Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Print view

mis´li gecmis zaman, past perfect tense

 PAST PERFECT TENSE (‘-MI, -M襤, -MU, MÜ)

*In Turkish there are two past tenses: ‘d覺, di, du, dü….’ This is used to tell the actions in the past that you saw.  ‘M覺, mi, mu, mü’ is used for the actions in the past that you heard. This tense is used to tell things that happened in the past or years ago.

Türkiye’de eskiden Osmanl覺lar yaarm覺.

*It is used to tell when you heard the action from someone else.

Aye Ali’den ayr覺lm覺 (you did not see it, you heard it)

* It is also used for predictions and possibilities.

Bugün yamur yaacakm覺.  Yar覺n tatil olabilirmi.

 

POZ襤T襤F

 ‘-m覺, mi, mu, mü’

Bakmak

To look

Sevmek

To love

Komak

To run

Üzülmek

To worry

Ben

Bakm覺覺m

Sevmiim

Komuum

Üzülüm

Sen

Bakm覺s覺n

Sevmisin

Komusun

Üzülsün

O

Bakm覺

Sevmi

Komu

Üzül

Biz

Bakm覺覺z

Sevmiiz

Komuuz

Üzülüz

Siz

Bakm覺s覺n覺z

Sevmisiniz

Komusunuz

Üzülsünüz

Onlar

Bakm覺lar

Sevmiler

Komular

Üzüller

 

 

POZ襤T襤F

gelmek

Piirmek

alamak

uyumak

Ben

gelmiim

piirmiim

alam覺覺m

uyumuum

Sen

……………………

……………………

……………………

……………………

O

……………………

……………………

……………………

……………………

Biz

……………………

……………………

……………………

……………………

Siz

……………………

……………………

……………………

……………………

Onlar

……………………

……………………

……………………

……………………

 

 

 

1- Write the verbs below in past perfect tense.

Gelmek, dokunmak, harcamak, dövmek, uyumak, yemek, üretmek.

 

 

NEGAT襤F

 ‘-ma, me’

Bakmak

To look

Sevmek

To love

Komak

To run

Üzülmek

To worry

Ben

Bakmam覺覺m

Sevmemiim

Komam覺覺m

Üzülmemiim

Sen

Bakmam覺s覺n

Sevmemisin

Komam覺s覺n

Üzülmemisin

O

Bakmam覺

Sevmemi

Komam覺

Üzülmemi

Biz

Bakmam覺覺z

Sevmemiiz

Komam覺覺z

Üzülmemisin

Siz

Bakmam覺s覺n覺z

Sevmemisiniz

Komam覺s覺n覺z

Üzülmemisiniz

Onlar

Bakmam覺lar

Sevmemiler

Komam覺lar

Üzülmemiler

 

 

SORU

‘-m覺, mi,mu,mü’

Almak

To take/buy

Gezmek

To travel

Okumak

To  read

Söylemek

To say

Ben

Alm覺 m覺y覺m?

Gezmi miyim?

Okumu muyum?

Söylemi miyim?

Sen

Alm覺 m覺s覺n?

Gezmi misin?

Okumu musun?

Söylemi misin?

O

Alm覺 m覺?

Gezmi mi?

Okumu mu?

Söylemi mi?

Biz

Alm覺 m覺y覺z?

Gezmi miyiz?

Okumu muyuz?

Söylemi miyiz?

Siz

Alm覺 m覺s覺n覺z?

Gezmi misiniz?

Okumu musunuz?

Söylemi misiniz?

Onlar

Alm覺lar m覺?

Gezmiler mi?

Okumular m覺?

Söylemiler mi?

 

ALITIRMALAR

Boluklar覺 doldurunuz. Fill in the gaps.

1)        Ali dün piknie …………………..………….…. (gitmek).

2)       Bayramda deprem ………………………..……. (olmak).

3)       Konser biletleri …………………….………… (tükenmek).

4)       Bu kitab覺 Yaar Kemal ……………………... (yazmak).

5)       Yeliz dün partiye ………………………………(gitmek) ?

6)       Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te …………………….. (kurulmak).

7)       Kap覺daki ……………………… (kim) ?

8)       Annemle babam Antalya’da ……………………. (evlenmek).

9)       Sen bu fotoraflarda çok güzel ………………………. (ç覺kmak).

10)      Ayça bana hediye ………………………………… (göndermek).

11)       Eskiden hayat çok ……………………………. (zor).

12)      Dedem ölmeden önce çok ………………………. (hasta).

13)      Bu okul önceden bir ………………………………….. (konak).

14)      Ben çocukken çok fazla ………………………………….. (yaramaz).

15)      Bu film …………………………………. (güzel) ?

 

B) ‘-m覺 olaca覺m’ / I will have done’ Future Perfect Tense

 

1. Gelecek sene bu ay okulumu bitirmi olaca覺m.

 I will have finished my school at this month next year.

 

2. Gelecek Pazar k覺z arkada覺mla görümü olaca覺m.

I will have met with my girlfriend on new Sunday.

 

C) ‘-m覺 oluyor olaca覺m’/ I will have been doing Future Perfect Continuous Tense

 

1. Gelecek sene bu ay iimi kurmu oluyor olaca覺m.

 I will have been starting my business at this month next year.

 

2. 2010 y覺l覺nda Antalya’da 5 y覺ld覺r yaam覺 oluyor olaca覺m/ya覺yor olmu olaca覺m.

In 2010, I will have been living in Antalya for 5 years.

 

 

 


Khayrul Haq, alexandrabotez@ and Danko liked this lesson


View all advanced level lessons in this class - Lessons by Babelgrup

View all lessons in this class - Lessons by Babelgrup

View All Turkish Classes
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
possessive case help me..
mrdr: Hi,Could you please write whole sentence? If I know the sentence,...
Grammar Textbook
qdemir: The e-book version is now $4.99 instead of $9.99 at Amazon.com till th...
TURK-ENG. .THX...
mrdr: Hi, This is more difficult than other sentence. I try to translate. ...
TUR-ENG thank you...
mrdr: Hi,It is very difficult to protect real ... I translated in Go...
Eid
bydand: Iyi Bayramlar.
T羹rk癟em kontrol edebilir misin l羹tfen?
john250: yardimin ... teekkur ederim. Hersey anladim
T羹rk癟em kontrol edebilir mis覺n l羹tfen?
john250: yard覺m覺n ... teekkur eder覺m
G繹re explained
ETurgut1974: Thank you
G繹re explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
G繹re explained
ETurgut1974: I understand that ... ... means ... to me’. In a movie I re...
- m覺t覺 / -d覺
: ...
e to t please
mrdr: Haziran sonunda ... ... Orada olacak m覺s覺n? Seninle buluma...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented