Welcome
Login:   Pass:     Register - Forgot Password - Resend Activation

Print view

BÖLÜM- II İLETİŞİM

İletişim: Communication

İletişim Araçları : Communication Means

 

A) Aşağıdaki iletişim araçlarını tanımları ile eşleştiriniz. ( While matching, you don't need to know each word in definitions, paying attention on key words in italic is enough for you.)

     telefon ......             televizyon  ......                 gazete......

 

internet ......               radyo ......            fotoğraf ......         sinema ........

  1. Genel Ağ.
  2. Elektrik dalgalarıyla istasyondan yayını yapılan sesleri algılayan aygıt
  3. Hareketi resimlere bölerek,karanlık bir yerde gösterici makina yardımıyla duvara yansıtma.
  4. Görüntünün cam, kağıt vb. malzemeye özel makina yardımıyla aktarılması.
  5. Konuşmaları ileten  aygıt.
  6. Elektromanyetik dalgaları sesli veya sessiz; renkli veya siyah- beyaz görüntü olarak algılayan aygıt.
  7. Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için ,her gün veya belirli aralıklarla basılan yayın.(genellikle kağıt üzerine) 

 

B)

I)   Aşağıda Hülya Hanım ve Aysun Hanım arasında geçen karşılıklı konuşmada kaç adet kitle iletişim aracından bahsediliyor, bulabilir misiniz? ( Count the numbers of communication means in the dialogue below.) 

Serkan Bey ve Hülya Hanım  bu gece sinemaya gittiler.Çocukları, bakıcı Aysun Hanım'la birlikte evde kaldı.Şimdi film arası, Hülya Hanım,  Aysun Hanım'ı telefonla arıyor:

 

ring ring.........

Aysun : Alo!

Hülya : Alo,Aysun Hanım'la mı konuşuyorum?

Aysun: Evet,ben Aysun.

Hülya : Merhaba Aysun Hanım, ben Hülya. Film ara verdi, ben de çocukları merak ettim.Nasıllar? Ne yapıyorlar?

Aysun: Hülya Hanım hiç merak etmeyin.Hepsi de çok iyi: Buse şu anda uyuyor.

Hülya : Cenk ne yapıyor?

Aysun: Cenk ve Mert oyuncakları  ile oynuyor.

Hülya : Eğleniyorlar demek ki... Ya Şule?

Aysun: Şule akşam yemeğini yedi , şimdi odasında radyo dinliyor.Barış ve ben de televizyon izliyoruz.

Hülya : Çok güzel. Bir problem olursa telefon numaramı biliyorsunuz değil mi?

Aysun: Elbette, 0 505 333 22 11.

Hülya: Evet Aysun Hanım.Herşeyin yolunda olmasına sevimdim. Film arası bitmek üzere,saat 11'de görüşürüz.

Aysun: İyi eğlenceler, Hülya Hanım.

Hülya: Teşekkür ederim, görüşmek üzere.

 

II)  Telefon konuşmasını tekrar okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayayınız.

1- Hülya Hanım kimi arıyor? Neden?

 

...............................................................................................................................................

2- Aysun Hanım'ın kaç çocuğu var?

 

...............................................................................................................................................

3- Buse şu anda ne yapıyor?

 

...............................................................................................................................................

4- Cenk ve Mert ne yapıyor?

 

...............................................................................................................................................

5- Şule kardeşleriyle birlikte mi?

 

...............................................................................................................................................

6- Barış ve Hülya Hanım satranç mı oynuyor?

 

...............................................................................................................................................

7- Serkan Bey ve Hülya Hanım saat kaçta eve dönecekler?

 

...............................................................................................................................................

 

 

 

Küçük Bir Hatırlatma!!!!!

 

Telefon numaralarını söylerken rakamları GRUPLAR HALİNDE  okuruz.

Örnek:

 

0312 656 11 87 = 0 / 312 / 656 / 11 / 87 -> Sıfır/ üçyüz oniki / altıyüz elli altı / onbir /  seksen yedi.

 

0 / 535/ 472 / 25 / 30 -> sıfır / beşyüz otuz beş / dörtyüz yetmiş iki / yirmibeş / otuz

444 00 22 -> dörtyüz kırkdört / ÇİFT sıfır / yirmi iki.

 

Sıra Sizde:

 

 Hülya Hanım'ın  telefon numarası kaçtır?

 

0 505 333 22 11 -> ......................................................................................................

 

Not: Bu telefon numaraları herhangibir kişi yada kuruma ait değildir, sadece alıştırma yapmak içindir.( These telephone numbers are not real numbers, just examples for practising!)

 

BİL- BUL

 

ŞİMDİKİ ZAMAN

 

İçinde bulunduğumuz anda ne yaptığımızı anlatırken şimdiki zaman kullanırız.

***Cümleye şimdiki zaman anlamı katmak için hangi EK 'i kullandığımızı örneklere bakıp bulabilir misiniz?

 

( Ben) Kitap okuyorum.

(Sen) Kitap okuyorsun.

( O) Kitap okuyor

(Biz) Kitap okuyoruz.

(Siz) Kitap okuyorsunuz.

(Onlar) Kitap okuyorlar.

 

Evet, şimdiki zaman için kullandığımız ek "(i) yor"dur.

 

Unutmayınız !

**-yor eklerken, fiilin/eylemin  son hecesine veya harfine dikkat etmeliyiz."-yor" daima "i" almaz.

Örnek: 

 çÖz-yor= çözÜyor    

  yÜz- yor = yüzÜyor

  gEl - yor = gelİyor

  okU- yor = okUyor

 

**Fiil sonundaki,

    a -> ı - u 

    e -> i - ü olarak değişir.

Örnek:

  ekle- yor = eklİyor.

  bekle- yor = beklİyor.

  taşla-yor = taşlIyor.

  hopla- yor = hoplIyor.

* olumsuzluk eki, -(i)yor ekinden önce gelir.

Örnek:

O beni dinlemiyor.

Ders çalışyorsun.

 

 

 

* Kişi ekleri, daima zaman eklerini takip eder.

Örnek: oku- yor- um

 

* Türkçe'de çok gerekli olmadıkça, her cümlede özne kullanmayız.Çünkü, eylemin sonundaki kişi ekleri bize kim olduğunu söyler.

Örnek: "Çay içiyorum."

            Kim?

            -Ben.   ( Çünkü içiyor- UM->I. TEKİL KİŞİ EKİ)

 

* Özne ,"O" (3. tekil kişi) olduğu zaman kişi eki kullanMAyız.

Örnek: (O) Top oynuyor.

 

* Özne , "Onlar" (3. Çoğul Kişi ) olduğu zaman çoğunlukla "lar" ekini kullanmayız.

Örnek: Mehmet ve Ömer  meyve yiyor; Hasan ve  Murat hamburger yiyor.

 

* Zaman zarfları genellikle "şimdi, şuan"dır. Ancak, "bugun, bu sabah/öğlen/ akşam, yarın" da kullanılır.

---- İngilizce'de olduğu gibi GELECEKten bahsederken de ,şimdiki zamanı kullanabiliriz.

Örnek: Yarın, İstanbul'a gidiyorum.

----- Şuan ki  his ve duygularımızdan bahsederken de şimdiki zaman kullanırız.

Örnek :  

Seni seviyorum. 

Ondan nefret ediyorum.

 

**** İsim zümlelerinde -yor eki kullanmayız.Zaman zarfı şimdiki zaman olduğunu gösterir.

Örnek: Bugün çok mutluyum.

            Şimdi o heyecanlı.

            Biz şuanda köydeyiz.

 

Alıştırma Zamanı:

 

I) Cümlelerin sonuna kişi eklerini ekleyiniz.( -um, -sun, "X"-ek yok , (u)z,sunuz, lar/"X"-ek yok)

 

Örnek:  Şu anda ne yapıyorsun?

             Ders çalışıyor__ -> Cevap:um= çalışıyorum.

 

1.Ben çok eğleniyor__.

2.Sen beni tanıyor mu__?

3. Ayşe problem çözüyor__.

4. Ezgi ve ben yüzüyor __.

5. Siz konuşuyor mu __?

6. Onlar bugün uçakla Ankara'ya geliyor__.

 

 

II) Parantez içindeki fiillerle cümleleri şimdiki zamanda tamamlayınız.

1. Ezgi, arkadaşlarıyla birlikte satranç .......................... (oyna-).

2. Bugün deniz çok güzel.Çocuklar ........................ ( yüz-).

3. Ben  müzik ........................ ( dinle- )

4. Siz, ikiniz sessizce ne ................... ? ( yap-)

5. Siz, çok iyi bir insansınız.Bize yardım ................... (et-)

7. Bizimle birlikte O mu ...........................?( gel-)

8. Ben,O'nu ....................... ( sev- / olumsuz yapınız.)

9. Biz ........................... ( yaz- / olumsuz yapınız.)

 

 

 

 

Sıra Sizde :

 

       Şu anda çevrenizdeki insanlar ne yapıyor?

 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


Diksi and alexandrabotez@ liked this lesson


View all intermediate level lessons in this class - Lessons by Müjde

View all lessons in this class - Lessons by Müjde

View All Turkish Classes
Turkish Dictionary
Turkish Chat
Open mini chat
New in Forums
E-T: Fasten your seatbelts this is going t...
harp00n: Emniyet ... ... bu; cehenneme yolculuk olacak.
What is the difference between this 2 sent...
harp00n: Actually, there are no difference between them.
Izmir?
og2009: Thank you very much : Çok ... ederiz
Alevi song translation?
Roja: I liked this a lot, but failed to understand some parts. Could anyone ...
Learn Turkish
ani_istanbul: Small groups or 1-1 * Classes also available on ... * Qualified, ......
Aşağıdaki cümlede \"istersen\"in ne an...
BlackDays: Literally it means "if you ... But we sometimes use that ... like in t...
T-E: gisganiyeah and gidiyeah
mrdr: Hi, These are regional dialect and are not good Turkish. Eko...
10 Kasım
Leo S: "Eğer bir gün benim ... bilimle ters ... bilimi ... "If somed...
T-E
og2009: ... BAŞLICA TARİHSEL SORUN ve ... Bil...
E-T: You have to consider the effect it wi...
tunci: I think ... ... or ... kişilere ... would be more relevant w...
E-T: he sounds like someone deeply trouble...
og2009: He sounds like someone deeply troubled by their past. Do you know if h...
E-T: It´s one of the things on my bu...
Abla: My Try: ... önce yapmak istediğim şeylerin ... bir şey.
Random Pictures of Turkey
Add thumbnails like this to your site
Most commented