Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Print view

BÖLÜM I- İNSAN

İNSAN

Kişilik Özellikleri

I)Lütfen sözlük kullanarak, aşağıda verilen kişilik özelliklerini zıt anlamları ile eşleştiriniz.

1. İyimser     (örnek)                        a. Utangaç

2. Düzenli   ....                                    b. Dağınık

3. Çalışkan ....                                     c. Kibirli

4. Sakin ....                                         d. Soğuk

5. Alçakgönüllü ....                              e. Kötümser

6. Sevecen .....                                    f. Cimri

7. Cömert .....                                     g. Hareketli

8. Sosyal ....                                        h. Tembel  

 

II)Aşağıda,  Ayşe , Eda ve Ozan kendi kişiliklerini anlatıyorlar.Lütfen, paragrafları okuyunuz ve üçer adet kişilik özelliği bulunuz.

 

Ayşe :

     " Ben, daima herşeyin güzel olacağını düşünürüm.Benim için her işte bir hayır vardır.

Aynı zamanda ben, acele etmeyi, yüksek sesle konuşmayı sevmem.Genelde sessiz bir insanım ama , çocuk, yaşlı, fakir, zengin herkesle sohbet etmeyi severim. "

 

.................... / .................. / .................

 

 

Eda :

     " Para harcamayı hiç sevmem. Bana ait olan eşyalarımı hiçkimseye vermem.Aslında ben, kimseye günahımı bile vermem. Her zaman en iyi benimdir.Başarısız  ve düzensiz insanları sevmem.Bazen insanlar bana "burnu havada " derler. Fakat ben, onları  umursamam. "

 

..................... / ..................... / ..................

 

Ozan :

     " Günlerim çok yoğundur.Yirmidört saat bana yetmez.Çalışmayı çok severim ama canım sıkılınca da, hemen arkadaşlarımın yanına koşarım."

 

.................. / ................... / ................

 

III) Paragrafları bir kez daha okuyunuz ve altı çizili deyimleri, anlamları ile eşleştiriniz.

 

1. Her işte bir hayır vardır.         ......

2. (Birisine) günahı(nı) bile verme(mek).  ......

3. Burnu havada ( olmak)  .....

4. Can(ı) sıkıl(mak)  .......

5. Yanına koş(mak) ......

 

a. sıkılmak

b. hiçbirşey vermemek

c. kibirli olmak

d. hevesle birisinin yanına gitmek

e. Her olayda bir  iyilik vardır.

 

IV) Deyimlere ve cümlelere bakınız,benzer cümleler yapınız.

 

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

3. ................................................................................................................

4. ...............................................................................................................

5. ...............................................................................................................

 

 

BİL - BUL

( Bu kısımda dilbilgisi yardımı ve alıştırmaları bulacaksınız.)

GENİŞ ZAMAN

 • En sevecen zamandır:) Geçmiş, şimdi ve gelecek ayrımı yapmaz.
 • Devamlı tekrar eden etkinlikleri anlatırken,
 • Alışkanlıklardan bahsederken,
 • Doğa olayları ve bilimsel kuralları açıklarken kullanırız.

 

Bu zamanla birlikte genellikle şu zaman zarflarını kullanırız:

 • daima,
 • her (zaman)
 • hep
 • genellikle
 • sık sık
 • bazen
 • nadiren
 • asla 

 

*Hemen bu zarfları yukarıdaki paragraflarda bulunuz.

 

Örnekler:

 (+) olumlu cümleler

 1. Ben her sabah okula giderim.
 2. Sen genellikle geç kalkarsın.
 3. O hep burada tatil yapar.
 4. Biz bu gölde sık sık balık tutarız.
 5. Siz bazen şarkı da söylersiniz.
 6. Onlar  her gece kitap okurlar.  

(+)olumlu cümlelerde,

 

fiil +er/ar+kişi eki

 kalk-ar-sın

unutmayınız!!!!

git+er=gider --> sesli harf ile başlayan ek aldığı için t= d.

 Özne 3. tekil kişi olursa, fiil kişi eki ALMAZ.

 

 

(- ) olumsuz cümleler,

 1. Ben her sabah işe gitmem.
 2. Sen genellikle erken kalkmazsın.
 3. O hiç burada yoga yapmaz.
 4. Biz bu ırmakta  balık tutmayız.
 5. Siz bazen türkü söylemezsiniz.
 6. Onlar hiç şiir okumazlar.

(-) olumsuz cümlelerde,

fiil + me/ma(z)+kişi eki

yap+ma+m

 

 

(?) Soru Cümlelerinde

a)Çay sever misin?

fiil + er/ar    mi+ kişi eki

 

b)Çayı nasıl seversin?

(nesne) +  Soru Zamiri ............... fiil +er/ar + kişi eki 

 

Alıştırma Zamanı:

 

I)Parantez içlerindeki fiiller ile cümleleri Geniş Zamanda tamamlayınız. Cümleler olumlu-olumsuz-soru olabilir!!!

 

1. Süt severim ama kola ..................... ( sev).

2. Ahmet çok  ................... (konuş).

3. Biz kışın hiç dondurma ................. ( ye)

4. Onlar her sabah ormanda .......................( yürü)

5. A: Sen Türk Sanat Müziği ...................... ( dinle) ?

    B:  Evet, ben her akşam  ....................... ( dinle).

    A: Hangi sanatçıyı ........................(dinle)?

    B: Zeki Müren ve Emel Sayın'ı ....................(sev).

 

Sıra Sizde :

 

  Kendinizin ve en yakın arkadaşınızın kişilik özelliklerini yazınız. 

 

 ........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

 

( Cevaplarınızı paylaşabilirsiniz.)   

 "Sıra Sizde" bölümü için cevaplarınızı gönderirseniz dönüt verebilirim.I can give feedback to your answers,  especially for the last part "Söz Sizde"....        

 


Diksi, leyla1368, alexandrabotez@ and metehan2001 liked this lesson


View all intermediate level lessons in this class - Lessons by Müjde

View all lessons in this class - Lessons by Müjde

View All Turkish Classes


Comments (2)Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
TLC servers hacked, all user emails & pass...
admin: We removed the user password data from the servers until the issue is ...
E-T: It´s one of the things on my bu...
gokuyum: No. It doesnt make sense. You can say ... yapmak istediğim bi...
T-E
og2009: DÜNYA TOPLUMU VE FELSEFE ... okul ... felsefe ... ....
Holidays in Turkey
: ...
24 HOUR FLASH SALE for learning Turkish e-...
qdemir: ...
Grammar Textbook
qdemir: ...
E-T: I see you have done this before?
harp00n: Bunu ... daha önce de ... Bu konuda iyi olduğun ç...
T-E
og2009: ...
T-E
og2009: ...
coronavirus
og2009: ...
OUR FRIENDS
og2009: ...
Coronavirus
harp00n: ...
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most liked