Yaşar Kemal ……………………... (yazmak).

5)       Yeliz dün partiye ………………………………(gitmek) ?

6)       Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te …………………….. (kurulmak).

7)       Kapıdaki ……………………… (kim) ?

8)       Annemle babam Antalya’da ……………………. (evlenmek).

9)       Sen bu fotoğraflarda çok güzel ………………………. (çıkmak).

10)      Ayça bana hediye ………………………………… (göndermek).

11)       Eskiden hayat çok ……………………………. (zor).

12)      Dedem ölmeden önce çok ………………………. (hasta).

13)      Bu okul önceden bir ………………………………….. (konak).

14)      Ben çocukken çok fazla ………………………………….. (yaramaz).

15)      Bu film …………………………………. (güzel) ?

 

B) ‘-mış olacağım’ / I will have done’ Future Perfect Tense

 

1. Gelecek sene bu ay okulumu bitirmiş olacağım.

 I will have finished my school at this month next year.

 

2. Gelecek Pazar kız arkadaşımla görüşmüş olacağım.

I will have met with my girlfriend on new Sunday.

 

C) ‘-mış oluyor olacağım’/ I will have been doing Future Perfect Continuous Tense

 

1. Gelecek sene bu ay işimi kurmuş oluyor olacağım.

 I will have been starting my business at this month next year.

 

2. 2010 yılında Antalya’da 5 yıldır yaşamış oluyor olacağım/yaşıyor olmuş olacağım.

In 2010, I will have been living in Antalya for 5 years.

 

 

 


Khayrul Haq, alexandrabotez@ and Danko liked this lesson


View all advanced level lessons in this class - Lessons by Babelgrup

View all lessons in this class - Lessons by Babelgrup

View All Turkish Classes
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
E-T: Fasten your seatbelts this is going t...
harp00n: Emniyet ... ... bu; cehenneme yolculuk olacak.
What is the difference between this 2 sent...
harp00n: Actually, there are no difference between them.
Izmir?
og2009: Thank you very much : Çok ... ederiz
Alevi song translation?
Roja: I liked this a lot, but failed to understand some parts. Could anyone ...
Learn Turkish
ani_istanbul: Small groups or 1-1 * Classes also available on ... * Qualified, ......
Aşağıdaki cümlede \"istersen\"in ne an...
BlackDays: Literally it means "if you ... But we sometimes use that ... like in t...
T-E: gisganiyeah and gidiyeah
mrdr: Hi, These are regional dialect and are not good Turkish. Eko...
10 Kasım
Leo S: "Eğer bir gün benim ... bilimle ters ... bilimi ... "If somed...
T-E
og2009: ... BAŞLICA TARİHSEL SORUN ve ... Bil...
E-T: You have to consider the effect it wi...
tunci: I think ... ... or ... kişilere ... would be more relevant w...
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
og2009: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Abla: My Try: ... önce yapmak istediğim şeylerin ... bir şey.
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked